Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_4428.JPG IMG_4427.JPG 20181121_094438.jpg 20181121_094535.jpg 20181121_094538.jpg 20181121_094601.jpg 20181121_094608.jpg 20181121_094601.jpg 20181121_094608.jpg F35DC2A7B0014BC6978A4AD10EE6C74B.jpeg BB360A1AB4774368862E8CB0ED93B6FA.jpeg A4166E852A1A441F964E3199DDA90FBA.jpeg 0C356631444C48D7B32808D3200BF444.jpeg 8BE740B73A35432380711014D45CF984.jpeg 71DAEB9674AF4E3F91D43F8310255BD9.jpeg 0D8F558A7CBB47F99391838A05D07AA0.jpeg FDEEE69B8AB643FC981A500D9EF4871D.jpeg 12B78E9239C5459B91E49695F9A49CCF.jpeg F11F5CA817EC484E821D9D8F12BAD9D6.jpeg 93007B83E62A41548FEA7C5ED69D001C.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Hằng
 • ĐỀ THI HỌC KÌ 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Hồng Nhung
  Ngày gửi: 23h:28' 07-11-2018
  Dung lượng: 40.1 KB
  Số lượt tải: 150
  Số lượt thích: 0 người
  UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 ( 2019
  
  TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
  Môn kiểm tra: HÓA HỌC 9
  
  
  Thời gian:45phút (Không kể thời gian phát đề)
  
  
  ĐỀ SỐ 1 (gồm 02 trang)
  
  Họ tên học sinh: .......................................................
  Lớp: ..............
  Điểm
  
  Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi.
  Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm và thu lại đề sau khi kiểm tra.
  Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước khẳng định đúng.
  
  
  Câu 1.Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là
  A. K2O. B. CuO. C. CO. D. SO2.
  Câu 2.Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?
  A. CO2 B. O2 C. N2 D. H2
  Câu 3.Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với
  A. Nước, sản phẩm là axit. B. Axit, sản phẩm là muối và nước.
  C. Nước, sản phẩm là bazơ. D. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.
  Câu 4.Để hòa tan hoàn toàn 3,6gFeOcần bao nhiêu gam dung dịch axit clohiđric 10%?
  A. 1,825g B. 3,65g C. 18,25g D. 36,5g
  Câu 5.Chất nào sau đây thuộc loại oxit lưỡng tính?
  A. Al2O3 B. CO C. CaO D. SO2
  Câu 6.Một oxit của sắt có thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe bằng 70%. Biết phân tử khối của oxit bằng 160đvC. Công thức hoá học của oxit là:
  A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Cả A và B đúng
  Câu 7.Để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng:
  A. Nước. B.Giấy quì tím. C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch NaOH.
  Câu 8.Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2, CO2), ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch
  A. HCl B.Ca(OH)2 C. Na2SO4 D. NaCl
  Câu 9. Vôi sống có công thức hóa học là :
  A. Ca B. Ca(OH)2 C. CaCO3 D. CaO
  Câu 10. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
  A. Fe, Cu, Mg. B. Zn, Fe, Cu.
  C. Zn, Fe, Al. D. Fe, Zn, Ag
  Câu 11. Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí có mùi sốc,nặng hơn không khí là
  A. Mg B. CaCO3 C. MgCO3 D. Na2SO3
  Câu 12. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch NaCl và dung dịch K2SO4 là:
  A. K2SO4 B. Ba(OH)2 C. FeCl2 D. NaOH
  Câu 13. Khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:
  A. Màu đỏ mất dần. B. Không có sự thay đổi màu sắc
  C. Màu đỏ từ từ xuất hiện. D. Màu xanh từ từ xuất hiện.
  Câu 14.Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển thành:
  A. Màu đỏ B. Màu xanh C. Không màu D. Màu tím
  Câu 15. Cho phản ứng: BaCO3 + 2X H2O + Y + CO2. X và Y lần lượt là:
  A. H2SO4 và BaSO4 B. HCl và BaCl2
  C. H3PO4 và Ba3(PO4)2 D. H2SO4 và BaCl2
  Câu 16. Dung dịch A có pH < 7 và tạo ra kết tủa khi tác dụng với dung dịch Bari nitrat Ba(NO3)2 . Chất A là:
  A. HCl B. Na2SO4 C. H2SO4 D. Ca(OH)2
  Câu 17. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn: HCl, KOH, NaNO3, Na2SO4.
  A. Dùng quì tím và dd CuSO4. B. Dùng dd phenolphtalein và dd BaCl2.
  C
   
  Gửi ý kiến