Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1506083159863.jpg FB_IMG_1506150059614.jpg 20171003_162244.jpg 20171003_162217.jpg 20171007_082500.jpg 20171007_083153.jpg 20171003_161350.jpg 20171003_160237.jpg 20170905_071812.jpg 20170905_073806.jpg 20170905_081433.jpg 20170905_082107.jpg 20171003_162959.jpg 20171003_163806.jpg 20171005_090925.jpg 20171007_094042.jpg 20170905_071810.jpg IMG_20171007_101744.jpg IMG_20171007_101524.jpg IMG_20171007_101513.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Unit 5 (B2,3)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 06h:20' 07-10-2017
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome To Our Class
  What time is it?
  It′s a quarter to seven
  fifteen
  It is a quarter past eleven
  fifteen


  => It′s a quarter to giờ. (giờ kém 15 phút)
  fifteen past giờ. (giờ hơn 15 phút)
  (phút)
  It′s six forty-five =
  It is eleven fifteen =
  Look at the pictures and answer the questions.
  What time is it?
  4
  2
  1
  3
  Look at the pictures and answer the questions.
  It is six o’clock.
  - It is ten ten.
  - It’s three forty.
  It is half past seven.
  - It’s ten past ten.
  - It’s forty past three.
  - It’s twenty to four.
  -It’s + giờ o’clock.
  -It’s + giờ + phút.
  -It’s +phút +past+giờ.
  -It’s +phút + to + giờ.
  Unit 5: Things I do
  Period 28
  Lesson 4: My routine (B2,3)
  (Page 57)
  B2. Complete the table. Write the time in figures
  5.30
  6.50
  7.10
  11.20
  11.45
  5.40
  10.15
  Ba gets up at six o’clock.
  Ba goes to school at 6.45.
  Ba′s classes start at 7.00.
  His classes finish at 11.15.
  Ba has lunch at 11.30.
  Ba goes home at 5.00.
  Ba goes to bed at 10.00.
  Ba has classes from7.00 to 11.15.
  I get up at half past five.
  I go to school at ten to seven.
  I ….. ….. ….. .
  B3. Practice with a partner.
  What time does Ba get up/go to school/
  have classes/have lunch/go home/go to bed?
  1. What time does Ba get up?
  -> Ba/He + Vs/se … at + (time) .
  * have -> has
  2. go to school?
  4. have lunch?
  3. have classes?
  6. go to bed?
  5. go home?
  1
  2
  3
  8
  9
  4
  7
  6
  5
  A
  B
  Lucky numbers
  Answer
  B3. Practice with a partner.
  b. What time do you get up/go to school/
  have classes/have lunch/go home/go to bed?
  -> I + V . + at + (time).
  1. What time do you get up?
  2. go to school?
  4. have lunch?
  3. have classes?
  6. go to bed?
  5. go home?
  1. Nam go to school every morning.
  Correct these sentences:
  Practice:
  2. I has lunch at eleven thirty.
  3. They go home on five o`clock.
  Nam goes to school every morning.
  I have lunch at eleven thirty.
  They go home at five o`clock.
  4. What time does Hoa goes home?
  What time does Hoa go home?
  5. Does Nga and Thu do the homework?
  Do Nga and Thu do the homework?
  Rewrite questions and the answers in B3.
  Do exercise III. Reading (p30) in ex-book.
  Prepare next lesson: C1 (58) in textbook.
  Homework:
  Thank you for your attention!
  What time does Ba have classes?
  He has classes
  from seven to a quarter past eleven.
  What time does Ba have lunch?
  At half past eleven, he has lunch.
  He has lunch at half past eleven.
  eleven thirty.
  What time does Ba go to bed?
  He goes to bed at ten o’clock.
  What time does Ba go to school?
  He goes to school at a quarter to seven.
  six forty-five.
  What time does Ba get up?
  He gets up at six o’clock
  What time does Ba go home?
  He goes home at five o`clock.
  Lucky number
  You are lucky
  You are lucky
   
  Gửi ý kiến