Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20180317_002_2.jpg HD_dung_leu_chu_A.flv Que_Huong__My_Tam__Nghe__tai__xem_lyrics__Zing_Mp3.mp3 12_Noi_vong_tay_lon__Nhay_.mp3 Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv KY_THUAT_CAM_TRAI_CHU_A_8_NGUOIDHSP_HUE.flv Dung_leu_chu_A_moi_nhat_1_nguoi.flv 2_MAI_TRUONG_NOI_HOC_BAO_DIEU_HAY_1.flv Trang_mi_5abmp.jpg Tra_my_5a_cai_noi_1bmp.jpg Nho_toc_cho_ba__ly_5a_bmp.jpg Mua_he_xanhbmp.jpg Hien_Anh_5A__Con_cong__hoan_thanhbmp.jpg Giup_me_viec_nha_ly_5a_12bmp.jpg GIUP_ME_TRA_MY_5Abmp.jpg Giup_me_hien_anh_2bmp.jpg 272bmp.jpg BAO_VE_MOI_TRUONGbmp.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 1 thành viên
 • Trần Thị Hương
 • Unit 13. Activities and the seasons

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 14h:10' 10-03-2017
  Dung lượng: 9.7 MB
  Số lượt tải: 139
  Số lượt thích: 0 người
  English 6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Crossword Puzzle.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Crossword Puzzle.
  ? How many seasons are there in a year?
  ? What are they?
  spring
  summer
  fall
  winter
  What do you do in the spring?
  What do you often do in the summer?
  What do you do in the fall?
  What do you often do in the winter?
  Activities and seasons
  Period 82
  Lesson 4: B2
  Unit 13:
  (Page 139)
  B2. Write lists of things you do in the different seasons.
  I always ride my bike.
  What do you do?
  Minh
  Ba
  What do you do in the spring?
  I usually go fishing.
  always
  usually
  often
  sometimes
  never
  (trạng từ chỉ tần xuất)
  Adverbs of frequency
  I always ride my bike.
  What do you do?
  Minh
  Ba
  What do you do in the spring?
  I usually go fishing.
  *Make dialogues with a partner.
  - What do you do in the spring ?
  do they summer ?
  does he fall ?
  does she winter ?
  *Make dialogues with a partner.
  In the spring, I …
  *Write about you. Begin with:
  In the fall, I (sometimes have a picnic).
  In the spring, I (usually go fishing).
  In the summer, I (often go swimming).
  I (never go camping) in the winter.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  LUCKY NUMBERS

  A lucky number.

  Congratulations!
  Which sentence is correct?
  A. In the spring, Tom usually go to the park.
  C. In the spring, Tom goes usually to the park.
  D. In the spring, Tom usually goes to the park.
  B. In the spring, Tom usually plays sports.
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0
  Multiple choice:
  A. often do aerobics
  C. often does aerobics
  B. often jogs
  D. often runs
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0
  What does Nam do in the summer?
  Multiple choice:
  - He with his friends.
  They/ play/ in/ basketball/fall/ sometimes/ the.
  A. They play sometimes basketball in the fall.
  C. They sometimes play basketball in the fall.
  B. In the fall, they play sometimes basketball.
  D. They play basketball sometimes in the fall.
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0
  Jumbled sentence:
  What do they do in the winter?.
  - They in the mountains.
  C. always goes jogging
  B. always have a picnic
  D. always has a picnic
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0
  Multiple choice:
  A. always go jogging
  What do they often do in the summer?
  A. They often fly their kites in the summer.
  D. A & B are correct.
  B. In the summer, they often fly their kites.
  C. They often go fishing in the summer.
  Multiple choice:
  00
  1
  5
  4
  3
  2
  0
  1
  Start
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  5
  4
  3
  2
  1
  End
  0

  A lucky number.

  Congratulations!
  Remember:
  Unit 13: Activities and the seasons (B2)
  - What do you do in the spring ?
  do they summer ?
  does he fall ?
  does she winter ?
  Adverbs of frequency:
  always, usually, often, sometimes, never
  In the summer, I often play soccer.
  = I often play soccer in the summer.
  Homework
  Write about your father. Begin with:
  In the spring, my father …
  - Prepare Unit 14: A1, 2, 3.
  Good bye !
  Thanks for your attending
   
  Gửi ý kiến