Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20180201_10_53_55_Pro.jpg WP_20180201_10_44_27_Pro.jpg WP_20180201_10_40_21_Pro.jpg Image.jpeg Image.jpeg WP_20180203_10_15_03_Pro.jpg WP_20180203_10_13_30_Pro.jpg WP_20180203_10_15_56_Pro.jpg WP_20180203_10_16_04_Pro.jpg WP_20180203_10_18_19_Pro.jpg Video_Huong_Dan_Tao_bai_giang_Elearning_bang_Ispring_Suite_Phan_2.flv Video_Huong_Dan_Tao_bai_giang_Elearning_bang_Ispring_Suite_Phan_1.flv Image.jpeg Image.jpeg WP_20180201_09_13_34_Pro.jpg WP_20180201_09_13_43_Pro.jpg WP_20180201_10_26_18_Pro.jpg WP_20180201_10_40_17_Pro.jpg WP_20180201_10_43_50_Pro.jpg WP_20180201_10_58_54_Pro.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT TRONG TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI NĂM 2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Phòng GD&ĐT Thanh Oai
  Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
  Ngày gửi: 07h:45' 18-02-2014
  Dung lượng: 58.0 KB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THANH OAI
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Thanh Oai, ngày 14 tháng 02 năm 2014
  
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

  Số: 60 /KHLT- GD&ĐT - CĐN

  
  
  
  KẾ HOẠCH
  PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT
  TRONG TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI NĂM 2014

  Thực hiện Kế hoạch năm học 2013 - 2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội; Kế hoạch số 46/KH-LĐLĐ ngày 18/12/2013 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014; Nghi quyết của đại hội công đoàn ngành GD&ĐT Thanh Oai; Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính Phủ, phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2014, chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014); kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 60 năm thành lập Ngành Giáo dục Hà Nội; 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
  Trưởng phòng GD&ĐT và Ban thường vụ công đoàn ngành GD&ĐT Thanh Oai phát động thi đua đặc biệt trong toàn Ngành với các nội dung chủ yếu sau:
  I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  1. Động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) và học sinh nỗ lực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, thiết thực lập thành tích cao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô và Đất nước trong năm 2014.
  2. Gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, của xã hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, tổ chức triển khai đến 100% các đơn vị cơ sở trên toàn Ngành đem lại hiệu quả thiết thực. Phát hiện các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt - Việc tốt” trong CBGV, NV và học sinh nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
  3. Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua trong năm 2014, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp đạt hiệu quả cao, thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm.
  II - NỘI DUNG THI ĐUA:
  1. Tuyên truyền và triển khai tổ chức có hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, các Nghị định, Chỉ thị và văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Trung Ương và Thành phố.
  - Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm học 2013 -2014 hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Giáo dục Hà Nội (10/1954-10/2014).
  2. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm và hành động cụ thể, chú trọng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”-“Cô giáo người mẹ hiền”; bằng hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn trọng đại của Đất nước và của Thủ đô trong năm 2014.
  3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBGV, NV và học sinh trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức tốt các đợt Hội giảng, Hội thi các cấp có chất lượng, đạt kết quả cao. Động viên CBGV, NV tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động của Thành ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
   
  Gửi ý kiến