Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  66.jpg IMG_6266.JPG IMG_6253.JPG IMG_6260.JPG IMG_6239.JPG IMG_6214.JPG IMG_6223.JPG IMG_6212.JPG 20190524_074909.jpg 2.jpg IMG_6130.JPG IMG_6128.JPG IMG_6131.JPG IMG_6168.JPG IMG_6175.JPG IMG_6174.JPG IMG_6149.JPG 73DCEF6671624EFB9339497861673F98.jpeg E87425F3EF8B4F51B8C29991B0C82ABB.jpeg 2E066C9F9D344411B03BF969E3EC5DD8.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  bài giảng điện tử

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tham khảo
  Người gửi: lê minh hạnh
  Ngày gửi: 17h:04' 27-05-2019
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Thursday, March 17th , 2016
  Good morning
  1. Swimming
  2. Rollerblading
  3. Roller-skating
  4. Scuba-diving
  5. Baseball
  6. Tennis
  MATCHING
  Nối
  Scuba-diving
  Thursday, march 17th 2016
  Period 83; UNIT 13 : ACTIVITIES B3,4
  B3. Read then answer the questions.
  1. Vocabulary
  - ꞌocean (n) :
  - pearl (n) :
  - ꞌscuba-diving (n) :
  - diving ꞌvessel (n) :
  - ꞌbreathing eꞌquipment (n):
  - exꞌplore (v) :
  đại dương
  thiết bị hít thở
  tàu ngầm
  ngọc trai
  thám hiểm
  lặn có bình dưỡng khí
  Thursday,march 17th 2016
  Period 83; UNIT 13 : ACTIVITIES B3,4
  1.Vocabulary
  Matching
  1. ocean (n) :
  5. pearl (n) :
  2. scuba-diving (n):
  4. diving vessel (n) :
  3. breathing equipment (n):
  6. explore (v) :
  e. đại dương
  a. thiết bị hít thở
  b. tàu ngầm
  f. ngọc trai
  c. thám hiểm
  d. lặn có bình dưỡng khí
  Most of the world’s surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans.


  Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example,couldn’t stay underwater for longer than two minutes. But now, with special breathing equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport.  A Frenchman, Jacques Cousteau (1910 - 1997), invented a deep-sea diving vessl in the early 1940s. In the vessl, he could explore the oceans of the world and study underwater life.
  Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

  Ngu phap
  Cach viet tat
  F
  T
  T
  F
  T
  water
  a deep- sea diving vessel
  Thursday,march 17th 2016
  Period 83; UNIT 13 : ACTIVITIES B3,4
  2. True or false statement prediction
  a. Most of the world`s surface is land.
  Correct - Click anywhere to continue
  Incorrect - Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  b. Before the inventions of special breathing equipment, man couldn`t swim freely underwater.
  Correct - Click anywhere to continue
  Incorrect - Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  c. Now scuba-diving is a popular sport.
  Correct - Click anywhere to continue
  Incorrect - Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  d. Jacques Cousteau invented special TV cameras.
  Correct - Click anywhere to continue
  Incorrect - Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  e. We can learn more about the undersea world thanks to Jacques Cousteau`s invention.
  Correct - Click anywhere to continue
  Incorrect - Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  Make a questions and answer it using the given words
  Correct - Click anywhere to continue
  Incorrect - Click anywhere to continue
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  You must answer the question before continuing
  Quiz
  Question Feedback/Review Information Will Appear Here
  Ông Jacques Cousteau là người Pháp, sinh năm 1910, mất năm 1997. Ông là một nhà phát minh, một nhà hải dương học và đồng thời còn là một nhà làm phim nữa.
  Năm 1943, ông và một kỹ sư đã sáng chế ra bộ thiết bị lặn,giúp cho các thợ lặn có thể ở dưới nước trong khoảng thời gian lâu hơn.
  Những bộ phim của ông quay về đời sống dưới biển đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới yêu thích, quí trọng giá trị của thế giới đại dương, và hiểu được tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường biển


  a) How long could a pearl diver stay underwater?
  b) What helps us to stay underwater for a long time?
  c) Who invented a deep sea diving vessel?
  d) When was he born?
  e) What could he do in the vessel?
  Thursday,march 17th 2016
  Period 83; UNIT 13 : ACTIVITIES B3,4
  1.Vocabulary
  - ocean (n): đại dương
  - scuba-diving (n): lặn có bình dưỡng khí
  - breathing equipment (n): thiết bị hít thở
  - diving vessel (n): tàu ngầm
  - pearl (n): ngọc trai
  - explore (v): thám hiểm
  2. True or false statement prediction
  3. Read and check prediction
  4. Comprehension questions
  8
  2
  1
  3
  5
  4
  6
  7
  lucky number
  a) How long could a pearl diver stay underwater?
  He could stay underwater for longer than 2 minutes
  b) What helps us to stay underwater for a long time?
  It’s a special breathing equipment
  c) Who invented a deep sea diving vessel?
  A French man, Jacques Cousteau invented it.
  d) When was he born?
  He was born in 1910
  e) What could he do in the vessel?
   He could explore the oceans of the world and study underwater life.
  Thursday,march 17th 2016
  Period 83; UNIT 13 : ACTIVITIES B3,4
  1.Vocabulary
  - ocean (n): đại dương
  - scuba-diving (n) : lặn có bình dưỡng khí
  - breathing equipment (n): thiết bị hít thở
  - diving vessel (n): tàu ngầm
  - pearl (n): ngọc trai
  explore (v) : thám hiểm
  2. True or false statement prediction
  3. Read and check prediction
  4. Comprehension questions
  Thursday,march 17th 2016
  Period 83; UNIT 13 : ACTIVITIES B3,4
  1.Vocabulary
  - ocean (n): đại dương
  - scuba-diving (n) : lặn có bình dưỡng khí
  - breathing equipment (n): thiết bị hít thở
  - diving vessel (n): tàu ngầm
  - pearl (n): ngọc trai
  explore (v) : thám hiểm
  2. True or false statement prediction
  3. Read and check prediction
  4. Comprehension questions
  B4.Complete the passage with the modal verbs in the box

  Note : Modal verbs
  can -> cannot/ can’t
  must -> must not/ mustn’t
  should -> should not/ shouldn’t
  ought to -> ought not to/ oughtn’t to
  Scientists say life started in the ocean. However, humans aren’t natural swimmers. We(1)........... swim as babies, but we forget and then we(2)........... learn to swim again. We(3)......... forget that our world is mainly water. So we(4)................. all learn to swim. We(5).......... try to stay away from water, but it is very difficult. The time always comes when we need to cross water. We(6)........................learn to swim when we are young. It is easier to learn then. Our parents(7).............................help. They(8)............................give us the opportunity to learn to swim.
  can
  should
  must
  should/ought to
  must not
  ought to/must
  can
  can/should
  Thursday,march 17th 2016
  Period 83; UNIT 13 : ACTIVITIES B3,4
  1.Vocabulary
  - ocean (n): đại dương
  - scuba-diving (n) : lặn có bình dưỡng khí
  - breathing equipment (n): thiết bị hít thở
  - diving vessel (n): tàu ngầm
  - pearl (n): ngọc trai
  explore (v) : thám hiểm
  2. True or false statement prediction
  3. Read and check prediction
  4. Comprehension questions
  B4.Complete the passage with the modal verbs in the box
  V. Homework
  - Learn vocabulary by heart.
  - Do homework in workbook
  - Prepare unit 14 – A1
   
  Gửi ý kiến