Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1503019548485_1503019816147.jpg IMG_1503019545919_1503019569646.jpg IMG_1503019550527_1503019580881.jpg IMG_1503019553252_1503019587570.jpg IMG_1102.JPG IMG_1104.JPG IMG_1106.JPG IMG_1108.JPG IMG_1207.JPG IMG_1206.JPG IMG_1203.JPG IMG_1202.JPG WP_20170811_001.jpg WP_20170811_003.jpg IMG_1193.JPG IMG_1192.JPG Zalo_636375188867826721.jpg IMG20170331102734.jpg IMG_1191.JPG IMG_1188.JPG

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Trọng Quyết
 • Unit 13 (Ả 3,5)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 12h:51' 01-03-2017
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  Teacher: Phạm Thị Tâm
  Class: 7A1
  Phuong trung secondary school
  Welcome to our class!
  Pelmanism:

  Driver
  1

  Player
  2

  Swimmer
  3

  Runner
  4

  Cyclist
  5

  Play

  6

  Run
  7

  Cycle
  8

  Drive
  9

  Swim
  10
  Period 80
  Unit 13: Activities
  Lesson 2: A 3,5
  I. Vocabulary
  Skillful (adj):
  Có kĩ năng, điêu luyện
  A3. Listen. Then pratice with a partner
  Section A: A 3,5 - P131-133
  I. Vocabulary
  Skillful (adj):
  Safe(adj) > < dangerous (adj)
  An toàn.
  Có kĩ năng, điêu luyện
  Unit 13: ACTIVITIES
  > <
  Section A: A 3,5 - P131-133
  I. Vocabulary
  Careful (adj):
  Cẩn thận
  - Skillful (adj):
  - Safe (adj):
  An toàn.
  - Strict (adj):
  Nghiêm khắc, nghiêm chỉnh.
  - Lifegard (n):
  Người cứu hộ
  - Careless (adj):
  Cẩu thả.
  Có kĩ năng, điêu luyện
  > <
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section A: A 3,5 - P131-133
  I. Vocabulary
  - Skillful (adj):
  - Safe (adj):
  - Strict (adj):
  - Lifegard (n):
  - Careless (adj):
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section A: A 3,5 - P131-133
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section A: A 3,5 - P131-133
  Unit 13: ACTIVITIES
  I. Vocabulary
  II. Model Sentences.
  She’s a skillful tennis player.
  She plays skillfully.
  Adverb of maner: Adj + ly = adv
  * Examples:
  Slowly
  Badly
  Quickly
  Safely
  Section A: A 3,5 - P131-133
  Unit 13: ACTIVITIES
  I. Vocabulary.
  II. Model Sentences.
  Adverb of maner: Adj + ly = adv
  * Note:
  Late
  Fast
  Well
  Hard
  Section A: A 3,5 - P131-133
  Unit 13: ACTIVITIES
  I. Vocabulary.
  II. Model Sentences.
  Adverb of maner: Adj + ly = adv
  Soccer player/ good / well
  He plays well.
  He’s a good soccer player.
  III. Practice.
  Word cues drill.
  She is a slow swimmer.
  She swims slowly.
  She is a good tennis player.
  She plays tennis well.
  She runs quickly.
  She is a safe cyclist.
  She is a quick runner.
  She cycles quickly.
  Section A: A 3,5 - P131-133
  Unit 13: ACTIVITIES
  I. Vocabulary.
  II. Model Sentences.
  Adverb of maner: Adj + ly = adv
  III. Practice.
  * A5. Write.Change the adjectives in brackets to adverbs:
  Period 81: Unit 13: Activities
  Lesson2: A. Sports (3,5)
  Section A: A 3,5 - P131-133
  Unit 13: ACTIVITIES
  I. Vocabulary.
  II. Model Sentences.
  Adverb of maner: Adj + ly = adv
  III. Practice.
  Matching
  clearly
  carefully
  safely
  carelessly
  strictly
  A5. Write.Change the adjectives in brackets to adverbs:
  Period 81: Unit 13: Activities
  Lesson2: A. Sports (3,5)
  a)My sister is a quick swimmer.
  -> My sister swims quickly.
  b)My mother is a good cook.
  -> My mother cooks well.
  c)He is a skillful guitar player.
  -> He plays guitar skillfully.
  d)Nam is a careless driver.
  -> Nam drives carelessly.
  e)My grandmother is a slow walker.
  -> My grandmother walks slowly.
  * Write the following sentences in another way using the adverbs:
  Period 80: Unit 13: Activities
  Lesson2: A. Sports (3,5)
  III. Practice
  V. HOMEWORK
  Learn the use of adjective and adverb of manner.
  Do exercise 1, 2, 3 in work book page 82/ 83.
  Prepair A4 – Unit 13.
  Thanks for your listening !
  Goodbye. See you again
   
  Gửi ý kiến