giáo án đạo đức lớp 4 trọn bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Quỳnh
Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:44' 18-09-2015
Dung lượng: 507.0 KB
Số lượt tải: 1319
Số lượt thích: 0 người
Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013
Tiết 2; 3: ĐẠO ĐỨC
TUẦN 1: dạy lớp 4a, 4b
BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (Tiết 1)
I- MỤC TIÊU:
Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.
- Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến .
- Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.
- Rèn kĩ năng có thái độ và hành vi trung thực trong học tập.
II- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
-Thẻ màu đỏ- xanh để chọn 2 phương án: Tán thành và không tán thành)
- Các mẩu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS

3-5’
A. KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Giáo viên kiểm tra sách, vở học đạo đức của HS lớp 4.

- HS kiểm tra theo nhóm đôi


1’
B. DẠY BÀI MỚI:
1. GIỚI THIỆU BÀI:

Trung thực trong học tập( Tiết 1)


9-10’
5-6’


9-10
2. NỘI DUNG:
* Hoạt động1: Xử lí tình huống (SGK)
-Gọi HS nêu các cách giải quyết.
+ Nếu là Long em chọn cách giải quyết nào ?

- Giáo viên kết luận:
Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tầm sau là phù hợp.
* Hoạt động 2: Bài tập 1:
-GV nêu yêu cầu bài tập.

- GV kết luận:
Việc ( c) là trung thực trong học tập.
Việc( a,b,d) là thiếu trung thực trong học tập
* Hoạt động 3: Bài tập 2:
Giáo viên nêu từng ý trong bài tập.

- Giáo viên kết luận:
ý ( b,c) là đúng , ý (a) là sai.

- Gọi HS nêu ý nghĩa của trung thực trong học tập.


-Học sinh xem tranh
-1 học sinh đọc nôi dung tình huống

-Học sinh nêu ý kiến
-Học sinh thảo luận 2 nhóm rồi trả lời và giải thích.

-Học sinh đọc ghi nhớ (SGK).
-Học sinh làm việc cá nhân trình bày ý kiến.
- Một số học sinh trả lời, nhận xét, giải thích các việc a,b,c,d.
-Mỗi học sinh tự chọn 2 trong 3 cách rồi giải thích.
-Học sinh đọc lại ghi nhớ
- Nêu ý nghĩa của trung thực trong học tập.
- Học sinh sưu tầm mẩu chuyện ,tấm gương về trung thực trong học tập. Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến .

3-5’
3.CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Giáo viên nhận xét kết quả các nhóm hoạt động.

- Tự liên hệ bài tập 6.
- Chuẩn bị bài tập 5.

( ( ( ( (Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013
TUẦN 2: dạy lớp 4a,4b
BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
Học xong bài này, học sinh có khả năng :
- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.
- Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến .
- Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.
- Rèn kĩ năng có thái độ và hành vi trung thực trong học tập.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- SGK đạo đức 4 ; Thẻ màu đỏ- xanh để chọn 2 phương án: Tán thành và không tán thành)
- Các mẩu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS

3-5’


A. KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét
- Học sinh đọc ghi nhớ về trung thực trong học tập.


1-2’
B. DẠY BÀI MỚI:
1. GIỚI THIỆU BÀI
Trung thực trong học tập (tiết 2)


6-7’
2. NỘI DUNG:
* Hoạt động 1: Bài tập 3 (SGK)
- Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận nhóm
Avatar

giáo án đạo đức lớp 4 trọn bộ 

 

 

 
Gửi ý kiến