Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20180924_075508.jpg 20180924_075523.jpg 20180921_152158.jpg 20180921_155241.jpg 20180921_160649.jpg 20180921_164332.jpg 20180921_164715.jpg 20180921_170344.jpg 20180921_170353.jpg 20180921_170644.jpg 20180921_171318.jpg 20180921_172238.jpg 20180921_173019.jpg 20180921_172454.jpg IMG_3801.JPG IMG_3803.JPG IMG_3799.JPG IMG_3798.JPG IMG_3795.JPG IMG_3796.JPG

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Unit 15. Countries

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 23h:33' 01-04-2018
  Dung lượng: 5.6 MB
  Số lượt tải: 207
  Số lượt thích: 0 người
  Warmly welcome !
  Unit 15:
  COUNTRIES
  Lesson 1: A1- 4
  Period 91
  *Vocabulary
  the world (n) :
  nationality (n) :
  language (n) :
  thế giới
  quốc tịch
  ngôn ngữ
  speak (v) :
  nói
  A. We are the world.
  the world
  nationality
  language
  speak
  A. We are the world.
  2
  3
  4
  5
  1
  country
  English
  Vietnamese
  1. Vietnam
  2. Australia
  3. France
  4. China
  5. USA
  6. Japan
  7. Britain
  8. Canada
   Viet nam
   Úc
   Pháp
   Trung Quốc
   Mỹ
   Nhật
  Anh
  Canada
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Guess from the context

  A1. Listen and repeat
  My name’s Minh.
  I’m from Viet Nam.
  My name’s Bruce.
  I’m from Australia.
  My name’s Susan.
  I’m from Great Britain.
  My name’s Yoko.
  I’m from Japan.
  My name’s John.
  I’m from the USA.
  My name’s Lee.
  I’m from China.
  My name’s Marie.
  I’m from France.
  My name’s Laura.
  I’m from Canada.
  Laura
  Where is Laura from?
  She’s from Canada.
  are you
  I’m
  Form:
  Where + be + S + from?
  -> S + be + from + (country)
  Usage:
  Hỏi / đáp bạn hay người khác từ đâu đến
  Model Sentences
  A1. Listen and repeat
  Vietnam
  Practice : Picture drill
  Marie
  USA
  John
  Yoko
  Lee
  Minh
  Vietnam
  Japan
  China
  France
  1
  2
  3
  4
  5

  A2. Listen and read
  My name’s Minh.
  I’m from Viet Nam.
  I speak Vietnamese.
  Minh is from Viet Nam.
  He speaks Vietnamese.
  Bruce
  Susan
  Bruce is from Australia
  He speaks English.
  Susan is from Great Britain.
  She speaks English.
  Name
  Country
  Nationality
  Language
  Bruce
  Viet Nam
  Vietnamese
  Yoko
  Lee
  Minh
  Susan
  Laura
  Japan
  Japanese
  Chinese
  China
  Vietnamese
  Australia
  Chinese
  Australian
  Japanese
  English
  British
  Great Britain
  Canada
  English
  English & French
  Canadian
  A3. Listen and repeat
  A4. Make dialogues …
  Thu: Who’s that?
  Chi : That’s .............
  Thu: Where ’s she from?
  Chi : She’s from ...............
  Thu: What’s her nationality?
  Chi : She’s ...................
  Thu: Which language does she speak?
  Chi : She speaks ..............
  Laura
  Canada
  Canadian
  English and French
  A4. Make dialogues …
  1) Who’s that?
  -> That’s .............
  2) Where’s she/ he from?
  -> She/ He is from ...............
  3) What’s her/ his nationality?
  -> She/ He is ...................
  4) Which language does she/ he speak?
  -> She/ He speaks ..............
  Name
  Country
  Nationality
  Language
  Bruce
  Viet Nam
  Vietnamese
  Yoko
  Lee
  Minh
  Susan
  Laura
  Japan
  Japanese
  Chinese
  China
  Vietnamese
  Australia
  Chinese
  Australian
  Japanese
  English
  British
  Great Britain
  Canada
  English
  English & French
  Canadian
  John
  The USA
  English
  American
  Marie
  France
  French
  French
  Rewrite the dialogue A4 and learn by heart
  Do A6
  Homework
  Thanks for
  your
  attendance
   
  Gửi ý kiến