PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 13 - LỚP 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Thị Lan (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:46' 12-10-2019
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 853
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU ÔN TẬP
Họ và tên:………………………lớp 1E
Bài 1: Tính
5 + 1 = …..
3 + 3 = …
4 + 2 + 0 =…
5 + 0 – 3 = …


6 – 3 = …
6 – 1 = …
6 – 3 – 1 = …
6 – 3 + 2 = …


Bài 2: Số?
4 + … = 6
7 -… = 7
2 +1 +…= 4
6 – 2 - …= 3

2 +…. = 7
4 – … = 1
3 + …+ 1 = 7
…- 3 – 2 = 1

…+ 1 = 7
… - 3 = 2
5 + …+ 1 = 6
…- 4 + 0 = 2

3 +…. = 7
…. - 1 = 5
…+ 1 + 1 = 6
5 – 0 +….= 6

Bài 3: Điền dấu <,>,= vào chỗ chấm
4 + 0 … 5
3 + 1…6 – 4
5 + 2 …. 3 + 4

…………………..
…………………...
………………….

6 + 1 …6
4 – 3 …. 3 – 1
4 – 1 … 6 – 4

…………………..
…………………...
………………….

Bài 4: Viết phép tính thích hợp
b)


 Bài 5: Viết dấu + hoặc – vào ô trống

6 4 3 = 5 3 3 1 = 7

5 0 2 = 3 6 2 2 = 2

Bài 6: Có ….. hình tam giác.......................

TIẾNG VIỆT
Bài 1: Điền vần ong hay ông:
củ d……..
d………s……….
c………..viên

cái v……
cây th……….
con ng…………

Bài 2: Nối hai vế để thành câu có nghĩa:
Bé chơi
là công nhân

Chị Thu mua cho
bé quả bóng bay màu đỏ

Cô Lan
chong chóng


Bài 3. Viết vần: an, ươu, ong

Bài 4. Viết từ: ngửi mùi, trâu cày, chào mào 
Gửi ý kiến