Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_76012.JPG 20190326_083754.jpg 20190326_093334.jpg 20190326_083851.jpg 20190326_083834.jpg 20190326_083831.jpg 20190326_083722.jpg 861D19F0C9B641F9961D301C2BB4C6D0.jpeg 66EA91558778401195FF050EAE9D548D.jpeg BFE076DDA89C4A199D36B1F5F491C240.jpeg 89823121147C44019881EF1819A12596.jpeg 632A453606A64770B812C4A55A094E20.jpeg 5F247146591E4E66AA4DC4BD106264CF.jpeg 4B98E1A3791647D0841020821EC58F23.jpeg C44DA719A4934E838A0F14A15405B78D.jpeg C1C5AA9AF9A2427683E3D276FBF9C262.jpeg 83544694F40B4AD2AA3D67ADD04E5C98.jpeg 372737E3AC0A47FD8FF53D7DE79ADDA8.jpeg B93C403EEBD8496EAB68255BE1745C8D.jpeg 5237315880804559908094A66837E4A0.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 2 thành viên
 • lê thị thủy
 • Hoàng Văn Thật
 • Báo cáo phục vụ đoàn KT của Bộ GD&ĐT, về tình hình hoạt động của nhà trường đợt tháng 4/2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 23h:18' 08-04-2019
  Dung lượng: 128.0 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 27/BC-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 4 năm 2019
  
  BÁO CÁO
  Tình hình hoạt động của nhà trường
  (Phục vụ đoàn kiểm tra theo công văn số 964/BGDĐT-GDMN)

  I. Kết quả thực hiện tại Nhà trường:
  Nêu rõ: Kết quả thực hiện các quy định, tác động; Những khó khăn, bất cập khi thực hiện, Nguyên nhân; Đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung các quy định đối với các nội dung dưới đây:
  1. Thực hiện quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường:
  1.1. Thực hiện quy định về tổ chức của Nhà trường:
  - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 58 đ/c
  Trong đó: + CBQL: 03 đ/c (Hiệu trưởng:01 đ/c; Phó hiệu trưởng: 02 đ/c)
  + Giáo viên: 42 đ/c (Biên chế: 36 đ/c; Hợp đồng: 06 đ/c)
  + Nhân viên: 13 đ/c (KT: 01 đ/c; YT: 01 đ/c; NVND: 08 đ/c; NVPV: 01 đ/c; BV: 02 đ/c)
  - Về cơ cấu đội ngũ của nhà trường: Đảm bảo có đủ cơ cấu BGH, đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, nhân viên Kế toán, nhân viên Y tế theo quy định (Riêng nhân viên Văn thư: chưa có)
  - Việc đặt tên và trưng biển tên trường theo quy định: Cổng trường đã có biển tên trường theo quy định của Điều lệ trường MN, khuân viên trường có tường bao quanh, đảm bảo an toàn cho trẻ.
  - Về cơ cấu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Đảm bảo đúng độ tuổi theo đúng Điều lệ trường MN, số lượng trẻ/nhóm lớp/giáo viên đảm bảo đúng quy định,cụ thể:
  + Tổng số trẻ toàn trường: 485 trẻ (Trẻ Nhà trẻ: 66; Trẻ MG: 419)
  + Tổng số lớp: 15 (Nhà trẻ: 3 lớp; Mẫu giáo: 12 lớp)
  + Bình quân trẻ nhà trẻ: 22 trẻ/lớp/3 giáo viên
  + Bình quân trẻ Mẫu giáo: 34 trẻ/lớp/2,75 giáo viên
  - Về cơ cấu các Tổ chuyên môn của nhà trường: Gồm có 4 tổ được thành lập vào đầu năm học do Hiệu trưởng ra Quyết định, lấy ý kiến của Ban giám hiệu và các cá nhân bổ nhiệm 4 tổ trưởng, 4 tổ phó các tổ chuyên môn và tổ văn phòng. Tổ trưởng các tổ chuyên môn đều xây dựng hoạt động của Tổ theo tuần, tháng và năm, mỗi tháng tổ chức sinh hoạt chuyên môn/1lần/tháng, riêng tổ Nhà trẻ và Tổ mẫu giáo tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2lần/tháng.
  + Tổ chuyên môn Nhà trẻ: Gồm có 9 thành viên
  + Tổ chuyên môn Mẫu giáo: Gồm có 34 thành viên
  + Tổ nuôi dưỡng: Gồm có 9 thành viên
  + Tổ Văn Phòng: Gồm có 6 thành viên
  - Hội đồng trường: Nhà trường đã được UBND Huyện ra Quyết định kiện toàn Hội đồng trường số 323/QĐ-UBND ngày 29/1/2019 gồm có 9 thành viên, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng trường được hoạt động theo đúng Điều lệ trường MN đã ban hành kèm theo QĐ số 04/VBHN-BGD ĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, số lần họp của Hội đồng trường 3 lần/năm học (Đầu năm, giữa năm và cuối năm học).
  + Hội đồng trường gồm: Đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu (gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng), đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các Tổ chuyên môn, đại diện Tổ văn phòng.
  + Chủ tịch hội đồng trường là đồng chí Hiệu trưởng do Hội đồng trường bầu trong phiên họp lần 1, thư ký Hội đồng trường là đại diện GV do Chủ tịch hội đồng trưởng cử.
  + Nhiệm vụ của Hội đồng trường: Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học; Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường; giới thiệu người để bổ nhiệm làm hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
  1
   
  Gửi ý kiến