Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20171120_082134.jpg 20171120_074224.jpg 20171115_154820.jpg 20171115_154940.jpg 20171115_143223.jpg 20171115_143043.jpg Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg IMG_1292.JPG IMG_1291.JPG 95D523E980574F23B73DAF3609C20E11.jpeg Dang.jpg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Thời khóa niểu

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Ngọc Ánh
  Ngày gửi: 09h:49' 07-11-2017
  Dung lượng: 20.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Tr­êng TiÓu häc Ph­¬ng Trung II
  Thêi Kho¸ BiÓu Líp 3A1
  Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u THỨ BẨY
  S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu Sáng
  Chµo cê TiÕng anh To¸n Tù nhiªn x· héi ¢m nh¹c §äc s¸ch To¸n Tù nhiªn x· héi ThÓ dôc H­íng dÉn häc H­íng dÉn häc
  To¸n TiÕng anh Tin To¸n TËp viÕt TËp lµm v¨n H­íng dÉn häc To¸n H­íng dÉn häc H­íng dÉn häc
  TËp ®äc Tin ChÝnh T¶ H­íng dÉn häc TËp ®äc H­íng dÉn häc ChÝnh T¶ ThÓ dôc MÜ thuËt Luyện MÜ thuËt Thñ c«ng
  TËp ®äc (KÓ chuyÖn) Tin §¹o ®øc LuyÖn tõ vµ c©u ¢m nh¹c Sinh ho¹t líp

  L­u ý: so¹n s¸ch ®óng mang ®Çy ®ñ tr­íc khi ®i häc


  Tr­êng TiÓu häc Ph­¬ng Trung II
  Thêi Kho¸ BiÓu Líp 3A1
  Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u THỨ BẨY
  S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu Sáng
  Chµo cê TiÕng anh To¸n TËp viÕt ¢m nh¹c §äc s¸ch TiÕng Anh Tù nhiªn x· héi MÜ thuËt Thñ c«ng H­íng dÉn häc
  To¸n Tin ChÝnh T¶ H­íng dÉn häc To¸n To¸n H­íng dÉn häc TiÕng ViÖt To¸n H­íng dÉn häc To¸n ¢m nh¹c H­íng dÉn häc TV H­íng dÉn häc
  TËp ®äc Tin §¹o ®øc H­íng dÉn häc TV TËp ®äc ThÓ dôc TËp lµm v¨n ThÓ dôc To¸n ThÓ dôc Thñ c«ng
  TËp ®äc (KÓ chuyÖn) Tù nhiªn x· héi LuyÖn tõ vµ c©u ChÝnh T¶ Sinh ho¹t líp

  L­u ý: so¹n s¸ch ®óng mang ®Çy ®ñ tr­íc khi ®i häc
   
  Gửi ý kiến