Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20181207_040049.jpg 20181207_035336.jpg 20181207_040049.jpg 20181207_041243.jpg 20181207_042439.jpg 20181207_045542.jpg CNTT.jpg Spk20791.jpg Spk20791.jpg 6.jpg IMG_1543376403069_1543377396479.jpg IMG_1543370274347_1543377385234.jpg IMG_1543373131134_1543377371756.jpg Tuyen_truyen_phong_chong_ma_tuy.jpg Thi_tim_hieu_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Thay_hieu_truong_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Le_chao_co_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Ky_niem_20112018.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • Dương Thị Thu Sáng
 • Kế hoạch thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 16h:46' 10-03-2018
  Dung lượng: 25.8 KB
  Số lượt tải: 243
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 138/KH-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 18 tháng 9 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
  Năm học 2017 - 2018

  Thực hiện công văn số 449/GD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2017 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp học mầm non;
  Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-MNMH ngày 05 tháng 9 năm 2017 “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018” của trường MN Mỹ Hưng;
  Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
  I. Đặc điểm tình hình:
  1. Thuận lợi.
  - Nhà trường được Thành phố Hà Nội đầu tư kinh phí xây dựng trường theo mô hình trường chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị được trang bị đầy đủ theo hướng hiện đại.
  - Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo Thanh Oai. Đặc biệt sự giúp đỡ và hướng dẫn của tổ mầm non trong công tác bồi dưỡng tập huấn chuyên môn về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nên công tác bồi dưỡng cho đội ngũ về nội dung thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của trường Mầm non Mỹ Hưng có nhiều thuận lợi.
  - Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, có nề nếp, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ theo định kỳ.
  - Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên về thời gian, định hướng xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập bồi dưỡng cho giáo viên. Bên cạnh đó các nhóm lớp được nhà trường tạo diều kiện trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt đọng chăm sóc và giáo dục trẻ.
  - Đa số giáo viên đều nắm được việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi, có trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và tinh thần phấn đấu vươn lên.
  - Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt tình, tâm huyết với nghề và luôn đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
  - Giáo viên tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.
  - Phụ huynh học sinh quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng cơ sở vật chất và ủng hộ nguyên vật liệu, đồ dùng để xây dựng môi trường học tập cho trẻ.
  2. Khó khăn:
  - Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song việc đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do đại bộ phận người dân trên địa bàn đều làm nông nghiệp là chính. Do vậy đời sống vật chất còn gặp nhiều thiếu thốn, nên có ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường, của địa phương
  - Việc sắp xếp bố trí thời gian cho giáo viên nghiên cứu học tập và áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, nội dung phát triển giáo dục toàn diện của nhà trường cũng còn hạn chế.
  - Chất lượng đội ngũ giáo viên còn chưa thực sự đồng đều, một số giáo viên có độ tuổi cao tuổi, một số giáo viên trẻ mới ra trường, nên chưa có kinh nghiệm trong việc thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, còn túng túng chưa biết đổi mới phương pháp dạy học hiện đại để khai thác phát triển năng lực trên trẻ.
  - Cán bộ quản lý và giáo viên chưa được đi thăm quan học tập việc thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các trường trọng điểm trong Thành phố.
  - Một số ít phụ huynh trong trường nhận thức còn hạn chế, hiểu biết ít nên khả năng phối hợp với nhà trường và giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
  II. Mục đích yêu cầu:
  1. Mục đích:
  Việc triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"  năm học 2017-2018 trong toàn trường để đạt mục tiêu:
  - Bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
  - Bảo đảm tất cả trẻ đều được
   
  Gửi ý kiến