Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  2.flv 1_320x240.flv 2_320x240.flv 1_320x240.flv 3.flv 2.flv 1.flv DSC_0004.flv Tiet_hoc_VNEN_truong_Tieu_hoc_Dong_Tam_My_Duc_Ha_Noi.flv A3.jpg A4.jpg A2.jpg A1.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26166846_556921901316218_7612334982417096170_n.jpg 26167950_556921724649569_3365595436747622781_n.jpg 26113924_556921847982890_7637197292786136344_n.jpg 26055651_556922387982836_5299841189116446828_n__Copy.jpg 26055965_556921937982881_4902574148799260681_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Phan Khanh Chi
 • G.an phu dao Anh 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 21h:58' 11-09-2017
  Dung lượng: 164.6 KB
  Số lượt tải: 550
  Số lượt thích: 0 người
  6/9/2017
  Period 1
  Nouns and this/that/these/those

  Aims:
  By the end of the leson, Ss will be able to get more practice and know how to change singular Nouns to plural Nouns. Review some kinds of questions.
  Procedure
  1. Warm up
  Greetings
  Brainstorm: living room vocabulary
  2. Content
  A. Theory:
  A.1. Nouns.
  * Nouns are the name of people, things, …
  * There are two kinds of noun.
  1) Uncountable nouns. (there are not plural forms)
  Eg: water, hair, rice
  2) Countable nouns. (there are plural forms)
  Eg: book, pen, student
  => Plural forms of countable nouns.
  2.1. N + es (N end by ch, sh, s, o, x, z)
  Eg: bench -> benches
  N_o -> N_os (if before “o” is a vowel)
  Eg: stereo -> stereos
  2.2. N_y -> N_ies (if before “y” is a consonant)
  Eg: city -> cities
  N_y -> N-ys (if before “y” is a vowel)
  Eg: boy -> boys
  2.3. N_f/fe -> N_ves
  Eg: shelf -> shelves
  2.4. Irregulal rules. (Must learn by heart)
  Eg: man –> men, child –> children, foot –> feet, goose -> geese, ...
  2.5. N + s (the rest nouns)
  * Pronunciation:
  /s/ = ts, ps, ks ;
  /iz/ = ses, ches, shes, xes, ces, ges, zes
  /vz/ = ves ;
  /z/ = the left words
  A.2. This/ That/ These/ Those...
  2.1. This/ That is (not) + a/ an/ (my) + N.
  Is this/ that + a/ an/ (your) ...? -Yes, it is. / No, it isn’t.
  (What) is this/ that? - It’s + a/ an/ (my) + N.
  2.2. These/ Those are (not) + (my) + Ns
  Are these/ those + (your) + Ns? -Yes, they are./ No, they aren,t.
  (What) are these/ those? - They are + (my) + Ns.
  B. Drill exercises
  Ex1: Write the plural forms of nouns:
  armchair, table, family, book, couch, leaf, box, window, stereo, class, student, clock, eraser, bench, desk, lamp, city, bookshelf, stool, potato.
  The keys:
  armchairs, tables, families, books, couches, leaves, boxes, windows, stereos, classes, students, clocks, erasers, benches, desks, lamps, cities, bookshelves, stools, potatoes.

  Ex2: Put the plural nouns from Ex1 into the correct line: /s/, /z/, /iz/
  The keys:
  - /s/: books, students, clocks, desks, lamps
  - /z/: armchairs, tables, windows, stereos, erasers, stools
  - /iz/: families, couches, boxes, classes, benches, cities
  - /vz/: leaves, bookshelves

  Ex3: Write the questions from the answers.
  No. That’s my classroom.
  It is an eraser.
  Yes. This is my pen
  These are windows.
  They’re counches.
   The key:
  Is this your classroom?
  What is this/that?
  Is this your pen?
  What are these?
  What are these/those?
  
  
  Ex4: Change these sentences into plural sentences.

  This is an armchair.
  It is a couch.
  What is this? It’s a stereo.
  What is that ? It’s a bookshelf.
  That is an eraser.
  I am a student.
  There is a lake near the house.
  The keys:
  These are armchairs.
  They are couches.
  What are these? They are stereos.
  What are those? They are bookshelves.
  Those are erasers.
  We are students.
  There are lakes near the house.
  
  
  EX5: Say the correct stress of the words.
  morning, evening, afternoon, window, pencil, teacher, ruler, student, eraser, table, telephone, armchair, television, bookshelf, stereo, engineer, family.  4.Consolidation: -Repeat the main
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓