Bài 49. Quần xã sinh vật

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Lượng (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:18' 03-04-2021
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
BỘ MÔN: SINH HỌC 9
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ BỐN
HỆ SINH THÁI
Quần xã sinh vật
CHƯƠNG II:
HỆ SINH THÁI
QUẦN THỂ SINH VẬT
TIẾT 47- BÀI 47
Các cây lúa trong ruộng lúa
Đọc thông tin trong SGK và quan sát các hình ảnh sau:
Tập hợp những con cá chép trong suối
Tập hợp các con cò trắng trong rừng tràm
?Thế nào là một quần thể sinh vật?
Tập hợp những cá thể cọ ở rừng cọ Phú Thọ
I. Thế nào là một quần thể sinh vật?
Khái niêm Quần thể sinh vật:
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
?
X
X
X
X
X
Dựa vào định nghĩa về quần thể hãy xác định trong các ví dụ sau đâu là quần thể sinh vật, đâu không phải là quần thể sinh vật?
(Hãy đánh dấu “X” vào ô trống mà em cho là đúng)
? Hãy giải thích tại sao các VD 1,3,4 trên không phải là quần thể .
+ Có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.
Hãy nêu các dấu hiệu để nhận biết Quần Thể ?
+ Cùng một loài
+ Cùng sinh sống trong một không gian nhất định
+ Vào một thời điểm nhất định
? Hãy giaỉ thích tại sao các ví dụ 1,3,4 không phải là quần thể
Em hãy cho các VD khác về quần thể ?
Một số ví dụ về quần thể khác:
Quần thể chim hồng hạc
trên bán đảo Yucatan Mêxico
Quần thể chim cánh cụt
trên bờ biển Argentina
Đàn bò ở nông trường Ba Vì
? Đàn bò ở nông trường Ba Vì, ruộng lúa ở Lào Cai có phải là quần thể không.
 Đàn bò ở nông trường Ba Vì, ruộng lúa ở Lào Cai là quần thể nhân tạo.
Ruộng lúa ở Lào Cai
Một lồng gà, một chậu cá chép có phải là quần thể hay không ? Tại sao?
I. Thế nào là một quần thể sinh vật?
II. Những đặc trưng cơ bản của quần thể
Quần thể mang những đặc trưng không thể có ở mỗi cá thể. Đó là những đặc trưng về cấu trúc quần thể:
+ Đặc trưng về tỉ lệ giới tính,
+ Thành phần nhóm tuổi,
+ Mật độ cá thể của quần thể,
+ Kiểu phân bố cá thể,
+ Tỉ lệ cá thể sinh ra và chết đi ...
I. Thế nào là một quần thể sinh vật?
II. Những đặc trưng cơ bản của quần thể
? 1. T? l? gi?i tớnh:
- Là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực/số cá thể cái.
2. Thành phần nhóm tuổi
-Gồm 3 nhóm tuổi chính:
+ Trước sinh sản (TSS)
+ Sinh sản (SS)
+ Sau sinh sản (SSS)
Các dạng biểu đồ tháp tuổi
3. Mật độ quần thể:
- Mật độ quần thể là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.
* Trong các đặc trưng trên thì đặc trưng cơ bản nhất là mật độ. Vì mật độ quyết định các đặc trưng khác và ảnh hưởng đến mức sử dụng nguồn sống, tần số gặp nhau giữa con đực và con cái, sức sinh sản và sự tử vong, trạng thái cân bằng của quần thể, các mối quan hệ sinh thái khác để quần thể tồn tại và phát triển.
* Trong trồng trọt và chăn nuôi người ta ứng dụng hiểu biết về mật độ : Đảm bảo mật độ cá thể phù hợp (về số con hay số cây/một đơn vị nuôi trồng), có chế độ chăm sóc hợp lí, cung cấp đủ thức ăn ...
I. Thế nào là một quần thể sinh vật?
II. Những đặc trưng cơ bản của quần thể
1. Tỉ lệ giới tính:
2. Thành phần nhóm tuổi:
3. Mật độ quần thể:
III. Ảnh hưởng của môi trường đến quần thể sinh vật

1. Khi thời tiết ấm áp, độ ẩm không khí cao (Ví dụ, vào các tháng mùa mưa trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít?


2. Số lượng ếch, nhái tăng cao vào mùa mưa hay mùa khô?

3. Chim cu gáy xuất hiện nhiều vào thời gian nào trong năm?
Em hãy suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:
Muỗi sinh sản mạnh, số lượng muỗi tăng nhanh.
Mùa mưa.
Những tháng có lúa chín.
Các nhân tố môi trường ảnh hưởng như thế nào tới quần thể?
I. Thế nào là một quần thể sinh vật?
II. Những đặc trưng cơ bản của quần thể
1. Tỉ lệ giới tính:
2. Thành phần nhóm tuổi:
3. Mật độ quần thể:
III. Ảnh hưởng của môi trường đến quần thể sinh vật
- Môi trường ( các điều kiện sống của môi trường như khí hậu , thổ nhưỡng, nơi ở, nguồn thức ăn….)ảnh hưởng tới số lượng cá thể của quần thể .
?
? Em hãy cho 2 ví dụ khác về sự biến động số lượng các cá thể của quần thể
VD : + Số lượng rắn tăng lên vào mùa hè
+ Mùa hè số lượng ve sầu rất nhiều
+ Mùa mưa khi thực vật phát triển số lượng sâu ăn lá tăng nhanh
Số lượng cá thể trong quần thể thay đổi như thế nào trong các trương hợp :
+ Khi điều kiện sống bất lợi
+ Khi điều kiện sống thuận lợi
Số lượng cá thể tăng
Số lượng cá thể giảm
Khi điều kiện sống thuận lợi
Khi điều kiện sống bất lợi (thiếu thức ăn, nơi ở ...)
Cơ chế điều hòa mật độ quần thể (trong trường hợp mật độ quần thể xuống thấp hoặc tăng cao)
Duy trì trạng thái cân bằng của quần thể
I. Thế nào là một quần thể sinh vật?
II. Những đặc trưng cơ bản của quần thể
1. Tỉ lệ giới tính:
2. Thành phần nhóm tuổi:
3. Mật độ quần thể:
III. Ảnh hưởng của môi trường đến quần thể sinh vật
- Môi trường ( các điều kiện sống của môi trường như khí hậu , thổ nhưỡng, nơi ở, nguồn thức ăn….)ảnh hưởng tới số lượng cá thể của quần thể làm thay đổi mật độ quần thể
?
- Mật độ quần thể luôn có xu hướng được điều chỉnh về mức cân bằng
?
BàI TậP: chọn ý đúng trong các câu sau

Câu 1: Nh?ng ví dụ nào sau đây là một quần thể sinh vật?
A. Tập hợp cỏ tr?m , cỏ mố, cỏ chộp..s?ng chung trong m?t ao
B. Các cá thể chim cánh cụt sống ở Nam cực.
C. T?p h?p cỏc cõy lỳa trờn cỏnh d?ng Tõn Xó
D. Các cá thể kh? sống ở 3 vuườn quốc gia cách xa nhau.

Câu 2: Trong tự nhiên, các quần thể đưuợc phân biệt với nhau bởi các đặc trung cơ bản là:
A. Thành phần nhóm tuổi, mật độ quần thể.
B. Tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và số lưuợng sinh vật.
C. Mật độ quần thể, tỷ lệ giới tính và t? l? cỏ th? sinh ra v ch?t di
D. Tỷ lệ giới tính, mật độ quần thể và thành phần nhóm tuổi.

Câu 3: Phỏt bi?u no sau dõy khụng dỳng khi núi v? m?t d? cỏ th? c?a qu?n th?
A. M?t d? cỏ th? ?nh hu?ng d?n m?c s? d?ng ngu?n s?ng c?a qu?n th?
B. M?t d? cỏ th? thay d?i theo mựa , nam ho?c di?u ki?n c?a mụi tru?ng
C. M?t d? cỏ th? l s? lu?ng cỏ th? trờn m?t don v? di?n tớch hay th? tớch
D. M?c d? sinh s?n c?a qu?n th? t? l? thu?n v?i m?t d? cỏ th? c?a qu?n th?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học và trả lời câu hỏi 1,3 SGK.
Hoàn thành bài tập 2 SGK trang 142.
Đọc trước bài: Quần thể người
 
Gửi ý kiến