Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20181207_040049.jpg 20181207_035336.jpg 20181207_040049.jpg 20181207_041243.jpg 20181207_042439.jpg 20181207_045542.jpg CNTT.jpg Spk20791.jpg Spk20791.jpg 6.jpg IMG_1543376403069_1543377396479.jpg IMG_1543370274347_1543377385234.jpg IMG_1543373131134_1543377371756.jpg Tuyen_truyen_phong_chong_ma_tuy.jpg Thi_tim_hieu_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Thay_hieu_truong_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Le_chao_co_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Ky_niem_20112018.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Unit 15. Countries

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 01h:35' 02-04-2018
  Dung lượng: 4.2 MB
  Số lượt tải: 254
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  C
  H
  N
  I
  A
  S
  O
  C
  C
  E
  R
  B
  E
  L
  U
  A
  H
  N
  O
  I
  S
  U
  T
  D
  E
  N
  E
  M
  L
  R
  R
  U
  Y
  T
  A
  T
  M
  1
  3
  2
  4
  5
  6
  7
  C
  O
  U
  N
  T
  R
  Y
  C
  O
  U
  N
  T
  R
  Y
  ?1
  ?2
  ?3
  ?4
  ?5
  ?7
  ?6
  key
  * Game: Crosswords
  1. Who’s that?
  ->
  2. Where’s he from?
  ->
  3. What’s his nationality?
  ->
  4. Which language does he speak?
  ->
  That’s . . .
  He’s from . . .
  He’s . . .
  He speaks . . .
  John.
  the USA.
  American.
  English
  Unit 15: Countries
  Period 92
  Lesson 2: A 5, 6
  *Vocabulary
  postcard (n) :
  interesting (adj) :
  wet (adj) :
  bưu thiếp
  thú vị
  ẩm ướt
  tower (n) :
  tháp
  nhiều
  a lot of = many :
  <
  <
  boring (adj) : buồn tẻ
  <
  <
  - postcard (n):
  - interesting (adj):
  - tower (n):
  - wet (adj):
  bưu thiếp
  tòa tháp
  hay, thích thú
  ẩm ướt
  - a lot of = many:
  nhiều
  * Rub out and remember:
  - Do you like it ?
  Chatting:
  - Do you often write the postcard ?
  - If yes, What do you write about ?
  - Do you have a lot of friends ?
  6 July
  Dear Minh,
  I am on vacation in London.
  The weather is cool and wet.
  I`m traveling by bus and visiting
  a lot of interesting places.
  Tomorrow, I`m going to visit the Tran Van Minh
  Tower of London. 2 Dien Bien Phu
  street Ha Noi
  Love, Viet Nam
  Nhan
  * Guessing answers the questions:
  1. Who is writing the postcard to Minh?
  2. Where is he?
   Nhan is writing the postcard.
   He is in London.
  A5. Write. Read this post card from Nhan.
  Nhan
  6 July
  Dear Minh,
  I am on vacation in London.
  The weather is cool and wet.
  I`m traveling by bus and visiting
  a lot of interesting places.
  Tomorrow, I`m going to visit the Tran Van Minh
  Tower of London. 2 Dien Bien Phu
  street Ha Noi
  Love, Viet Nam
  Nhan
  *Answer the questions:
  a. Who does Nhan write the postcard to?
  b. How does Nhan travel ?
   By bus
  c. What is the weather like (London) ?
   That is Minh.
   It’s cool and wet.

   
   
   
   
   

  15 April ..
  Dear . ,
  I am on vacation.......
  The weather is .......
  I`m traveling .....and visiting .............
  ..............
  Tomorrow, I am going to visit............

  Love,
  .........
  + Heading: date
  + Opening:
  + Body of postcard :
  + Closing:
  Write.
  Dear .........,
  I am on vacation in ........... .
  The weather is ........., and .......
  This evening we are going to .......
  Tomorrow we are going ................
  I`m going back to Ha Noi on ........... morning.
  See you soon,
  .........
  To : Hoang Van Nhan
  27 Giang Lac Street
  Son La - Viet Nam
  A6. Answer. Then write the answers in your exercise book.
  a. What’s your name ?
  b. How old are you ?
  c. Where are you from ?
  d. Which language do you speak ?
  e. Which school do you go to ?
  f. Which grade are you in ?
  6. Answer the questions about you.
  a. What’s your name?
  b. How old are you?
  c. Where are you from?
  d. Which language do you speak?
  e. Which school do you go to?

  f. Which grade are you in?
  My name’s ….
  I’m twelve years old.
  I’m from Viet Nam.
  I speak Vietnamese.
  I’m in grade 6.
  I go to Le Quy Don Secondary school.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Lucky number
  Homework
  Learn vocabulary and grammar by heart.
  Prepare the new lesson:
  B. Cities, buildings and people( B1->4)
  (prepare the vocabulary + read contents)
  Thank you for your attention!
  Where is she from ?
  She’s from Japan
  Lucky numbers
  Which language does he speak?
  He speaks French.
  How does Nhan travel?
  He travels by bus.
  Lucky numbers
  Lucky numbers
  Which country has this flag?
  Việt Nam
  C
  H
  N
  I
  A
  S
  O
  C
  C
  E
  R
  B
  E
  L
  U
  A
  H
  N
  O
  I
  S
  U
  T
  D
  E
  N
  E
  N
  L
  R
  R
  U
  Y
  S
  O
  T
  M
  C
  O
  U
  N
  T
  R
  Y
  C
  O
  U
  N
  T
  R
  Y
  1. Which country has this flag?
  2. Which sport are they playing?
  3. What colors is the sky?
  4. Where is this?
  5. What do they do?
  6. What is this?
  7. What is her name?
   
  Gửi ý kiến