Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1510842472896.jpg Received_723658231156288.jpeg IMG_9440.JPG 20171220_143029.jpg 20171220_143140.jpg 20171220_145017.jpg 20171220_150403.jpg 20180122_171517.jpg 20180205_083303.jpg 20180205_083329.jpg 20180209_152955.jpg 20180209_153027.jpg 20180209_153013.jpg 20180221_084351.jpg WP_20180201_10_53_55_Pro.jpg WP_20180201_10_44_27_Pro.jpg WP_20180201_10_40_21_Pro.jpg Image.jpeg Image.jpeg WP_20180203_10_15_03_Pro.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Unit 8. Celebrations

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 16h:03' 28-05-2017
  Dung lượng: 161.0 KB
  Số lượt tải: 191
  Số lượt thích: 0 người
  English 9

  Unit 8 - Celebrations
  lessson 1:
  Getting started + listen and read

  I.Warm-up ( Brainstorming )
  Celebrations you know
  * Possible answers:
  Birthday, Tet (Lunar New Year), Christmas, Valentine Day, Women`s Day, Teacher`s Day, Wedding, May Day, Passover, Easter, Mid Autumn Festival.  II. Pre-reading
  1.Getting started

  2.Vocabulary
  (to) occur:
  (to) decorate:
  Freedom (u.n):
  Slavery (u.n):
  (be) jewish :
  (a) parade:
  Xảy ra
  Trang trí
  Sự tự do
  Sự nô lệ, chế độ nô lệ
  Thuộc về Do Thái, Người Do Thái
  Cuộc diễu hành, đám rước
  * Checking vocab
  Slap the board
  Xảy ra
  Trang trí
  Sự tự do
  Cuộc diễu hành
  Sự nô lệ
  Người Do Thái
  3.Gap-filling
  * Tet: The Lunar New Year (1)..is the most important celebration for (2)...people. Tet is a festival occurs in late (3)...or early February.
  * Passover: (4)...is in late March or early (5)... On this (6)....., people celebrate freedom from slavery.
  Easter: On (7)...Day, young children (8)... chocolate or sugar eggs as long as they are good.
  Students` answers:
  1. 2. 3. 4.
  5. 6. 7. 8.
  1.Checking answers:
  Students read and check the anwers:
  Answers:
  1. holiday 2. Vietnamese 3. January
  4. Passover 5. April 6. festival
  7. Easter 8. receive
  III. While-reading
  2.Complete the table
  In late January or early February
  Cleaning and decorating homes, wearing new clothes and enjoying special food
  Sticky rice cakes
  Vietnam
  Passover
  In late March or early April
  Eating special meal
  Speacial meal called seder
  Israel
  Easter
  Watching colorful parades
  Around the same time as Passover
  Chocolate, sugar, eggs
  In many
  countries
  1. is / When / Vietnam / in / celebrated / Tet?
  is / in / January / early / late / February / It / or celebrated.
  2. People / do / What / on Tet / do?
  clean / decorate / homes / they / and / their.
  3. they / new clothes / Do / wear?
  => they / Yes / , / do.
  4. Vietnamese people / do / What / eat / on Tet?
  => usually / sticky rice cakes / eat / They.
  IV. Post-reading
  Put the given words in their right orders to make meaningful questions and anwers.
  Answer
  1. When is Tet celebrated in vietnam?
  It is celebrated in late January or early February.
  2. What do people do on Tet?
  They clean and decorate their homes.
  3. Do they wear new clothes?
  Yes, they do.
  4. What do Vietnamese people eat on Tet?
  => They usually eat sticky rice cakes.
  V. Homework
  Look at the table again, use the cues and make questions and answers about "Passover" and "Easter" ( 4 questions and answers for each. )  The lesson ends
  Thank you and goodbye !
  The lesson ends
  Good health, good luck, good learning and goodbye !


   
  Gửi ý kiến