Gốc > Công nghệ thông tin > Cập nhật thông tin >

Code liên kết Website

anh01_500

- Để các thầy cô có thể thường xuyên truy cập vào các trang Web: Bộ GD & ĐT, Sở GD & ĐT thành phố Hà Nội ... tôi đã soạn đoạn mã về liên kết Website.

- Thầy cô chỉ việc Copy và Paste đoạn mã sau vào khối chức năng là xong:

 

<div><a target="_blank" href="http://moet.edu.net.vn/">

<img border="0" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.A01BGD.gif" width="180" height="50"></a></div>

<div><a target="_blank" href="http://hanoi.edu.vn/ ">

<img border="0" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.A2SGD.gif" width="180" height="50"></a></div>

<div><a target="_blank" href="http://hanoi.violet.vn/">

<img border="0" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.A3CLB.gif" width="180" height="50"></a></div>

<div><a target="_blank" href="http://gdtd.vn/">

<img border="0" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.A4GDVTD.gif" width="180" height="50"></a></div>

<div><a target="_blank" href="http://www.hssv.vnn.vn/">

<img border="0" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.A5HSSV.gif" width="180" height="50"></a></div>

<div><a target="_blank" href="http://edu.net.vn/">

<img border="0" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.A6MGD.gif" width="180" height="50"></a></div>

- Thầy cô cũng có thể bớt đi một số đường Link trong đoạn mã trên.

      Chúc thầy cô vui vẻ !

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Huân @ 09:48 15/10/2009
Số lượt xem: 7927
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Code lên kết đến 6 Website. Thầy cô dùng thử cho vui nhé !

Avatar
Cảm ơn thày Huân
Avatar

Cập nhật Code liên kết Website 

Do thay đổi đường Link của File ảnh nên đoạn Code trên không dùng được nữa. Để có được các liên kết như trên thầy cô và các bạn có thể thay đoạn Code trên bằng đoạn Code sau:

<div><a target="_blank" href="http://pbc.moet.gov.vn/">

<img border="0" src="http://sv1.upsieutoc.com/2017/04/22/A01BGD.gif" width="180" height="50"></a></div>

<div><a target="_blank" href="http://hanoi.edu.vn/ ">

<img border="0" src="http://sv1.upsieutoc.com/2017/04/22/A2SGD.gif

" width="180" height="50"></a></div>

<div><a target="_blank" href="http://hanoi.violet.vn/">

<img border="0" src="http://sv1.upsieutoc.com/2017/04/22/A3CLB.gif

" width="180" height="50"></a></div>

<div><a target="_blank" href="http://gdtd.vn/">

<img border="0" src="http://sv1.upsieutoc.com/2017/04/22/A04gdvtd.gif

" width="180" height="50"></a></div>

<div><a target="_blank" href="http://edu.net.vn/">

<img border="0" src="http://sv1.upsieutoc.com/2017/04/22/A6MGD.gif

" width="180" height="50"></a></div>

 
Gửi ý kiến