Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20180924_075508.jpg 20180924_075523.jpg 20180921_152158.jpg 20180921_155241.jpg 20180921_160649.jpg 20180921_164332.jpg 20180921_164715.jpg 20180921_170344.jpg 20180921_170353.jpg 20180921_170644.jpg 20180921_171318.jpg 20180921_172238.jpg 20180921_173019.jpg 20180921_172454.jpg IMG_3801.JPG IMG_3803.JPG IMG_3799.JPG IMG_3798.JPG IMG_3795.JPG IMG_3796.JPG

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Phan Luân
 • Unit 3. At home

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 02h:06' 09-03-2018
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 74
  Số lượt thích: 0 người
  Thursday, November 12th, 2015
  Unit 6 : PLACES
  Part C3,4,6: Around the house
  Teacher: Tran Quoc Hung
  I/ Vocabulary
  - Photocopy store (n)
  - Bakery (n)
  - Movie theater (n)
  - Drugstore (n)
  - Police station (n)
  What’s this?
  What’s this?
  What’s this?
  What’s this?
  - Toy store (n)
  What’s this?
  - Opposite (prep)
  What’s this?
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  7. Opposite
  Matching
  1. toy store
  2. photocopy store
  3. movie theater
  4. police station
  6. drugstore
  5. bakery
  g
  Listen and put the sentences in the correct order.
  d. The movie theater is between the bakery and the drugstore.
  a. The children are in the bookstore.
  b. The photocopy store is next to the bakery.
  c. The restaurant is opposite the drugstore.
  d. The police station is next to the restaurant.
  e. The toystore is between the police station and the bookstore.
  6
  1
  3
  2
  5
  4
  The photocopy store is next to the bakery.
  The movie theater is between the bakery and the drugstore.
  The restaurant is opposite the drugstore.
  The police station is next to the restaurant.
  The toy store is between the police station and the bookstore.
  The children are in the bookstore.
  II. Listen and read
  Practice with a partner
  police station
  Where is the
  ?
  It is
  opposite
  the movie theater.
  Practice with a partner:
  movie theater
  Where is the
  ?
  It is
  between
  the drugstore
  and
  the bakery.
  Practice with a partner:
  - Photocopy store
  - Bakery
  - Movie theater
  - Drugstore
  - Police station
  - Toy store
  Where is the . . . . ?
  It is next to the . . . . .
  opposite
  between.. . .
  and . . .
  Ex: T : It’s opposite the movie theater.
  What is it ?
  Ss: It’s the police station.
  T : Yes. That’s right.
  Play a guessing game
  1
  Guessing game:
  WHAT IS IT?
  2
  3
  4
  5
  6
  - It’s opposite the bakery.
  It’s the toystore
  - It’s between the bakery and the drugstore.
  It’s the movie theater
  - It’s next to the bakery.
  It’s the movie theater
  - It’s opposite the bookstore.
  It’s the photocopy
  - It’s next to the movie theater.
  It’s the drugstore
  She is between Mrs. Ha and Mrs. Bich
  She’s Mrs. Van
  Remember
  - Learn the new words by heart.
  - Describe your house again in notebook.
  HOMEWORK
   
  Gửi ý kiến