Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20171120_082134.jpg 20171120_074224.jpg 20171115_154820.jpg 20171115_154940.jpg 20171115_143223.jpg 20171115_143043.jpg Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg IMG_1292.JPG IMG_1291.JPG 95D523E980574F23B73DAF3609C20E11.jpeg Dang.jpg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Unit 6. The young pioneers club

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 20h:45' 01-11-2017
  Dung lượng: 5.9 MB
  Số lượt tải: 168
  Số lượt thích: 0 người
  What is it?
  It’s the symbol of the Ho Chi Minh Communist Youth Union (The Youth Union).
  2. What do you know about the Youth Union?
  Unit 6
  The Young Pioneers club
  Period 34 : READ
  Tuesday,November 3th,2017
  Childen should be encouraged to read book.
  All people have citizenship to vote.
  Uncle Ho established Ho Chi Minh Communist Youth Union.
  Every people should have awareness to protect the environment.
  - build good character:
  - love for the nation:
  found (v):
  - Officially (adv)
  - The VietNam Youth Federation:
  - Principle (n):
  - personality (n):
  xây dựng tính cách tốt
  tình yêu đất nước
  thành lập
  Liên đoàn thanh niên Việt Nam
  nguyên tắc
  nhân cách
  VOCABULARY
  Chính thức


  a- build good character:
  b- love for the nation:
  c- found (v):
  d- offically (adv)
  e-The Vietnam Youth Federation:
  f- principle (n) :
  g- personality (n):
  1-Tình yêu đất nước
  2-Thành lập
  3-Chính thức
  4-Nguyên tắc
  5-Nhân cách
  6-Liên đoàn thanh niên Việt nam
  7-Xây dựng tính cách tốt
  MATCHING
  Ho Chi Minh communist Youth Union is an organization for Vietnamese Youth from 18 to 30 years of age.
  The Union was founded on March 26, 1930 by the beloved president Ho Chi Minh.
  The Union often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements.
  The activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

  F
  16
  F
  1931
  T
  T
  *True / False Prediction
  Like the Y & Y, the Boy Scouts of America (BSA) is a youth organization. It builds character, and encourages good citizenship and personal fitness.
  Scouting began in England in 1907. Two years later an American businessman, William Boyce, got lost in London. A boy helped him and explained that he was a scout. This meeting led to the Scouts Association crossing the Atlantic in 1910.
  Although scouting is mainly for boys, there are organizations similar to the BSA which girls can join. The Girl Guides Association and the coeducational Camp Fire Boys and Girls, both of which started in 1910, are two such groups.
  In 1994, there were 5,400,000 scouts in America. Now scouting is popular worldwide. The Scouting Association has more than 25 million members, making it the largest voluntary youth organization in the world.
  Although each nation`s scouting program differs slightly, the three aims, established in 1907, are the same for the 21st century.

  The Youth Union was founded in……………….
  In ……………………the Youth Union was officially named as it called today.
  The Youth Union’s activities aim to help the young develop……………………………………………………
  Its aims and principles have been………………… for the young Vietnamese people of today and tomorrow.
  December 1976
  their public awareness and form their personality
  1931
  the guidelines
  1. Fill in the missing information .
  a. At what age can one join the Youth Union?
  b. When was the Youth Union founded?
  c. What is the complete name of the Youth Union?
  d. Can you name some social activities of the Youth Union?
  e. What do these activities aim to help?
  f. Who established the guidelines for the Vietnamese Youth?
  2. Comprehension questions

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  A
  B
  I win!
  I win!
  1
  1
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  6
  6
  7
  7
  8
  8
  a. Any Vietnamese youth from 16 to 30 years of age can join the Youth Union .
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  b. When was the Youth Union Founded ?
  b. The Youth Union was founded on March 26 1931
  TIME
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  c. What is the complete name of the Youth Union ?
  c. It’s Ho Chi Minh Communist Youth Union
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  d. Can you name some social activities of the Youth Union ?
  d. Some social activities of the Youth Union are Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign……

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  e. What do these activities aim to help?
  e. The activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  f. Who established the guidelines for the Vietnamese Youth?
  f.Uncle Ho.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  Congratulation !
  a) Any VietNamese youth from 15 to 30 years of age can join the Youth Union.
  b) The Youth Union was founded in 1931.
  c) It’s Ho Chi Minh communist Youth Union.
  d) Some social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign...
  e) The activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.
  f) Uncle Ho.
  HOMEWORK
  Learn new words .
  2.Copy exercises
  3.Prepare: Write
  Celinne Dion – And so this is Xmax
  THANK YOU
  Goodbye!
  FOR YOUR ATTENTION !
   
  Gửi ý kiến