Đại số 10. Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà Hưng
Ngày gửi: 23h:41' 10-03-2018
Dung lượng: 941.5 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TÂP SỐ 1 HỌC KÌ II LỚP 10
Câu 1. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x ≥ 1 B. 1< x<2 C. 1≤ x <2 D. x≤2
Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Bảng xét dấu dưới đây là của biểu thức nào?
x
 1 2 

f(x)
 + 0 - 0 +

A. B. C. D. 
Câu 4. Giải bất phương trình: ta được tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 6. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số xác định 
A. B. C. D. 
Câu 7. Khi , bất phương trình có nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 9. Tìm tất cá các giá trị của m để bất phương trình có nghiệm:
A. B. C. D.
Câu 10. Khi , bất phương trình: có nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 11. Gọi là điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình . Giá trị lớn nhất của là: A. B. C. 2 D. 
Câu 12. Tìm tất cá các giá trị của m để phương trình có nghiệm:
A. B. C. D.
Câu 13. Giả sử và là các hàm số xác định trên R. Xét các phép biến đổi
; 
; 
Có mấy phép biến đổi đúng A. 2 B. 1 C. 0 D. 3

Câu 14. Cho hàm số . Hàm số xác định . Chọn khẳng định đúng
A. B. C. D. 
Câu 15. Bất phương trình có tập nghiệm S. Chọn phát biểu đúng
A. B. C. D. 
Câu 16. Biểu thức không phụ thuộc vào và có giá trị bằng :
A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 17. Cho . Khi đó bằng:
A. B. C. D. 
Câu 18. Cho . Khi đó có giá trị bằng :
A. B. C. D. 
Câu 19. Biểu thức có giá trị bằng :
A. . B. C. . D. .
Câu 20. Tính 
A. B. C. D. 
Câu 21. Biểu thức có biểu thức rút gọn là:
A. . B. C. . D. .
Câu 22. Giả sử . Khi đó n có giá trị bằng:
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 23. Cho với . Tính 
A. B. C. D. 
Câu 24. Giả sử thì có giá trị bằng :
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 25. Cho . Tính 
A. B. C. D. .
Câu 26. Biết , với mọi x để các biểu thức có nghĩa. Lúc đó giá trị của k là:
A. B. C. D. 
Câu 27. Giá trị của bằng bao nhiêu khi .
A. . B. . C. . D. Kết quả khác
Câu 28. Cho tam giác ABC có . Tính theo m giá trị của biểu thức 
A. B. C. D. 
Câu 29. Tam giác ABC có suy ra
A. Tam giác ABC vuông cân B. Tam giác ABC cân và có thể không vuông
C. Tam giác ABC vuông D. Tam giác ABC có một góc 
Câu 30. Tam giác ABC có suy ra
A. Tam giác ABC vuông cân B. Tam
 
Gửi ý kiến