Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  66.jpg IMG_6266.JPG IMG_6253.JPG IMG_6260.JPG IMG_6239.JPG IMG_6214.JPG IMG_6223.JPG IMG_6212.JPG 20190524_074909.jpg 2.jpg IMG_6130.JPG IMG_6128.JPG IMG_6131.JPG IMG_6168.JPG IMG_6175.JPG IMG_6174.JPG IMG_6149.JPG 73DCEF6671624EFB9339497861673F98.jpeg E87425F3EF8B4F51B8C29991B0C82ABB.jpeg 2E066C9F9D344411B03BF969E3EC5DD8.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hình học 9. Chương II. §5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Duyên
  Ngày gửi: 17h:00' 27-05-2019
  Dung lượng: 437.8 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 9
  MÔN TOÁN
  Giáo viên: Lưu Văn Cương
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Khi nào hai đường thẳng y = ax+b (a ≠ 0) và

  Song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau?
  Hai đường thẳng (d): y = 2x – 3 và
  (d’): y = 2x + 5 như thế nào với nhau ?
  Không có liên hệ
  Trùng nhau
  Cắt nhau
  Song song với nhau
  Sai
  Sai
  Sai
  Đúng
  Chúc mừng bạn đã trả lời đúng
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  y = x + b (a  0)
  a
  a
  Tiết 26 Bài 5
  HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG
  y = ax + b (a ≠ 0)
  a < 0
  A
  O
  y
  x
  T
  y = ax + b
  1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
  y = ax + b ( a ≠ 0 )
  a > 0
  A
  T
  O
  x
  y
  α
  y = ax + b
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
  và trục Ox
  Góc  tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc TAx tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó:
  α
  a > 0 thì là góc nhọn
  α
  a < 0 thì là góc tù
  α
  A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox.
  T là một điểm thuộc đường thẳng y = ax+b và có tung độ dương.
  Góc nào là góc tạo bởi đường thẳng
  y = ax + b và trục Ox?
  1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
  y = ax + b ( a ≠ 0 )
  1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
  y = ax + b ( a ≠ 0 )
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
  và trục Ox
  b) Hệ số góc
  * Các đường thẳng có hệ số a bằng nhau thì tạo với trục ox các góc bằng nhau.
  y
  α1
  α2
  y1 = 2x + 2
  y2 = 2x - 3
  Các đường thẳng song song với nhau sẽ tạo với trục Ox các góc như thế nào?
  2
  - 1
  -3
  1
  -2
  1
  2
  3
  (d1): y = 0,5x + 2
  (d2): y= x + 2
  (d3): y = 2x + 2
  - 4
  - 2
  -1
  2
  O
  x
  y
  Hình 11a vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0):
  y = 0,5x + 2 ; y = x + 2 ; y = 2x + 2
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
  y = ax + b ( a ≠ 0 )
  a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
  và trục Ox
  b) Hệ số góc
  0 < a1 < a2 < a3 00 < 1 < 2 < 3 < 900
  a1 = 0,5
  a2 = 1
  a3 = 2
  a1 < a2 < a3
  1 < 2 < 3
  00 <
  < 900
  * Các đường thẳng có hệ số a bằng nhau thì tạo với trục ox các góc bằng nhau
  0 <
  Hãy so sánh hệ số a của các đường thẳng và các góc 1, 2, 3 tương ứng rồi rút ra nhận xét?
  * Khi a > 0 thì là góc nhọn, a càng lớn thì càng lớn (00 <  < 900)
  1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
  y = ax + b ( a ≠ 0 )
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
  và trục Ox
  b) Hệ số góc
  1
  2
  (d2):y = - x +2
  (d3):y = - 0,5 + 2
  y
  O
  2
  (d1):y = - 2x + 2
  x
  1
  4
  3
  Hình 11b vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0):
  y = -2x + 2 ; y = -x + 2; y = -0,5x +2
  a1 = -2
  a2 = -1
  a3 = -0,5
  a1 < a2 < a3
  < 0
  900 <
  < 1800
  a1 < a2 < a3 < 0 900 < 1 < 2 < 3 < 1800
  1 < 2 < 3

  2
  Hãy so sánh hệ số a của các đường thẳng và các góc 1, 2, 3 tương ứng rồi rút ra nhận xét?
  * Khi a < 0 thì  là góc tù, a càng lớn
  thì  càng lớn (900 <  < 1800)
  -1
  -2
  1
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
  y = ax + b ( a ≠ 0 )
  a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
  và trục Ox
  b) Hệ số góc
  * Khi a < 0 thì  là góc tù, a càng lớn
  thì  càng lớn (900 <  < 1800)
  Sai
  Sai
  Sai
  Đúng
  Chúc mừng bạn đã trả lời đúng!
  1 = 2
  1 > 2
  1 < 2
  1 ≥ 2
  Bài tập 1: Cho đường thẳng
  (d1): y = 2x – 3 tạo với trục Ox góc
  (d2): y = -5x + 1 tạo với trục Ox góc
  So sánh nào sau đây là đúng?
  1
  2
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
  y = ax + b ( a ≠ 0 )
  a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
  và trục Ox
  b) Hệ số góc
  * Vì có sự liên quan giữa hệ số a và đường thẳng y = ax + b nên ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
  a = 2
  Chú ý: Khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Trong trường hợp này, ta cũng nói rằng a là hệ số góc của đường thẳng y = ax
  Bài tập 2: Hãy tìm hệ số góc của các đường thẳng sau:
  ( 1 ) y = 2x + 3
  ( 2 ) y = 5 - x
  ( 3 ) y = x + 2
  ( 4 ) y = - 3x
  a = -1
  a = 1
  a = -3
  y = ax + b (a 0)
  Hệ số góc
  Tung độ gốc
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  2. Ví dụ
  * Ví dụ 1: Cho hàm số y = 3x + 2
  a) Vẽ đồ thị của hàm số.
  b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x+ 2
  và trục Ox (làm tròn đến phút).
  x
  O
  y
  y = 3x + 2
  2
  1.Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 )
  B
  A
  Giải
  a) Vẽ đồ thị của hàm số y = 3x + 2.
  2
  Đường thẳng đi qua A, B là đồ thị của hàm số y =3x+ 2
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  2. Ví dụ
  Cho hàm số y = 3x + 2
  a) Vẽ đồ thị của hàm số.
  b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x+ 2
  và trục Ox (làm tròn đến phút).
  ABO vuông tại O nên ta có:
  x
  O
  y
  y = 3x + 2
  2
  1.Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 )
  B
  A
  α
  Giải
  a) Vẽ đồ thị của hàm số.
  b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục ox.
  Gọi α là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục ox
  NX: Với a > 0 ta có tan = a.
  Dùng máy ta tính được .
  = 3
  71034’
   
  NX:
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  A. 300
  B. 630
  D. 850
  C. 720
  B. 630
  b) Góc nào trong các góc sau là góc tạo bởi giữa đường thẳng y = x + 5 và trục Ox (Làm tròn đến độ)
  A. 300
  C. 600
  D. 850
  B. 450
  B. 450
  Ta có tan = a = 2
  Ta có tan = a = 1
  * Ví dụ 2 (Giảm tải): Cho đường thẳng (d’): y = -3x + 3
  a. Vẽ đường thẳng (d’)
  b. Tính góc tạo bởi (d’) và trục Ox
  b. Xét tam giác vuông AOB
  - Ta có: tan =
    = 71034’
  - Vậy  = 1800 -  = 108026’
  Ta có: với a < 0, tan(1800 - ) =
  Từ đó dùng máy ta tính được 
  a)

  * Cách xác định góc  tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục ox.
  * a > 0 thì  là góc nhọn.
  a < 0 thì  là góc tù.
  * a càng lớn thì  càng lớn.
  * a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b, y = ax
  * Với a > 0 ta có tan = a, từ đó tính  bằng máy tính bỏ túi
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  GHI NHỚ
  NỘI DUNG HỌC NGÀY HÔM NAY
  Bài tập 4:
  Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau ?
  A. a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( với a ≠ 0 ).
  B. Khi a > 0 góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900.
  C. Khi a < 0 góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800.
  Đúng
  Sai
  Đúng
  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  Làm bài tập 27, 28, 29 (SGK trang 58 - 59). - Tham khảo thêm các dạng bài tập tương tự.
  Tiết sau luyện tập mang thước kẻ, compa, máy tính bỏ túi.

  Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ
  ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 9
   
  Gửi ý kiến