Đề kiểm tra toán 6 tiết 923

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Bùi Thị Bằng
Ngày gửi: 02h:35' 14-01-2021
Dung lượng: 155.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:…………………
Lớp : 6…
Trường THCS Phụng Châu
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Số học - Tiết 93
Ngày kiểm tra: 27/3/2017


Điểm
Lời phê của giáo viên


Đề bài:
I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ): Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1: Nếu thì
A. B . C. D.
Câu 2: Biết số x bằng
A. -5 B. -135 C. 45 D. - 45
Câu 3: Số đối của là :
A. 3 B. -3 C. D. 
Câu 4: Số nghịch đảo của là :
A. 1 B. C. 5 D. -5
Câu 5: Từ đẳng thức (-3).18 = (-6).9 suy ra cặp phân số sau bằng nhau:
A. B. C. D. 
Câu 6: Phân số viết dưới dạng hỗn số là:
A. B. C. D. 
II) TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1: (2 điểm) Tính:
a) b) 
Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:
a) b) 
Bài 3: (1 điểm) Rút gọn phân số sau đến tối giản:
a) b) 
Bài 4: (1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là m. Chiều rộng kém chiều dài . Tính diện tích mảnh đất đó.
Bài 5: (1 điểm) Tính nhanh: 
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MA TRẬN – ĐÁP ÁN

MỤC TIÊU

1) Kiến thức : - Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của học sinh về phân số, hỗn số, số thập phân, phần trăm.
2) Kỷ năng : - Cung cấp thông tin về mức độ thành thạo, kỹ năng tính đúng, tính nhanh, vận dụng linh hoạt các định nghĩa, tính chất vào giải toán.
3) Thái độ : - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và trung thực.

II) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
 Nhận biết
Thông hiểu
 Vận dụng
Cộng
TNKQ

TL

TNKQ

TL
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL


1- phân số; phân số bằng nhau; tính chất cơ bản của phân số .
-Phân số; phân số bằng nhau
Hiểu tính chất cơ bản của phân số để rút gọn; so sánh, qui đồng phân số.
Biết rút gon; qui đồng ,so sánh 2 phân số
Số câu:


2


2


4

Số điểm:


1


1


2

2-Số đối; số nghịch đảo;
hỗn số
- Biết được số đối, số nghịch đảo của một số, biết phân biệt hỗn số với phân số.
- Đổi được hỗn số sang phân số. Tìm được số đối, số nghịch đảo của một số.

Vận dụng vào bài toán.


Số câu:
2

2
1
5

Số điểm:
1

1
1,5
3,5

3- Các phép tính về phân số
Biết được qui tắc cộng, nhân phân số, các tính chất của phép cộng nhân phân số.
Hiểu các tính chất của phép cộng; nhân phân số.
Làm đúng dãy phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản.
Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp để tính hợp lí bài toán.


Số câu:2

1

2
5

Số điểm:2

0,5

2
4,5

Tổng Cộng


Số câu:
2

4
2

3

3
14

Số điểm:
1

2
2

1,5

3,5
10


III) ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM:

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3Đ)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
 
Gửi ý kiến