Câu hỏi trắc nghiệm Toán+ TV

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TH Thọ An
Người gửi: Đặng Tài Thiều
Ngày gửi: 16h:39' 02-03-2022
Dung lượng: 28.3 KB
Số lượt tải: 421
Số lượt thích: 0 người


*Bắtđầu nhập đề:

Câu 1
Số gồm 5 nghìn, 2 trăm, 3 đơn vị được viết là:

Mức độ *
1


Khối *
3


Môn học *
0301


Học kỳ
2


Chương mục *
3


Bài học theo chương trình sách giáo khoa
88


Hoán vị đáp án
X


Đáp án đúng *

5230


X
520353205302

Câu 2
Số liền trước của số 4213 là:

Mức độ *
1


Khối *
3


Môn học *
0301


Học kỳ
2


Chương mục *
3


Bài học theo chương trình sách giáo khoa
88


Hoán vị đáp án
X


Đáp án đúng *
X
4212421142104112

Câu 3
Số 10 000 được đọc là?”

Mức độ *
2


Khối *
3


Môn học *
0301


Học kỳ
2


Chương mục *
3


Bài học theo chương trình sách giáo khoa
92


Hoán vị đáp án
X


Đáp án đúng *

Mười nghìnMột vạn


X
Mười nghìn hoặc một vạn.Một nghìn

Câu 4
Để O là trung điểm của đoạn thẳng AB cần thỏa mãn những điều kiện nào?

Mức độ *
3


Khối *
3


Môn học *
0301


Học kỳ
2


Chương mục *
3


Bài học theo chương trình sách giáo khoa
93


Hoán vị đáp án
X


Đáp án đúng *

A, O, B là 3 điểm thẳng hàngĐiểm O nằm giữa A và B.Chia đoạn thẳng AB thành hai đoạn thẳng bằng nhau.


X
Cả 3 đáp án trên

Câu 5
Một hình chữ nhật có chiều dài là 40 cm, chiều rộng bằng ½ chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Mức độ *
4


Khối *
3


Môn học *
0301


Học kỳ
2


Chương mục *
3


Bài học theo chương trình sách giáo khoa
85


Hoán vị đáp án
X


Đáp án đúng *

60 cm


X
120 cm30 cm50 cm
Câu 1
Tên thật của Hai Bà Trưng là gì?

Mức độ *
1


Khối *
3


Môn học *
0302


Học kỳ
2


Chương mục *Bài học theo chương trình sách giáo khoa
Tuần 19


Hoán vị đáp án
X


Đáp án đúng *

Trưng Trắc


X
Trưng Trắc và Trưng NhịThi SáchTô Định

Câu 2
Lúc sáng, mẹ chở em đi chợ Cầu. Trong câu trên bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? Là:

Mức độ *
3


Khối *
3


Môn học *
0302


Học kỳ
2


Chương mục *Bài học theo chương trình sách giáo khoa
Tuần 19


Hoán vị đáp án
X


Đáp án đúng *
X
Lúc sángChở em đi chợMá chở em đi chợ CầuChợ Cầu

Câu 3
Dòng nào sau đây gồm các từ đồng nghĩa với từ “ Tổ quốc”

Mức độ *
2


Khối *
3


Môn học *
0302


Học kỳ
2


Chương mục *Bài học theo chương trình sách giáo khoa
Tuần 20


Hoán vị đáp án
X


Đáp án đúng *

Giang sơn, kiến thiết, xây dựng.Đất nước, gắn bó, yêu mến.


X
Đất nước, giang sơn, non sôngBảo vệ, giữ gìn, dựng xây

Câu 4
Tìm những sự vật được
 
Gửi ý kiến