Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20181207_040049.jpg 20181207_035336.jpg 20181207_040049.jpg 20181207_041243.jpg 20181207_042439.jpg 20181207_045542.jpg CNTT.jpg Spk20791.jpg Spk20791.jpg 6.jpg IMG_1543376403069_1543377396479.jpg IMG_1543370274347_1543377385234.jpg IMG_1543373131134_1543377371756.jpg Tuyen_truyen_phong_chong_ma_tuy.jpg Thi_tim_hieu_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Thay_hieu_truong_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Le_chao_co_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Ky_niem_20112018.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 22h:43' 01-06-2018
  Dung lượng: 60.5 KB
  Số lượt tải: 92
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ NƯNG

  Số: 120/KH-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 9 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh
  Năm học 2017 - 2018

  Thực hiện Kế hoạch số /KH-PGD&ĐT Thanh Oai ngày tháng 8 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên ngành GD&ĐT năm học 2017-2018; Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và thực tiễn giáo dục của nhà trường trên địa bàn xã. Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh ngành GD&ĐT năm học 2017 - 2018 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
  Đề cao trách nhiệm của công tác quản lý giáo dục; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HS; quan tâm giáo dục học sinh niềm tự hào, tự tôn dân tộc; biết tôn trọng và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của cha ông; từ đó thực hiện hiệu quả và có ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn trong các nhà trường;
  Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ gắn với việc giảng dạy hiệu quả Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống văn minh - thanh lịch cho CB,GV,NV và các cháu; lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục sao cho phù hợp với thực tiễn nhà trường và có sự tham gia của chính quyền địa phương.
  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
  1. Tập trung tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường.
  Tiêp tục thực hiện hiệu quả tuyên truyền về các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Xây dựng Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch"; “Xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội - văn minh, thanh lịch” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  Phối hợp với các ban, ngành liên quan, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị xã hội đưa nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, các cháu, gia đình học sinh và cộng đồng.
  1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục. Tiếp tục đi sâu nhằm tạo nền nếp trong HS về những trọng tâm sau:
  - Có lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chủ quyền biển đảo;
  - Giá trị truyền thống và văn hoá Người Hà Nội;
  - Tiêu chí đánh giá: Văn hoá giao thông; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai.
  - Ý thức thực hiện pháp luật, tham gia có hiệu quả các hoạt động: Bảo vệ môi trường, đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…

  1.2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục.
  - Tổ chức truyền thông, tọa đàm, giao lưu, chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nói chuyện chuyên đề, sinh bài thi tìm hiểu…;
  - Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng trong và ngoài nhà trường: Đài phát thanh, tập san, bảng tin…;
  - Tiến hành hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (panô, băng zôn, cờ phướn, khẩu hiệu…).
  - Tuyên dương, khen thưởng các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội.
  2. Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho HS.
  Tổ chức thực hiện hiệu quả về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”. Trong đó chú trọng yêu cầu kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm.
  Thực hiện nghiêm túc Chương trình lồng ghép giáo dục pháp luật trong các hoạt động của trẻ theo quy định của Bộ GD&ĐT; tích hợp có hiệu quả trong hoạt động về các nội dung giáo dục pháp luật về biển đảo, môi trường, giao thông, phòng chống matuý, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội…; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục cho HS thực hiện hiệu quả pháp luật đảm bảo trật tự ATGT đường bộ,
   
  Gửi ý kiến