Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_4428.JPG IMG_4427.JPG 20181121_094438.jpg 20181121_094535.jpg 20181121_094538.jpg 20181121_094601.jpg 20181121_094608.jpg 20181121_094601.jpg 20181121_094608.jpg F35DC2A7B0014BC6978A4AD10EE6C74B.jpeg BB360A1AB4774368862E8CB0ED93B6FA.jpeg A4166E852A1A441F964E3199DDA90FBA.jpeg 0C356631444C48D7B32808D3200BF444.jpeg 8BE740B73A35432380711014D45CF984.jpeg 71DAEB9674AF4E3F91D43F8310255BD9.jpeg 0D8F558A7CBB47F99391838A05D07AA0.jpeg FDEEE69B8AB643FC981A500D9EF4871D.jpeg 12B78E9239C5459B91E49695F9A49CCF.jpeg F11F5CA817EC484E821D9D8F12BAD9D6.jpeg 93007B83E62A41548FEA7C5ED69D001C.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Hằng
 • Bài 18. Mol

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Thu Hà
  Ngày gửi: 15h:32' 12-02-2018
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 44
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 26- Bài 18
  Chương 3
  MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
  MOL
  Tiết 26 – Bài 18
  MOL
  I. MOL LÀ GÌ ?
  II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?
  III . THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ?
  Tiết 26 – Bài 18
  MOL
  I. MOL LÀ GÌ ?
  gồm có 500 tờ giấy
  gồm có 12 bút chì
  Mol là gì ?
  Trong hóa học
  1 mol nguyên tử đồng
  1 mol phân tử muối ăn
  6 .1023
  nguyên tử đồng
  6 .1023
  phân tử muối ăn
  Tiết 26 – Bài 18
  MOL
  I. MOL LÀ GÌ ?
  - Mol là lượng chất có chứa N (6.1023 ) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.
  Số 6.1023 : gọi là số Avogađro và có kí hiệu là N
  N = 6.1023.
  Ví dụ
  1 mol nguyên tử Oxi
   Có chứa 6.1023 nguyên tử O
  1 mol phân tử Oxi
   Có chứa 6.1023 phân tử O2
  Nếu có
  2 mol phân tử O2
   Có chứa 12. 1023 phân tử O2
  N
  N
  2N
  LƯU Ý
  Phân biệt ý nghĩa của 2 cách viết sau :
  A. 1mol H.
  B. 1mol H2
   Chỉ 1 mol nguyên tử Hiđro
   Chỉ 1 mol phân tử Hiđro
  Câu 1: Cho biết số nguyên tử có trong 1,25 mol nguyên tử Cacbon
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  bạn trả lời đúng rùi!
  bạn trả lời:
  trả lời sai rồi:
  bạn phải trả lời câu hỏi để hoàn thành
  Chưa hoàn thành
  Câu 2: Số nguyên tử có trong 3 mol nguyên tử C là:
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  bạn trả lời đúng rùi!
  bạn trả lời:
  trả lời sai rồi:
  bạn phải trả lời câu hỏi để hoàn thành
  Chưa hoàn thành
  Câu 3: Cho lượng chất sau;
  a, 0,3N nguyên tử Cu b, 0,9N phân tử HCl
  c, 1,2N phân tử NaOH
  Số mol nguyên tử, phân tử của những lượng chất trên là:
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  bạn trả lời đúng rùi!
  bạn trả lời:
  trả lời sai rồi:
  bạn phải trả lời câu hỏi để hoàn thành
  Chưa hoàn thành
  MOL
  Thông tin phản hồi câu hỏi. Xem thông tin dưới đây.
  Tiết 26 – Bài 18
  MOL
  I. MOL LÀ GÌ ?
  II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?
  56g
  18g
  Khối lượng mol nguyên tử Fe
  MFe = 56 g
  Khối lượng mol phân tử H2O
  Khối lượng mol của một chất là gì ?
  Tiết 26 – Bài 18
  MOL
  I. MOL LÀ GÌ ?
  II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?
  Khối lượng mol ( kí hiệu là M ) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó .
  56 g
  64 g
  = 18 g
  56 đvC
  64 đvC
  18 đvC
  MFe =
  MCu =
  Em có nhận xét gì về các giá trị NTK hoặc PTK của một chất với khối lượng mol (M) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó?
  ?
  Tiết 26 – Bài 18
  MOL
  I. MOL LÀ GÌ ?
  II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?
  Khối lượng mol ( kí hiệu là M ) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó .
  Khối lượng mol nguyên tử hoặc phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đó .
  LƯU Ý
  Phân biệt ý nghĩa của 2 cách viết sau :
  Chỉ khối lượng mol nguyên tử Hiđro
  Chỉ khối lượng mol phân tử Hiđro
  Câu 1: Cho những lượng chất sau:
  a, 0,2 mol nguyên tử Cu
  b, 0,05 mol nguyên phân tử O2
  c, 0,15 mol phân tử H2SO4.
  Khối lượng của những lượng chất trên lần lượt là:
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  Chưa hoàn thành
  Câu 2. Khối lượng của 0,35 mol phân tử NaOH là 18 (g). Theo em đúng hay sai?
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  Chưa hoàn thành
  Câu 3. Số mol của 5,6(g) N2 và 5,4 (g) nước (H2O) là:
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  Chưa hoàn thành
  Khối lượng - khối lượng mol
  Thông tin phản hồi câu hỏi. Xem thông tin dưới đây.
  Tiết 26 – Bài 18
  MOL
  I. MOL LÀ GÌ ?
  II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?
  III . THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ?
  Mô hình của một mol chất khí bất kì trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .
  1 mol O2
  1 mol CO2
  1 mol H2
  N phân tử H2
  N phân tử O2
  N phân tử CO2
  1. Thể tích mol của chất khí là gì ?
  ?
  Thể tích mol của chất khí H2
  Thể tích mol của chất khí O2
  Thể tích mol của chất khí CO2
  - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.
  Mô hình của một mol chất khí bất kì trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .
  1 mol O2
  1 mol CO2
  1 mol H2
  N phân tử H2
  N phân tử O2
  N phân tử CO2
  2. Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất thể tích mol của các chất khí bằng nhau.
  = 2g
  = 32g
  = 44g
  =
  =
  Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) là 00C và 1atm :
  =
  22,4 lit
  Ở điều kiện thường 200C và 1atm :
  24 lit
  Tiết 26 – Bài 18
  MOL
  I. MOL LÀ GÌ ?
  II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?
  III . THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ?
  - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.
  Ở đktc: 1 mol chất khí bất kì đều chiếm thể tích: V(đktc) = 22,4 lit
  Ví dụ
  1mol phân tử khí O2 ở đktc :
  = 22,4 (l)
  1,5 mol phân tử khí O2 ở đktc :
  = 1,5 x 22,4 = 33,6 (l)
  Câu 1: Thể tích của 1 mol phân tử CO2 ở đktc là:
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  Chưa hoàn thành
  Câu 2: Thể tích của 0,25 mol khí N2 ở đktc là 5,6 (lít) đúng hay sai?
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  Chưa hoàn thành
  Câu 3: Tính số mol của 13,44 (lít) khí Cl2 ở đktc?
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  You answered this correctly!
  Your answer:
  The correct answer is:
  You did not answer this question completely
  Chưa hoàn thành
  Thể tích mol chất khí
  Thông tin phản hồi câu hỏi. Xem thông tin dưới đây.
  CỦNG CỐ
  Câu 1: Thể tích đktc và khối lượng của 0,25 mol NO2 là:
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Bạn đã trả lời đúng rồi!
  câu trả lời của bạn là:
  Câu trả lời đúng là:
  câu trả lời chưa chính xác
  Chưa hoàn thành
  Câu 2: Hỗn hợp khí gồm có 0,3 mol CO2và 0,15 mol O2. Khối lượng của hỗn hợp khí là:
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Bạn đã trả lời đúng rồi!
  câu trả lời của bạn là:
  Câu trả lời đúng là:
  câu trả lời chưa chính xác
  Chưa hoàn thành
  Câu 3: Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,25 mol CO2 và 0,15 mol NO là:
  Đúng rồi - Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Sai rồi -Nhấp vào bất cứ nơi nào để tiếp tục
  Bạn đã trả lời đúng rồi!
  câu trả lời của bạn là:
  Câu trả lời đúng là:
  câu trả lời chưa chính xác
  Chưa hoàn thành
  Củng cố
  Thông tin phản hồi câu hỏi. Xem thông tin dưới đây
  Học bài
  Làm bài tập 1 ,2,3, 4 trang 65 _ SGK
  Đọc trước bài 19:
  CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG,
  THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT
  Tiết học kết thúc
   
  Gửi ý kiến