Đại số 10. Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà Hưng
Ngày gửi: 23h:41' 10-03-2018
Dung lượng: 651.5 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TÂP SỐ 2 HỌC KÌ II LỚP 10
Câu 1. Cho tam thức bậc hai . Ta có khi
A. . B. C. D. 
Câu 2. Điều kiện có nghĩa của bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Cho tam thức bậc hai . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. với mọi B. với mọi 
C. với mọi D. với mọi 
Câu 4. Cho phương trình . Khi đó tổng các nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 5. Giá trị nào của tham số m thì phương trình (m–1)x2 – 2(m–2)x + m – 3 = 0 có 2 nghiệm trái dấu?
A. m > 2 B. 1 < m < 3 C. m > 3 D. m < 1
Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu 7. Tìm nghiệm của hệ bất phương trình .
A. B. C. D. 
Câu 8. Cặp bất phương trình nào sau đây là tương đương.
A. và B. và 
C. và D. và 
Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên để biểu thức luôn dương
A. 2013 B. 2015 C. 4026 D. 5
Câu 10. Trong tập nghiệm của bất phương trình có bao nhiêu số nguyên
A. 9 B. 30 C. 4 D. 2
Câu 11. Với những giá trị nào của m thì hệ bất phương trình vô nghiệm
A. B. C. D. 
Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên m để bất phương trình vô nghiệm
A. 1 B. 2 C. 5 D. 10
Câu 13. Có bao nhiêu số nguyên m để hệ bất phương trình: vô nghiệm:
A. 9 B. 6 C. 3 D. Vô số
Câu 14. Cho x, y là hai số thực dương và . Tìm giá trị nhỏ nhất của .
A. 6 B. C. D. 
Câu 15. Với giá trị nào của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x?
A. -2 ≤ m ≤ 2 B. -2 < m < 2 C. m < -2 hoặc m > 2 D. Một kết quả khác.
Câu 16. Góc bằng:
A. B. C. D. 

Câu 17. Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A. cosa + cosb = 2 B. cosa – cosb = 2
C. sina + sinb = 2 D. sina – sinb = 2
Câu 18. Một đường tròn có chu vi là , khi đó độ dài cung có số đo góc bằng là:
A. B. C. D.
Câu 19. Biểu thức bằng:
A. B. C. D.
Câu 20. Một bánh xe có 36 răng. Góc lượng giác có được khi bánh xe di chuyển theo chiều kim đồng hồ được 6 răng là:
A. 300 B. -300 C. 600 D. -600
Câu 21. Cho khi đó giá trị của là:
A. B. C. D. 
Câu 22. Cho , khi đó bằng:
A. B. C. D. 
Câu 23. Giả sử. Khi đó n có giá trị bằng:
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 24. Biểu thức bằng: 
A. 4 B. -1 C. 2 D. 1
Câu 25. Biểu thức bằng: 
A.-1 B.-2 C. 2 D. 1
Câu 26. Biểu thức bằng 
A. -6 B. 6 C. 3 D. 4
Câu 27. Biểu thức bằng: 
 
Gửi ý kiến