Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20171120_082134.jpg 20171120_074224.jpg 20171115_154820.jpg 20171115_154940.jpg 20171115_143223.jpg 20171115_143043.jpg Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg IMG_1292.JPG IMG_1291.JPG 95D523E980574F23B73DAF3609C20E11.jpeg Dang.jpg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Kim Dung (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:47' 21-10-2017
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 113
  Số lượt thích: 0 người
  TỔNG KẾT CHƯƠNG I:QUANG HỌC
  HỆ THỐNG KIẾN THỨC
  Ti?t 9- Bi 9:
  Mỗi em sẽ chọn 1 gói câu hỏi.
  Mỗi gói có 3 câu hỏi.
  Trả lời đúng mỗi gói câu hỏi sẽ
  được10 điểm
  Thời gian trả lời mỗi câu là 10 giây
  (kể cả thời gian đọc đề)
  Phần thi thứ 1
  1. Khi nµo ta nh×n thÊy mét vËt ?
  B. Khi vật phát ra ánh sáng
  C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta
  D. Khi cã ¸nh s¸ng tõ m¾t ta chiÕu vµo vËt
  A. Khi vật đu?c chiếu sáng
  C. Khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn vµo m¾t ta
  2.Trong môi truường trong suốt và đồng tính ,ánh sáng truyền đi theo đưuờng thẳng. Dõy l n?i dung c?a d?nh lu?t no?
  B. D?nh lu?t khỳc x? ỏnh sỏng
  C. D?nh lu?t ph?n x? ỏnh sỏng
  D. D?nh lu?t truy?n c?a ỏnh sỏng
  A. D?nh lu?t truy?n th?ng c?a ỏnh sỏng
  A. D?nh lu?t truy?n th?ng c?a ỏnh sỏng
  3. “Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa với tia….và đường…“Chỗ còn thiếu là:
  B. Tia tới/ pháp tuyến
  C. Tia vuông góc/ tia tới
  D. Tia tới/ Tia đến
  A. Tia pháp tuyến/ đường gấp khúc
  B. Tia tới/ pháp tuyến
  Slide 2
  1. Chän c©u ph¸t biÓu ®óng trong c¸c c©u ®©y nãi vÒ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi gư¬ng ph¼ng :
  B. ¶nh høng ®­îc trªn mµn vµ lín h¬n vËt
  C . ¶nh kh«ng høng ®­ưîc trªn mµn vµ bÐ h¬n vËt
  D. ¶nh ¶o b»ng vËt
  A. ¶nh ¶o bÐ h¬n vËt
  D. ¶nh ¶o b»ng vËt

  2. ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g­¬ng cÇu låi cã nh÷ng tÝnh chÊt g× gièng víi ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g­¬ng ph¼ng
  B. Không hứng được trên màn chắn
  C. A và B đều đúng
  D. Không có đáp án đúng
  A.Ảnh ảo
  C. A và B đều đúng

  3. Nếu khoảng cách từ vật đến gương phẳng là 10cm thì khoảng cách từ ảnh của vật này đến gương là:
  B. 5cm
  C. 4cm
  D. 7cm
  A. 10cm
  A. 10cm
  Slide 2
  1. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: “ Khi nào ta nhìn thấy một vật ?

  B. Khi vật phát ra ánh sáng

  C. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào vật
  D. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
  A. Khi vật được chiếu sáng
  D. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
  2. Khi có Nhật thực thì vị trí tương đối của Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng như thế nào?
  B. Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng
  C. Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt trời
  D. Mặt Trăng - Mặt Trời - Trái Đất
  A. Mặt Trời - Mặt Trăng - Trái Đất
  A. Mặt Trời - Mặt Trăng - Trái Đất
  3. Nếu góc tới bằng 250, thì góc giữa tia tới và tia phản xạ là:
  B. 350
  C. 500
  D. 550
  A. 250
  C. 500
  Slide 2
  Phần thi thứ 2: Ô CHỮ

  Có 7 hàng ngang tạo thành 1 ô chữ khóa
  Mỗi bạn sẽ chọn 1 hàng ngang tương ứng với một câu hỏi
  Trả lời câu hỏi đó trong 10 giây
  Trả lời đúng sẽ được 15 điểm
  Nếu trả lời sai, các bạn còn lại giành quyền trả lời.Nếu trả lời đúng được 10 điểm.
  Không bị trừ điểm nếu trả lời sai
  Trả lời ô chữ khóa bất cứ lúc nào sau khi qua 1 lượt chơi, trả lời đúng được 30 điểm. Sai loại khỏi phần thi.
  Khi ô chữ khóa được mở, phần thi chấm dứt
  Slide 27
  Hàng ngang thứ nhất: Gồm 7 chữ cái

  Vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Slide 13
  Hàng ngang thứ hai: Gồm 9 chữ cái


  Vật tự nó phát ra ánh sáng.
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Slide 13
  Hàng ngang thứ ba: Gồm 5 chữ cái
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Slide 13
  Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng
  Slide 27
  Hàng ngang thứ 4 : Gồm 7 chữ cái

  Các chấm sáng mà ta nhìn thấy trên trời ban đêm khi không có mây
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Slide 13
  Hàng ngang thứ 5: Gồm 9 chữ cái


  Đường thẳng vuông góc với mặt gương
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Slide 13
  Hàng ngang thứ 6: Gồm 7 chữ cái


  Chỗ không nhận được ánh sáng trên màn chắn.
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Slide 13
  Hàng ngang thứ 7: Gồm 10 chữ cái


  Dụng cụ để soi ảnh của mình hằng ngày.
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Slide 13
  Phần thi thứ 3: Nhanh tay
  Có 8 câu hỏi
  Các em sẽ giơ tay để giành quyền trả lời.
  Giơ tay sau khi nói “Bắt đầu”
  Em nào giơ tay trước khi nói “bắt đầu” sẽ mất quyền trả lời
  Trả lời đúng được 10 điểm
  Câu 1:
  Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ gì?
  Hội tụ
  Câu 2:
  Hiện tượng nhật thực xảy ra vào thời điểm nào?
  Ban ngày
  Câu 3:
  Mặt trăng là vật sáng hay nguồn sáng?
  Vật sáng
  Câu 4:
  Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước?
  Rộng hơn
  Câu 5:
  Ảnh tạo bởi gương cầu lõm như thế nào so với vật?
  Lớn hơn
  Câu 6:
  Nếu khoảng cách từ vật đến gương phẳng bằng 5cm thì khoảng cách từ ảnh của vật đó đến gương đó là?
  5cm
  Câu 7:
  Tia phản xạ tạo với tia tới 1 góc 100 độ thì góc tới bao nhiêu độ?
  50 độ
  Câu 8:
  Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới phân kì thích hợp thành chùm tia phản xạ gì?
  Song song
  Bài 1:Cho một điểm sáng S và một điểm A trước một gương phẳng như hình vẽ
  a.Trình bày cách vẽ một tia sáng đi từ S tới gương rồi phản xạ qua M
  b. CM rằng trong vô số con đường đi từ S tới gương rồi tới A thì ánh sáng đi theo con đường ngắn nhất
  S•
  I
  S1
  S2
  S`2
  S’1
  Nhìn thấy S’1
  Nhìn thấy S’2
  Nhìn thấy cả S’1 và S’2
  Bài 2: Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình vẽ
  a. Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.
  b. Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.
  c. Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương? Gạch chéo vùng đó.
  Gương phẳng
  Gương cầu lồi
  Gương cầu lõm
  Bài 3: Một người đứng trước 3 cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau (gần sát gương). Quan sát ảnh ảo của mình trong 3 gương sẽ thấy chúng có những tính chất gì giống nhau, khác nhau?
  giống nhau: đều là ảnh ảo.
  khác nhau: ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng, ảnh nhìn thấy trong gương phẳng nhỏ hơn trong gương cầu lõm.
  Bi 4
  Cho hỡnh sau:ai nhỡn th?y ai?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  Thanh
  H?i
  H
  An
  Tủ
  đứng
  Về nhà
  Học từ tiết 1 đến tiết 8
  Làm tất cả các bài tập trong sách bài tập
  Tiết sau kiểm tra 1 tiết
   
  Gửi ý kiến