Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  EC05299DBB8F4302B879044AACB5656A.jpeg 806208C633904FFDB893D65130C92F93.jpeg 0ADEC6B3D89D41A2806E233185D387D1.jpeg 0711DFC9BE064BCD9A0ACF8C6F709D9A.jpeg D7B82296016A4E8F96B59F22F9D1A5DC.jpeg IMG_4933.JPG IMG_4932.JPG IMG_4930.JPG IMG_4930.JPG 20190104_034833.jpg 20190104_034838.jpg IMG_4913.JPG IMG_4912.JPG IMG_4909.JPG IMG_4909.JPG FBB2F82B811745B0B38A86488AB380C2.jpeg 3D2E3B1892294CEBA4481D4BA5F31480.jpeg BA3954634D7A461F97EEBB705EF8813F.jpeg D69DE71B69D64C6EB86A68FCA2EA1895.jpeg A26700E5644F4A17BDE8CFFE3697415F.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Biên bản, Nghị quyết họp Hội đồng trường lần thứ 6 cuối nẳm học 2017-2018 (NHiệm kỳ 2016-2021)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 14h:13' 10-12-2018
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: 46/BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2017

  BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ SÁU CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
  Trường Mầm non Mỹ Hưng cuối năm học 2017 - 2018
  V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo tổng kết, năm học 2017 - 2018
   
  1. Thời gian, địa điểm, thành phần:
  - Thời gian: Lúc 09 giờ 05 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2018
  - Địa điểm: Văn phòng nhà trường, khu Đan Thầm Trường MN Mỹ Hưng.
  - Thành phần:
  1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng
  2. Đ/c Kiều Thị Hằng - GV Lớp 5 tuổi - Thư ký HĐ
  3. Đ/c Nguyễn Thị Mai - P Hiệu trưởng - UV Hội đồng
  4. Đ/c Phạm Thị Hương - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng
  5. Đ/c Hoàng Thị Thi - P.Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng
  6. Đ/c Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng
  7. Đ/c Nguyễn Thị Giang - TT khu Quảng Minh - UV Hội đồng
  8. Đ/c Ngô Thị Nga - Tổ phó Tổ Mẫu giáo - UV Hội đồng
  9. Đ/c Trịnh Thị Thu Hương - TT Tổ Nhà trẻ - UV Hội đồng
  2. Nội dung:
  2.1. Đồng chí Nhữ Thị Thủy - Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:
  - Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018.
  2.2. Tiến trình buổi họp:
  2.2.1. Thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018:
  - Đồng chí Nhữ Thị Thủy thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018.
  - Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra Quyết nghị.
  2.2.2. Kết quả:
  09/09 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.
  3. Kết luận:
  Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ sáu).
  Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên./.

  THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  Kiều Thị Hằng Nhữ Thị Thủy
  CÁC THÀNH VIÊN
  - Nguyễn Thị Mai : ...............................................................
  - Phạm Thị Hương : ...............................................................
  - Hoàng Thị Thi : ...............................................................
  - Phạm Thị Như Ngọc : ...............................................................
  - Trịnh Thị Thu Hương : ...............................................................
  - Ngô Thị Nga : ...............................................................
  - Nguyễn Thị Giang : ...............................................................

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 47/NQ-HĐT-MNMH
  Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2017
  
  
  NGHỊ QUYẾT
  Lần họp thứ ba cuối năm học 2016 - 2017 của Hội đồng trường
  Trường Mầm non Mỹ Hưng

  Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;
  Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;
  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;
  QUYẾT NGHỊ:
  Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 (đính kèm Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017);
  Điều 2. Hội đồng trường giao cho Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; phổ biến kết quả trước Hội đồng sư phạm nhà trường; báo cáo lãnh đạo cấp trên;
  Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết và có báo
   
  Gửi ý kiến