Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20171120_082134.jpg 20171120_074224.jpg 20171115_154820.jpg 20171115_154940.jpg 20171115_143223.jpg 20171115_143043.jpg Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg IMG_1292.JPG IMG_1291.JPG 95D523E980574F23B73DAF3609C20E11.jpeg Dang.jpg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Kế hoạch công tác vệ sinh trường học năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 20h:19' 08-10-2017
  Dung lượng: 92.5 KB
  Số lượt tải: 22
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 107/QĐ-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 09 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh trường học
  năm học 2017 - 2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Căn cứ công văn hướng dẫn của Liên ngành Y tế-GD&ĐT về việc tăng cường đảm bảo VSATTP trong các cơ sở GD&ĐT năm học 2017 - 2018;
  Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai về kế hoạch triển khai công tác vệ sinh trường học năm học 2017 - 2018,
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh trường học năm học 2017 - 2018 gồm các đồng chí có tên sau:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban TT
  
  3
  Nguyễn Văn Lâm
  Trạm trưởng trạm y tế
  Phó ban
  
  4
  Lê Thị Giang
  NV Y tế
  Thành viên
  
  5
  Nguyễn Thị Hằng
  TT khu Quảng Minh
  Thành viên
  
  6
  Nguyễn Thị Thúy
  TT khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  7
  Hoàng Thị Thi
  T phó khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  8
  Phạm Thị Hương
  TT Tổ GD
  Thành viên
  
  9
  Nguyễn Thị Giang
  TT tổ nuôi dưỡng
  Thành viên
  
  10
  Nguyễn T Thu Trang
  Hội trưởng Hội PH
  Thành viên
  
  Điều 2: Các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch vệ sinh trường học năm học 2017 - 2018. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến từng khu, lớp trong toàn trường.
  Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo nghiêm chỉnh thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu VP ./.
  HIỆU TRƯỞNG

  
  
  

  Nhữ Thị Thủy
  
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 108/PCNV-BCĐ-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO VỆ SINH TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban-PT chung
  
  
  2
  
  Nguyễn Thị Mai
  
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban TT- Theo dõi chỉ đạo các lớp thực hiện công tác vệ sinh trường học, đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng.
  
  
  3
  
  Nguyễn Văn Lâm
  
  Trạm trưởng trạm y tế
  Phó ban - Phối hợp với BGH nhà trường kiểm tra công tác VS trường học.
  
  
  4
  
  Lê Thị Giang
  
  NV Y tế
  Thành viên - Chịu trách nhiệm xây dụng kế hoạch và triển khai kế hoạch theo công văn chỉ đạo cấp trên. Trực tiếp theo dõi, giám sát các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang theo từng khu vực  được phân công.
  
  
  5
  
  Nguyễn Thị Hằng
  
  TT khu Quảng Minh
  Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở VS trường lớp, tổ chức các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu Quảng Minh.
  
  
  6
  
  Nguyễn Thị Thúy
  
  TT khu Trung Tâm
  Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở VS trường lớp, tổ chức các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu Trung Tâm .
  
  
  7
  
  Hoàng Thị Thi
  
  Tổ phó khu Trung Tâm
  Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở VS trường lớp, tổ chức các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu Trung Tâm .
  
  
  8
  
  Phạm Thị Hương
  
  TT Tổ GD
  Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra VS trường lớp các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu Quảng Minh.
  
  
  9
  
  Nguyễn Thị Giang
  
  TT tổ nuôi dưỡng
  Thành viên - Phối hợp BCĐ đôn đốc nhắc nhở VS trường lớp, các hoạt động LĐ, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu Trung Tâm.
  
  
  10
  
  Nguyễn T
   
  Gửi ý kiến