Đại số 10. Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà Hưng
Ngày gửi: 23h:41' 10-03-2018
Dung lượng: 734.5 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TÂP SỐ 2 HỌC KÌ II LỚP 10
Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 2. Bất phương trình có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 4. Biểu thức f(x)= (x – 3 )(1-2x) âm khi và chỉ khi x thuộc :
A. B. C. D. 
Câu 5. Trong các khẳng định sau hãy chọn một khẳng định đúng
A. Bất phương trình tương đương với bất phương trình 
B. Bất phương trình tương đương với bất phương trình 
C. Cặp bất phương trình và là không tương đương
D. Cặp bất phương trình và là tương đương.
Câu 6. Cho bất phương trình .Với giá trị nào của m thì bất phương trình có nghiệm.
A. B. C. D. 
Câu 7. Có bao nhiêu số nguyên để , .
A. . B. . C. . D. Vô số
Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên m để bất phương trình vô nghiệm
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 10. Bất phương trình có nghiệm là:
A. vô nghiệm. B. C. D. 
Câu 11. Điểm A(-1 ; 3) là điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trinh nào sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 12. Trong tập nghiệm của bất phương trình có bao nhiêu số nguyên
A. 9 B. 8 C. 12 D. 10
Câu 13. Cho x, y thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là
A. 10. B. 7 C. 9. D. 8
Câu 14. Có bao nhiêu số m để hệ bất phương trìnhcó nghiệm duy nhất?
A. 1 B. 2 C. 3 D.0
Câu 15. Cho biểu thức . Biểu thức P đạt giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m 
A. B. C. 16 D. 
Câu 16. Một đường tròn có bán kính 5m, cung tròn dài tương ứng với số đo góc là:
A. B. C. D. 
Câu 17. Cho .Ta có:
A. B. C. D. 
Câu 18. Cho với , khi đó giá trị của bằng
A. . B. C. . D. 
Câu 19. Hãy chỉ ra hệ thức sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 20. Đẳng thức nào sau đây là sai (Giả sử các biểu thức đó xác định)
A. B. 
C. D. 
Câu 21. Biết Giá trị đúng của sin2α là:
A. B. C. D. 
Câu 22. Cho biết và . Tính .
A. B. C. D. 
Câu 23. Cho thì có giá trị bằng :
A. . B. . C. . D. .
Câu 24. Nếu ( là góc nhọn và sin2( = a thì sin( + cos( bằng:
A. B. C. D. 
Câu 25. Giả sử. Khi đó n có giá trị bằng:
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 26. Cho . Giá trị biểu thức bằng:
A. B. C. D. 
Câu 27. Biểu thức bằng: 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu 28. Phân tích thành tích biểu thức được
A. B. 
C. D. 
Câu 29. Biểu
 
Gửi ý kiến