Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20180201_10_53_55_Pro.jpg WP_20180201_10_44_27_Pro.jpg WP_20180201_10_40_21_Pro.jpg Image.jpeg Image.jpeg WP_20180203_10_15_03_Pro.jpg WP_20180203_10_13_30_Pro.jpg WP_20180203_10_15_56_Pro.jpg WP_20180203_10_16_04_Pro.jpg WP_20180203_10_18_19_Pro.jpg Video_Huong_Dan_Tao_bai_giang_Elearning_bang_Ispring_Suite_Phan_2.flv Video_Huong_Dan_Tao_bai_giang_Elearning_bang_Ispring_Suite_Phan_1.flv Image.jpeg Image.jpeg WP_20180201_09_13_34_Pro.jpg WP_20180201_09_13_43_Pro.jpg WP_20180201_10_26_18_Pro.jpg WP_20180201_10_40_17_Pro.jpg WP_20180201_10_43_50_Pro.jpg WP_20180201_10_58_54_Pro.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Trịnh Thanh Quang
 • Kế hoạch cải cách hành chính

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thắm (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:55' 21-04-2017
  Dung lượng: 103.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: … /KH-THĐĐ
   Đỗ Động, ngày 16 tháng 03 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Công tác cải cách hành chính năm 2017.
  Căn cứ KH số 326/KH-SGD&ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 14/02/2017 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017;
  Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT Thanh Oai ngày 10 tháng 03 năm 2017 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017;
  Trường tiểu học Đỗ Động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 với những nội dung trọng tâm như sau:
  I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
  1. Mục đích:
  - Thực hiện “ Năm kỷ cương hành chính 2017”Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện.
  - Nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị trường học và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn công tác thi đua, khen thưởng và việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
  - Công khai các hoạt động công vụ, trong đó tập trung công khai thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch của đơn vị trường học trên các trang thông tin điện tử tạo điều kiện tổ chức, công dân giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần hạn chế tiêu cực, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.
  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động  đơn vị trường học, ứng dụng phầm mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, sử dụng thư điện tử trao đổi, xử lý công việc.
  - Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ , quy tắc xử của công chức, viên chức. Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ các tổ chức và công dân
  2. Yêu cầu:
  - Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2017-2021 đảm bảo việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
  - Hiệu trưởng chỉ đạo toàn diện, thống nhất đồng bộ các nội dung CCHC; 100% các TTHC được niêm yết công khai theo quy định, duy trì trên 80% các văn bản, tài liệu được trao đổi qua hòm thư công vụ và các phần mềm báo cáo.
  - Cụ thể hóa các nội dung công tác CCHC năm 2017 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Phòng GD& ĐT đảm bảo chất lượng , hiệu quả, đúng tiến độ.
  - Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, nhân viên theo kế hoạch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác niêm yết công khai và giải quyết TTHC của đơn vị trường học; kiểm tra, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên.
  II. NỘI DUNG.
  1.Công tác chỉ đạo điều hành:
  a, Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC của Thành phố, Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT. Xây dựng kế hoạch CCHC ;
  b,Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa , một cửa liên thông tại các cơ sở giáo dục gắn với kiểm tra quy chế dân chủ hoặc kiểm tra chuyên đề , chuyên môn. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý kịp thời , nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.
  c, Đẩy mạnh tuyên truyền về cải CCHC, nâng cao chất lượng, hình thức, nội dung tuyên truyền;
  d, Tổ chức điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, tổ chức với chất lượng dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công. Từ đó tiếp thu, khắc phục những thiếu sót và nâng cao chất lượng phục vụ người dân;
  đ, Người đứng đầu cơ quan phải đề cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; thường
   
  Gửi ý kiến