Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  THAY_GIAO_TRONG_TRE_VA_DEP_TRAI_QUA.jpg MC_LOP_6_TRONG_NGAY_DH_LIEN_DOI_THAT_VUNG_VANG.jpg THAY_HIEU_TRUONG_PHAT_BIEU_TRONG_NGAY_DH_LIEN_DOI.jpg TIEU_PHAM_TRONG_TIET_THI_GV_CHU_NHIEM_GIOI__LOP_9A_NAM_HOC_20152016.jpg Dai_hoi_Lien_Doi_09102015.jpg HOI_NGHI_VIEN_CHUC_08102015.jpg CAN_BO_HUYEN_DOAN_TANG_HOA_LIEN_DOI.jpg 12077280_744531805679668_958827240_n.jpg Photo5_12.jpg Photo3_12.jpg Photo2_13.jpg Photo1_12.jpg Photo4_4.jpg Photo3_2.jpg Photo1_41.jpg Photo1_22.jpg IMG_2376.jpg 12067370_830874870366723_2464537_n.jpg 12087624_830874930366717_1002766684_n.jpg 12080817_830874997033377_584906672_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Văn Trang
 • Đỗ Thị Chiên
 • Bài 12. Số từ và lượng từ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
  Ngày gửi: 20h:42' 12-10-2011
  Dung lượng: 296.0 KB
  Số lượt tải: 587
  Số lượt thích: 0 người

  MÔN: NGữ VĂN 6
  Bài 12, Tiết 50


  số từ và lượng từ


  I-Số từ: 1.Ví dụ:
  a) Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm
  những gì, vua bảo: " Một trăm ván cơm nếp,
  một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà,
  gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ
  một đôi". ( Sơn Tinh-Thuỷ Tinh)

   - C¸c tõ : “hai, mét tr¨m, chÝn, mét” bæ sung ý nghÜa vÒ sè l­îng .
  - Tõ “s¸u” bæ sung ý nghÜa
  vÒ thø tù .
   Sè tõ
  2. Ghi nhớ:
  a. Số từ là gì?
  - Là những từ chỉ số lượng và số thứ tự của sự vật.
  b. Các loại số từ:
  Gồm 2 loại:
  + Số từ chỉ số lượng
  + Số từ chỉ thứ tự
  c. Đặc điểm:
  Vị trí: + Khi biểu thị số lượng số từ đứng trước danh từ.
  + Khi biểu thị thứ tự số từ đứng sau danh từ.
  b) Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở

  làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ

  làm ăn và có tiếng là phúc đức.
  (Thánh Gióng)
  - Kết hợp: Với danh từ đơn vị và sự vật.
  - Chức vụ ngữ pháp: - Làm phụ ngữ.
  I-Số từ:
  1) Ví dụ:
  2) Ghi nhớ:
  a. Số từ là gì?
  - Là những từ chỉ số lượng và số thứ tự của sự vật.
  b. Các loại số từ:
  Gồm 2 loại:
  + Số từ chỉ số lượng
  + Số từ chỉ thứ tự
  c. Đặc điểm:
  Vị trí: + Khi biểu thị số lượng số từ đứng trước danh từ.
  + Khi biểu thị thứ tự số từ đứng sau danh từ.
  - Kết hợp: Với danh từ đơn vị và sự vật.
  - Chức vụ ngữ pháp: + Làm phụ ngữ.
  Ví dụ : Dân tộc Việt Nam / là một.
  C V

  Hai bông hoa này/ rất đẹp.
  C V
  +Còn có thể làm thành phần câu CN- VN.
  Câu hỏi thảo luận:
  Hãy cho biết từ "đôi" trong ví dụ a có phải là số từ không? Vì sao?
  Đáp án: "đôi" không phải là số từ mà là danh từ đơn vị vì nó đứng ở vị trí của danh từ đơn vị và trực tiếp kết hợp với số từ ở phía trước.Một đôi cũng không phải là số từ ghép vì: Có thể nói: Một trăm con bò , không thể nói: Một đôi con con bò , phải nói:một đôi bò - con là DT chỉ loại thể.

  d.Chú ý:
  - Những từ có ý nghĩa chỉ số lượng như: đôi, cặp, tá, chục, không phải là số từ mà là danh từ đơn vị.
  -Tuy nhiên có trường hợp số từ chỉ số lượng nhưng vẫn đứng sau danh từ.
  I-Số từ:
  1) Ví dụ:
  2) Ghi nhớ:
  a. Số từ là gì?
  - Là những từ chỉ số lượng và số thứ tự của sự vật.
  b. Các loại số từ:
  Gồm 2 loại:
  + Số từ chỉ số lượng
  + Số từ chỉ thứ tự
  c. Đặc điểm:
  Vị trí: + Khi biểu thị số lượng số từ đứng trước danh từ.
  + Khi biểu thị thứ tự số từ đứng sau danh từ.
  - Kết hợp: Với danh từ đơn vị và sự vật.
  - Chức vụ ngữ pháp: + Làm phụ ngữ.
  +Còn có thể làm thành phần câu.
  d.Chú ý:
  - Những từ có ý nghĩa chỉ số lượng như: đôi, cặp, tá, chục, không phải là số từ mà là danh từ đơn vị.
  -Tuy nhiên có trường hợp số từ chỉ số lượng nhưng vẫn đứng sau danh từ.
  Ví dụ:
  -Đi hàng hai, hàng ba
  Bài tập:
  Tìm số từ trong bài thơ sau xác định ý nghĩa các số từ ấy ? :
  Không ngủ được
  Một canh...hai canh...lại ba canh,
  Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành;
  Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,
  Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.
  (Hồ Chí Minh)
  Số từ chỉ lượng: một canh , hai canh , ba canh , năm cánh.
  Số từ chỉ thứ tự: canh bốn , canh năm.
  I- Số từ:
  II- Lượng từ:
  1) Ví dụ:
  * Ví dụ:[...] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa.


  ? " Các, những, cả, mấy" chỉ số lượng không cụ thể, không xác định được ít hay nhiều của sự vật ? Lượng từ.
  2) Ghi nhớ:
  a. Lượng từ là gì?
  - Là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.
  Các
  hoàng tử
  những
  kẻ
  thua trận
  Cả
  mấy
  vạn
  tướng lĩnh
  b. Các nhóm lượng từ:
  Gồm 2 nhóm:
  + Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể

  + Nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối:
  : Cả, tất cả, tất thảy,
  hết thảy, toàn thể, toàn bộ...
  những, các, mọi, mỗi, từng...
  c. Đặc điểm:
  * Vị trí: - Thường đứng đầu hoặc đứng ở vị trí
  thứ hai trong cụm danh từ.
  * Khả năng kết hợp:
  Lượng từ thường có khả năng kết hợp với danh từ chỉ sự vật ở phía sau, bổ sung ý nghĩa cho danh từ
  * Chức vụ ngữ pháp:
  - Làm phụ ngữ
  I- Số từ:
  II- Lượng từ:
  1) Ví dụ:
  2) Ghi nhớ:
  a. Lượng từ là gì?
  - Là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.
  b. Các nhóm lượng từ:
  Gồm 2 nhóm:
  + Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể

  + Nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối:
  : Cả, tất cả, tất thảy,
  hết thảy, toàn thể, toàn bộ...
  những, các, mọi, mỗi, từng...
  c. Đặc điểm:
  * Vị trí: - Thường đứng đầu hoặc đứng ở vị trí
  thứ hai trong cụm danh từ.
  * Khả năng kết hợp:
  Lượng từ thường có khả năng kết hợp với danh từ chỉ sự vật ở phía sau, bổ sung ý nghĩa cho danh từ
  * Chức vụ ngữ pháp:
  - Làm phụ ngữ
  * Ví dụ:
  Mọi người vừa đi vừa nói chuyện.
  d. Chú ý:- Hai lượng từ có thể đi liền với nhau để chỉ tổng thể, hoặc có thể dùng thay nhau khi danh từ đi kèm chỉ sự vật...xác định.
  - Trong một cụm từ khi đã có số từ chỉ lượng thì không có lượng từ và ngược lại.
  I- Số từ:
  II- Lượng từ:
  III- Luyện tập:
  1) Bài tập 2- SGK/129
  1) Bài tập 2- SGK/129: Các câu in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa như thế nào?
  "Con đi trăm núi ngàn khe
  Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm"
  (Tố Hữu)
  Nêu ý nghĩa của những từ in đậm
  Các từ " trăm, ngàn" là số từ chỉ số lượng chính xác.
  "muôn" là lượng từ chỉ lượng không xác định cụ thể nhằm nhấn mạnh nỗi vất vả, cực nhọc, đắng cay của người mẹ.
  I- Số từ:
  II- Lượng từ:
  III- Luyện tập:
  1) Bài tập 2- SGK/129
  2) Bài tập 3-SGK/129:
  Thảo luận:
  Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ từng và mỗi có gì khác nhau?
  Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi,
  dời từng dãy núi [...].
  ( Sơn Tinh Thuỷ Tinh)
  b. Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các
  tướng rút lui mỗi người một ngả.
  ( Sự tích Hồ Gươm)
  Nêu ý nghĩa của những từ in đậm
  2) Bài tập 3-SGK/129:
  Nghĩa của từ từng và từ mỗi có gì giống và khác nhau?
  * Đáp án:
  Giống nhau: Tách ra từng cá thể, từng sự vật.
  Khác nhau:
  + Từng: Vừa tách riêng từng cá thể, từng sự vật vừa mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự hết cá thể này đến cá thể khác, hết sự vật này đến sự vật khác.
  + Mỗi: Chỉ có ý nghĩa tách riêng để nhấn mạnh chứ không mang ý nghĩa lần lượt, trình tự.
  I- Số từ:
  II- Lượng từ:
  III- Luyện tập:
  1) Bài tập 2- SGK/129
  Nêu ý nghĩa của những từ in đậm
  2) Bài tập 3-SGK/129:
  Nghĩa của từ từng và từ mỗi có gì giống và khác nhau?
  3) Bài tập 4:
  Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 4-5 câu tả cảnh sân trường em trong giờ ra chơi trong đó có sử dụng số từ và lượng từ.
  I-Số từ:
  1) Ví dụ:
  2) Ghi nhớ:
  a. Số từ là gì?
  - Là những từ chỉ số lượng và số thứ tự của sự vật.
  b. Các loại số từ:
  Gồm hai loại:
  Số từ chỉ số lượng
  - Số từ chỉ thứ tự
  c. Đặc điểm:
  * Vị trí:
  Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ.
  -Khi biểu thị thứ tự sự vật, số từ đứng sau danh từ
  * Khả năng kết hợp:
  - Kết hợp với danh từ đơn vị và sự vật.
  * Chức vụ ngữ pháp:
  - Làm phụ ngữ
  - Làm thành phần của câu
  d. Chú ý:
  - Tuy nhiên, có trường hợp số từ chỉ số lượng nhưng vẫn đứng sau danh từ.
  - Có những từ có ý nghĩa chỉ số lượng như: đôi, cặp, tá, chục... nhưng chúng không phải là số từ mà là danh từ đơn vị.
   
  Gửi ý kiến
  print