Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20180924_075508.jpg 20180924_075523.jpg 20180921_152158.jpg 20180921_155241.jpg 20180921_160649.jpg 20180921_164332.jpg 20180921_164715.jpg 20180921_170344.jpg 20180921_170353.jpg 20180921_170644.jpg 20180921_171318.jpg 20180921_172238.jpg 20180921_173019.jpg 20180921_172454.jpg IMG_3801.JPG IMG_3803.JPG IMG_3799.JPG IMG_3798.JPG IMG_3795.JPG IMG_3796.JPG

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Unit 14. Making plans

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 23h:52' 01-04-2018
  Dung lượng: 4.7 MB
  Số lượt tải: 69
  Số lượt thích: 0 người
  Have a good lesson!
  The activities
  in the seasons
  of the year
  Network
  play soccer
  Have a picnic
  play games
  Go camping
  Watch TV
  Visit some places
  Skip rope
  Go to Hue
  Go to the seaside


  Unit 14: Making plans
  Lesson 5: C1,2,3
  Period 87
  minibus (n) :
  xe buýt nhỏ
  chùa
  : quá
  Vocabulary:
  pagoda (n) :
  far (adj, adv) > < near (adj, adv)

  too (adv) = very
  very
  near
  far
  C. Suggestions
  C1. Listen and read. Then practice in groups.
  Ba, Lan, Nam, Nga
  Ba : What are we going to do in the vacation?
  Lan : Let’s go camping.
  Nam: We don’t have a tent. What about going to Hue?
  Nga : I don’t want to go to Hue.
  Why don’t we go to Huong pagoda?
  Ba : That’s a good idea. How are we going to travel?
  Lan : Let’s walk there.
  Nam: No, It’s too far. What about going by bike?
  Nga : No, it’s too hot.
  Ba : Let’s go by minibus.
  Nam: Yes, good idea.
  C1. Listen and read. Then practice in groups.
  Suggestions.
  =>Why don’t we + V… ?
  1) Let’s go camping.
  walk there.
  go by minibus.
  (+) - That’s a good idea.
  - Yes. Good idea.
  2) What about going camping?
  Model sentences
  => Let’s + V … .
  => What about + V-ing …?
  3) Why don’t we go by minibus?
  (-) - No. (I don’t want.)
  a)
  (Use: Let’s…, What about…? , Why don’t we…?)
  C3. Look at the pictures. ... make suggestions ...
  e)
  d)
  c)
  b)
  f)
  a)
  (Use: Let’s…, What about…? , Why don’t we…?)
  go to the beach.
  C3. Look at the pictures. ... make suggestions ...
  go to the museum
  (Use: Let’s…, What about…? , Why don’t we…?)
  C3. Look at the pictures. ... make suggestions ...
  b)
  play volleyball
  (Use: Let’s…, What about…? , Why don’t we…?)
  C3. Look at the pictures. ... make suggestions ...
  c)
  go to the zoo
  (Use: Let’s…, What about…? , Why don’t we…?)
  C3. Look at the pictures. ... make suggestions ...
  d)
  play badminton
  (Use: Let’s…, What about…? , Why don’t we…?)
  C3. Look at the pictures. ... make suggestions ...
  e)
  go camping
  (Use: Let’s…, What about…? , Why don’t we…?)
  C3. Look at the pictures. ... make suggestions ...
  f)
  C2. Answer. Then write the answers ...
  Example:
  What does Lan want to do?
  She wants to go camping.
  Homework
  Learn by heart model sentences.
  Do exercises C3/ p.148.
  Read the dialogue,
  then answer the questions/ 147-148
  Lucky numbers
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  2
  Thank you for your attention!
  d) Why doesn’t Nam want to walk?
  Because it’s too far.
  f) Why doesn’t Nga want to go by bike?
  Because it’s too hot.
  a) What does Nam want to do?
  He wants to go to Hue.
  b) What does Nga want to do?
  She wants to go to Huong pagoda.
  c) How does Lan want to travel?
  She wants to travel on foot.
  You are lucky
  e) How does Nam want to travel?
  He wants to go by bike.
  g) How does Ba want to travel?
  He wants to travel by minibus.
   
  Gửi ý kiến