Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20171115_154820.jpg 20171115_154940.jpg 20171115_143223.jpg 20171115_143043.jpg Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg IMG_1292.JPG IMG_1291.JPG 95D523E980574F23B73DAF3609C20E11.jpeg Dang.jpg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg Thiep2011kemloichuctangthaycogiao4.jpg 20151105tuyentapthovengay2011haynhatdanhtangthaycogiao1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Gốc > Thông tin - Sự kiện >

  Xem điểm vào lớp 10 toàn quốc chỉ trong 0,01 giây

  Hãy làm 2 bước như hướng dẫn:

  Bước 1: Chọn tên tỉnh/thành phố

  Bước 2: Nhập họ và tên đầy đủ có dấu (hoặc nhập số báo danh)

  Kết quả xuất hiện rất nhanh chỉ trong 0,001 giây

  Xem hình minh hoạ

  snag-0561_500

   

  snag-0586_400

   

   snag-0590_500

  snag-0588_500

  snag-0589_500

   

  Hãy vào trang http://violet.vn/ichiluyen để xem ngay

   

  snag-0582_500


  Nhắn tin cho tác giả
  Dương Long Luyện Sơn @ 06:05 11/07/2012
  Số lượt xem: 3021
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Xem điểm vào lớp 10 toàn quốc chỉ trong 0,01 giây

  Avatar

  Sở GD&ĐT HN hướng dẫn về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2012 - 2013 như sau:


  UỶ BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  Số: 5631/SGD&ĐT- QLT

  V/v: Hướng dẫn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013

                     Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

   

                                  Kính gửi ông (bà):

                                                             -Trưởng phòng giáo dục và đào tạo;

                                                             -Thủ trưởng cơ sở giáo dục.

   

  Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

  Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

  Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2012 - 2013 như sau:

   

  I. ĐIỀU KIỆN PHÚC KHẢO

  Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi.

  II. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC

  1. Thí sinh phải có đơn xin phúc bài thi trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi.

  2. Thủ tục

  - Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại trường trung học cơ sở (THCS), trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục (CSGD) nơi học sinh học lớp 9 năm học 2011-2012, CSGD sao lại 01 bản để lưu, nộp bản chính về phòng GD&ĐT; đối với thí sinh tự do nộp đơn xin phúc khảo tại phòng GD&ĐT nơi thí sinh đăng ký dự thi.

  - Cơ sở giáo dục lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi (theo mẫu).

  - Phòng GD&ĐT:

  + Nhập dữ liệu phúc khảo căn cứ vào đơn xin phúc khảo của thí sinh;

  + In danh sách toàn bộ thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi và danh sách thí sinh xin phúc khảo theo môn (in từ trong chương trình nhập dữ liệu phúc khảo bài thi);

  + Nộp về Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục: đĩa dữ liệu phúc khảo của phòng, danh sách thí sinh xin phúc khảo theo môn, danh sách toàn bộ thí sinh xin phúc khảo bài thi.

  3. Đối với mỗi kỳ thi tuyển sinh, việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần.

  4. Thời gian

  - Từ ngày 10/7/2012 đến ngày 12/7/2012: thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại cơ sở giáo dục, thí sinh tự do nộp tại phòng GD&ĐT.

  - Ngày 12/7/2012: các cơ sở giáo dục nộp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo và đơn xin phúc khảo của thí sinh về phòng GD&ĐT.

  - Ngày 14/7/2012: các phòng GD&ĐT nộp Sở (phòng QLT&KĐCLGD) danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi:

  + Buổi sáng từ 8h30 nhận danh sách của các phòng GD&ĐT thuộc các khu vực tuyển sinh 1, 2, 3, 10, 11, 12;

  + Buổi chiều từ 13h30 nhận danh sách của các phòng GD&ĐT thuộc các khu vực tuyển sinh 4, 5, 6, 7, 8, 9;

  - Ngày 24/7/2012: Các phòng GD&ĐT nhận kết quả phúc khảo tại Sở (phòng QLT&KĐCLGD).

  - Ngày 25/7/2012: Các cơ sở giáo dục thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

   

  III. CÔNG NHẬN KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

  1. Khi điểm chấm lại lệch so với điểm chấm lần truớc từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ văn và từ 0,5 điểm trở lên đối với các môn khác, thì điểm chấm phúc khảo là điểm mới của bài thi;

  2. Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 2,0 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại giữa cặp chấm của Hội đồng chấm thi và cặp chấm của Hội đồng phúc khảo. Điểm mới của bài thi là điểm thống nhất giữa cặp chấm của Hội đồng chấm thi và cặp chấm của Hội đồng phúc khảo. Những trường hợp không thống nhất về điểm bài thi và không kết luận được khuyết điểm thuộc về cặp chấm của Hội đồng chấm thi thì giữ nguyên điểm của Hội đồng chấm thi.

   

  IV. QUY ĐINH TRÁCH NHIỆM

  1. Đối với cơ sở giáo dục

  Có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ, chính xác các thông tin của thí sinh khai trong đơn, Thủ trưởng đơn vị ký tên và xác nhận vào đơn của thí sinh; lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo đảm bảo chính xác, Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo của đơn vị.

  2. Phòng GD&ĐT

  - Có trách nhiệm nhận và kiểm tra danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi của các cơ sở giáo dục, nhập dữ liệu phúc khảo của thí sinh, in danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi của phòng GD&ĐT có xác nhậncủa trưởng phòng GD&ĐT; toàn bộ đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh phải niêm phong và lưu giữ tại phòng GD&ĐT.

  - Đối với những thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo, phòng GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận điểm sau phúc khảo cho thí sinh (theo mẫu).

  Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT sao gửi Công văn này tới tất cả CSGD trực thuộc để thực hiện./.

   

   

  Nơi nhận :

  - Như k/g;

  - Đ/c Giám đốc (để báo cáo);

  - Lưu: VT, QLT &KĐ.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

  (Đã ký )

   

   

  Đoàn Hoài Vĩnh

   
  Gửi ý kiến