Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20170616_132837.jpg 20170531_142324.jpg 20170531_162119.jpg 20170530_080900.jpg 20170530_081006.jpg SAM_1325.JPG SAM_1327.JPG SAM_1317.JPG SAM_1431.JPG SAM_1433.JPG SAM_1438.JPG SAM_1453.JPG 19021880_1278472815612326_1310854279_n.jpg 19022065_1278472772278997_545768825_n.jpg 19021292_1278472775612330_318724386_n.jpg 20170530_082735.jpg 20170530_083734.jpg 20170530_083544.jpg 20170522_071116.jpg 20170522_091805.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Unit 13 (B2)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 14h:10' 10-03-2017
  Dung lượng: 9.7 MB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  English 6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Crossword Puzzle.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Crossword Puzzle.
  ? How many seasons are there in a year?
  ? What are they?
  spring
  summer
  fall
  winter
  What do you do in the spring?
  What do you often do in the summer?
  What do you do in the fall?
  What do you often do in the winter?
  Activities and seasons
  Period 82
  Lesson 4: B2
  Unit 13:
  (Page 139)
  B2. Write lists of things you do in the different seasons.
  I always ride my bike.
  What do you do?
  Minh
  Ba
  What do you do in the spring?
  I usually go fishing.
  always
  usually
  often
  sometimes
  never
  (trạng từ chỉ tần xuất)
  Adverbs of frequency
  I always ride my bike.
  What do you do?
  Minh
  Ba
  What do you do in the spring?
  I usually go fishing.
  *Make dialogues with a partner.
  - What do you do in the spring ?
  do they summer ?
  does he fall ?
  does she winter ?
  *Make dialogues with a partner.
  In the spring, I …
  *Write about you. Begin with:
  In the fall, I (sometimes have a picnic).
  In the spring, I (usually go fishing).
  In the summer, I (often go swimming).
  I (never go camping) in the winter.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  LUCKY NUMBERS

  A lucky number.

  Congratulations!
  Which sentence is correct?
  A. In the spring, Tom usually go to the park.
  C. In the spring, Tom goes usually to the park.
  D. In the spring, Tom usually goes to the park.
  B. In the spring, Tom usually plays sports.
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0
  Multiple choice:
  A. often do aerobics
  C. often does aerobics
  B. often jogs
  D. often runs
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0
  What does Nam do in the summer?
  Multiple choice:
  - He with his friends.
  They/ play/ in/ basketball/fall/ sometimes/ the.
  A. They play sometimes basketball in the fall.
  C. They sometimes play basketball in the fall.
  B. In the fall, they play sometimes basketball.
  D. They play basketball sometimes in the fall.
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0
  Jumbled sentence:
  What do they do in the winter?.
  - They in the mountains.
  C. always goes jogging
  B. always have a picnic
  D. always has a picnic
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0
  Multiple choice:
  A. always go jogging
  What do they often do in the summer?
  A. They often fly their kites in the summer.
  D. A & B are correct.
  B. In the summer, they often fly their kites.
  C. They often go fishing in the summer.
  Multiple choice:
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0

  A lucky number.

  Congratulations!
  Remember:
  Unit 13: Activities and the seasons (B2)
  - What do you do in the spring ?
  do they summer ?
  does he fall ?
  does she winter ?
  Adverbs of frequency:
  always, usually, often, sometimes, never
  In the summer, I often play soccer.
  = I often play soccer in the summer.
  Homework
  Write about your father. Begin with:
  In the spring, my father …
  - Prepare Unit 14: A1, 2, 3.
  Good bye !
  Thanks for your attending
   
  Gửi ý kiến