Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20171120_082134.jpg 20171120_074224.jpg 20171115_154820.jpg 20171115_154940.jpg 20171115_143223.jpg 20171115_143043.jpg Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg IMG_1292.JPG IMG_1291.JPG 95D523E980574F23B73DAF3609C20E11.jpeg Dang.jpg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Unit 1. A visit from a pen pal

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 15h:39' 28-05-2017
  Dung lượng: 41.8 MB
  Số lượt tải: 303
  Số lượt thích: 0 người
  Grade 9
  Welcome the teachers & students attending the lesson !
  Welcome the teachers & students attending the lesson!

  What can you see?
  HaNoi Opera House
  Play:
  Kim’s Game
  CatBa island
  The History museum
  HaLong Bay
  Hoan Kiem lake
  HaNoi Opera House
  The Temple of Literature
  HoChiMinh Mausoleum
  Hung temple festival
  DoSon beach
  The One Pillar Pagoda
  NgocSon temple
  DongXuan market
  ? Lesson 1:
  ? Getting started
  ? Listen and read
  Unit 1.
  (P.6 + 7)
  A visit from a penpal
  I. Getting started:
  II. Newwords:
  ?
  Lan
  Peter
  (to) correspond
  ?
  ? Lesson 1:
  ? Getting started
  ? Listen and read
  Unit 1.
  (P.6 + 7)
  A visit from a penpal
  Tuesday, August 14th 2007
  I. Getting started:
  II. Newwords:
  - (to) correspond:
  trao đổi thư tín
  peaceful atmosphere
  ? Lesson 1:
  ? Getting started
  ? Listen and read
  Unit 1.
  (P.6 + 7)
  A visit from a penpal
  Tuesday, August 14th 2007
  I. Getting started:
  II. Newwords:
  - (to) correspond:
  trao đổi thư tín
  - peaceful atmosphere (n) :
  không khí yên bình
  be impressed by .
  ? Lesson 1:
  ? Getting started
  ? Listen and read
  Unit 1.
  (P.6 + 7)
  A visit from a penpal
  Tuesday, August 14th 2007
  I. Getting started:
  II. Newwords:
  - (to) correspond:
  trao đổi thư tín
  - peaceful atmosphere (n) :
  không khí yên bình
  - be impressed by . :
  ấn tượng bởi
  friendliness
  ? Lesson 1:
  ? Getting started
  ? Listen and read
  Unit 1.
  (P.6 + 7)
  A visit from a penpal
  Tuesday, August 14th 2007
  I. Getting started:
  II. Newwords:
  - (to) correspond:
  trao đổi thư tín
  - peaceful atmosphere (n) :
  không khí yên bình
  - be impressed by . :
  ấn tượng bởi
  - friendliness (n):
  sự thân thiện
  (a) mosque
  ? Lesson 1:
  ? Getting started
  ? Listen and read
  Unit 1.
  (P.6 + 7)
  A visit from a penpal
  Tuesday, August 14th 2007
  I. Getting started:
  II. Newwords:
  - (to) correspond:
  trao đổi thư tín
  - peaceful atmosphere (n) :
  không khí yên bình
  - be impressed by . :
  ấn tượng bởi
  - friendliness (n) :
  sự thân thiện
  - (a) mosque :
  nhà thờ hồi giáo
  Matching:
  - (to) correspond :
  trao đổi thư tín
  - peaceful atmosphere (n) :
  không khí yên bình
  - be impressed by . :
  ấn tượng bởi
  - friendliness (n) :
  sự thân thiện
  - (a) mosque :
  nhà thờ hồi giáo
  ? Lesson 1:
  ? Getting started
  ? Listen and read
  Unit 1.
  (P.6 + 7)
  A visit from a penpal
  Tuesday, August 14th 2007
  I. Getting started:
  II. Newwords:
  1. EX:
  III. Listen and read:
  A. two years
  B. month
  D. day
  1. Lan and Maryam usually write to one another every …
  A. Ha Noi was big and moderm.
  B. Ha Noi people were friendly..
  C. Ha Noi was different from Kuala Lumpur.
  D. Ha Noi and Kuala Lumpur were the same.
  2. Maryam was impressed because …
  EX: Choose the correct option to complete the sentences
  A. famous places in Ha Noi.
  B. areas for recreation
  C. a place of worship
  D. all the above
  3. The girls went to see …
  A. visit Ha Noi the next summer.
  B. invite Lan to Kuala Lumpur.
  C. stay in Ha Noi.
  D. visit Ho Chi Minh City.
  4. Maryam wanted to …
  C. two weeks
  ? Lesson 1:
  ? Getting started
  ? Listen and read
  Unit 1.
  (P.6 + 7)
  A visit from a penpal
  Tuesday, August 14th 2007
  I. Getting started:
  II. Newwords:
  1. EX:
  III. Listen and read:
  2. Listen and read:
  Read in silent.
  Listen to the text and read.
  Eg: I wish you had a longer vacation.
  Form:
  S + wish + S + V (past simple)
  EX: Tell about Lan and her penpal. Using the words given:
  Lan’s penpal / from Malaysia. Her name / Maryam.
  This / their first meeting / Ha Noi.
  On Maryam’s first day in Ha Noi / Lan and Maryam / Hoan Kiem lake.
  Maryam / impressed / because / Ha Noi and KualaLumpur / the same / in some ways / and HaNoi people / friendly.
  They / visit / Ho Chi Minh Mausoleum / the History Museum … in HaNoi.
  Maryam / want / invite Lan / Kuala Lumpur.
  Answer key:
  Lan’s penpal comes from Malaysia. Her name is Maryam.
  This was their first meeting in Ha Noi.
  On Maryam’s first day in Ha Noi, Lan and Maryam went to Hoan Kiem lake.
  Maryam was impressed because Ha Noi and KualaLumpur were the same in some ways and HaNoi people were friendly.
  They visited Ho Chi Minh Mausoleum, the History Museum … in HaNoi.
  Maryam wanted to invite Lan to Kuala Lumpur.
  Free talk:
  ? Lesson 1:
  ? Getting started
  ? Listen and read
  Unit 1.
  (P.6 + 7)
  A visit from a penpal
  Tuesday, August 14th 2007
  I. Getting started:
  II. Newwords:
  III. Listen and read:
  IV. Homework:
  Do exercise and read the text carefully.
  EX: Tell about Lan and her penpal. Using the words given:
  Lan’s penpal / from Malaysia. Her name / Maryam.
  This / their first meeting / Ha Noi.
  On Maryam’s first day in Ha Noi / Lan and Maryam / Hoan Kiem lake.
  Maryam / impressed / because / she thinks / Ha Noi and KualaLumpur / the same / in some ways / and HaNoi people / friendly.
  They / visit / Ho Chi Minh Mausoleum / the History Museum … in HaNoi.
  Maryam / want / invite Lan / Kuala Lumpur.
  Thank you for your attention !
  Goodbye!
   
  Gửi ý kiến