ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Oanh
Ngày gửi: 17h:07' 26-12-2017
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 3678
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THƯ
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
LỚP : 1 (Toán) 40 phút

Họ và tên học sinh: …………………………………….; Lớp 1A2

Điểm bài kiểm tra
Lời phê của giáo viên

Bằng số
Bằng chữ
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Số bé nhất trong các số: 7, 0, 5, 9, là:
A. 7 B. 0 C. 5 D. 9
Câu 2 : Kết quả của phép tính 10 - 4 = ……..

A. 6 B. 4 C. 5 D. 7

Câu 3 : Điền dấu ở chỗ chấm là : 7 + 2 ....... 5 + 5

A. + B. > C. < D. =

Câu 4: Kết quả của phép tính 9 + 1 – 1 = ……..

A. 10 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 5: Số thích hợp ở là: 7 + = 4 + 6

A. 3 B. 0 C. 10 D. 6

Câu 6 : Các số 2, 5, 7, 4 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 7, 5, 4, 2 B. 2, 5, 4, 7 C. 2, 4, 5, 7 D. 2, 3, 4, 5


II. Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1: Tính
a,
6 + 4 = ....... 4 + 5 =......... 3 + 7 – 2 = ...........
6 – 4 = ......... 10 – 3 = ........ 5 – 3 + 8 = ...........

b,
5
 9
 10
 3
 4
 8

+
-
-
+
+
-

 4
 3
 2
 7
 6
 5

 .....
......
 .....
 .....
 .....
 ....


Bài 2: >, <, = vào chỗ chấm.
9 – 2 .... 10 3 + 6 .... 6 + 3
8 + 1 ..... 7 8 – 5 .... 3 + 1

Bài 3:

a/ 10 – = 3 b/ 6 + 3 = 4 +


Bài 4: Viết phép tính thích hợp
Có : 10 quả bóng
Cho : 4 quả bóng
Còn lại: .... quả bóng ?Bài 5:(0,5 điểm)
Hình bên có:
- . . . . . . . . . . . . hình tam giác.
- . . . . . . . . . . . . . hình vuông
 
Gửi ý kiến