Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20171120_082134.jpg 20171120_074224.jpg 20171115_154820.jpg 20171115_154940.jpg 20171115_143223.jpg 20171115_143043.jpg Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg IMG_1292.JPG IMG_1291.JPG 95D523E980574F23B73DAF3609C20E11.jpeg Dang.jpg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Unit 8. Celebrations

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 16h:03' 28-05-2017
  Dung lượng: 161.0 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  English 9

  Unit 8 - Celebrations
  lessson 1:
  Getting started + listen and read

  I.Warm-up ( Brainstorming )
  Celebrations you know
  * Possible answers:
  Birthday, Tet (Lunar New Year), Christmas, Valentine Day, Women`s Day, Teacher`s Day, Wedding, May Day, Passover, Easter, Mid Autumn Festival.  II. Pre-reading
  1.Getting started

  2.Vocabulary
  (to) occur:
  (to) decorate:
  Freedom (u.n):
  Slavery (u.n):
  (be) jewish :
  (a) parade:
  Xảy ra
  Trang trí
  Sự tự do
  Sự nô lệ, chế độ nô lệ
  Thuộc về Do Thái, Người Do Thái
  Cuộc diễu hành, đám rước
  * Checking vocab
  Slap the board
  Xảy ra
  Trang trí
  Sự tự do
  Cuộc diễu hành
  Sự nô lệ
  Người Do Thái
  3.Gap-filling
  * Tet: The Lunar New Year (1)..is the most important celebration for (2)...people. Tet is a festival occurs in late (3)...or early February.
  * Passover: (4)...is in late March or early (5)... On this (6)....., people celebrate freedom from slavery.
  Easter: On (7)...Day, young children (8)... chocolate or sugar eggs as long as they are good.
  Students` answers:
  1. 2. 3. 4.
  5. 6. 7. 8.
  1.Checking answers:
  Students read and check the anwers:
  Answers:
  1. holiday 2. Vietnamese 3. January
  4. Passover 5. April 6. festival
  7. Easter 8. receive
  III. While-reading
  2.Complete the table
  In late January or early February
  Cleaning and decorating homes, wearing new clothes and enjoying special food
  Sticky rice cakes
  Vietnam
  Passover
  In late March or early April
  Eating special meal
  Speacial meal called seder
  Israel
  Easter
  Watching colorful parades
  Around the same time as Passover
  Chocolate, sugar, eggs
  In many
  countries
  1. is / When / Vietnam / in / celebrated / Tet?
  is / in / January / early / late / February / It / or celebrated.
  2. People / do / What / on Tet / do?
  clean / decorate / homes / they / and / their.
  3. they / new clothes / Do / wear?
  => they / Yes / , / do.
  4. Vietnamese people / do / What / eat / on Tet?
  => usually / sticky rice cakes / eat / They.
  IV. Post-reading
  Put the given words in their right orders to make meaningful questions and anwers.
  Answer
  1. When is Tet celebrated in vietnam?
  It is celebrated in late January or early February.
  2. What do people do on Tet?
  They clean and decorate their homes.
  3. Do they wear new clothes?
  Yes, they do.
  4. What do Vietnamese people eat on Tet?
  => They usually eat sticky rice cakes.
  V. Homework
  Look at the table again, use the cues and make questions and answers about "Passover" and "Easter" ( 4 questions and answers for each. )  The lesson ends
  Thank you and goodbye !
  The lesson ends
  Good health, good luck, good learning and goodbye !


   
  Gửi ý kiến