Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20180522_090757.jpg NguoiLaiDoThamLangBeatInstrumentalVanSang3248825.mp3 20180522_085537.jpg 20180522_085537.jpg Tac_hai_cua_thuoc_la.flv Anh_lam_nam.jpg 29103289_1761722600564529_3354410260365312000_n.jpg IMG_2636.JPG IMG_2543.JPG IMG_2532.JPG IMG_2543.JPG IMG_2540.JPG IMG_2537.JPG IMG_2536.JPG IMG_2534.JPG IMG_2530.JPG Hoa6.jpg Hoa5.jpg Hoa4.jpg Hoa3.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Grade 7/ the third fifteen-minute test / from Ms. Hạnh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Hạnh
  Ngày gửi: 09h:55' 12-02-2018
  Dung lượng: 19.2 KB
  Số lượt tải: 92
  Số lượt thích: 0 người
  Phuong Trung lower secondary school
  TEST OF ENGLISH
  Time allowed: 15 minutes
  Student’s full name: …………………………………………….
  Class 7A1
  Marks
   Teacher’s comments


  
  1. Rewrite the sentences, using the word(s) given so that the second sentences have similar meanings to the original ones:
  1a. He works much. He feels tired.
  -> The more …………………………………………………
  1b. Her office is twice as big as mine. (half)
  -> My office …………………………………………………
  2a. Circle the correct pronunciation of “ed” in “ironed”:
  A. /id/
  B. /d/
  C. /t/
  /z/
  
  2b. Circle the correct pronunciation of “ng” in “finger”:
  A. /n/
  B. /ŋ/
  C. //
  /g/
  
  3. Choose the best answer:
  3a. You ....................stay at home when you are sick.
  A. had better               B. should                C. mustn`t                      D. A and B
  3b. He was only ten, but he ate twice........................his father did.
  A. as much as            B. more that            C. much than         D. as much than
  4. There is an error in each of these sentences. Circle A, B, C, or D denoting the mistake and then correct it.
  4a. Long is always scared in seeing the dentist.
  A B C D
  4b. Minh told Lan to not stay up late any more because it was harmful to her health.
  A B C D

  5a. Supply the correct verb form:
  Why Mr. Brown (not/ watch) ______________ the football match on T.V last night?
  5b. Choose one suitable preposition to complete the sentence:
  Laura swims very well. She swims ________ a fish. ( as / like )
  KEYS:
  1. Rewrite the sentences, using the word(s) given so that the second sentences have similar meanings to the original ones:
  1a. He works much. He feels tired.
  -> The more he works, the more tired he feels.
  1b. Her office is twice as big as mine. (half)
  -> My office is half as big as hers / her office.
  2a. Circle the correct pronunciation of “ed” in “ironed”:
  A. /id/
  B. /d/
  C. /t/
  /z/
  
  2b. Circle the correct pronunciation of “ng” in “finger”:
  A. /n/
  B. /ŋ/
  C. //
  /g/
  
  3. Choose the best answer:
  3a. You ....................stay at home when you are sick.
  A. had better               B. should                C. mustn`t                      D. A and B
  3b. He was only ten, but he ate twice........................his father did.
  A. as much as            B. more that            C. much than         D. as many as
  4. There is an error in each of these sentences. Circle A, B, C, or D denoting the mistake and then correct it.
  4a. Long is always scared in seeing the dentist.
  A B C D
  4b. Minh told Lan to not stay up late any more because it was harmful to her health.
  A B C D

  5a. Supply the correct verb form:
  Why didn’t Mr. Brown watch the football match on T.V last night?
  5b. Choose one suitable preposition to complete the sentence:
  Laura swims very well. She swims ________ a fish. ( as / like )


   
  Gửi ý kiến