Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  39.jpg 122.jpg Image.jpg IMG20160519093708.jpg 13346178_1762123944056104_4912415615893034604_o.jpg 13340326_287298558274877_1791564316589799763_o.jpg 13391534_287298508274882_3247044869835891670_o.jpg 13335834_282130358795375_6724004958521096890_n.jpg 13319827_282130188795392_2052289339362894122_n.jpg 13323591_1762124250722740_1694512252924228150_o.jpg 13325674_512636052272289_8516041057053522031_n.jpg 13501695_1788594288041936_7827806595236573641_n.jpg 13432303_546093692230225_8234913884049650323_n.jpg 13495003_1621585661492322_3876901081739085446_n.jpg 13445655_1621586068158948_6835898837452592412_n.jpg 13510855_1021667331281010_6618398534764155684_n.jpg 13445542_1021666924614384_3432682576611385788_n.jpg 13512121_1021660351281708_2198492574082663748_n.jpg 13494993_1021660371281706_5752581790267974376_n.jpg 13466380_1021697584611318_5509936172026739346_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Thị Hải Yến
 • Quach Thi Tam
 • Hướng dãn thực hiện nhiệm vụ cấp TH năm học 2013 - 2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT Hà Nội
  Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
  Ngày gửi: 07h:21' 29-08-2013
  Dung lượng: 140.5 KB
  Số lượt tải: 69
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 8528/SGD&ĐT-GDTH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2013
  
  V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
  cấp tiểu học năm học 2013-2014

  Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã.
  - Các trường chuyên biệt trực thuộc Sở GD & ĐT

  - Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;
  - Căn cứ Quyết định số 1840 /QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  - Căn cứ Hướng dẫn số 5478/BGD&ĐT-GDTH ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013-2014 và Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên biệt trực thuộc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp tiểu học như sau:
  A- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  Năm học 2013-2014, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, giáo dục tiểu học Hà Nội tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động của ngành giáo dục Hà Nội; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  Tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập phù hợp với từng đối tượng và tâm sinh lý của học sinh tiểu học đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Triển khai có hiệu quả dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; tổ chức thí điểm mô hình trường học mới VNEN nhằm đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tiếp tục thí điểm và triển khai mô hình trường Chất lượng cao; tiếp tục triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh thủ đô. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng và đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.
  Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, quan tâm công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, tàn tật, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi / ngày. Đầu tư xây dựng phòng học giảm các điểm trường lẻ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.
  B-NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.
  1.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy hiệu quả cuộc vận động về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Việc triển khai thực hiện các cuộc vận động này cần thiết thực, cụ thể với yêu cầu đặc thù của ngành và cấp học, đặc biệt coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí nghiêm minh những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể học sinh.
  2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/
   
  Gửi ý kiến
  print