Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20180317_002_2.jpg HD_dung_leu_chu_A.flv Que_Huong__My_Tam__Nghe__tai__xem_lyrics__Zing_Mp3.mp3 12_Noi_vong_tay_lon__Nhay_.mp3 Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv KY_THUAT_CAM_TRAI_CHU_A_8_NGUOIDHSP_HUE.flv Dung_leu_chu_A_moi_nhat_1_nguoi.flv 2_MAI_TRUONG_NOI_HOC_BAO_DIEU_HAY_1.flv Trang_mi_5abmp.jpg Tra_my_5a_cai_noi_1bmp.jpg Nho_toc_cho_ba__ly_5a_bmp.jpg Mua_he_xanhbmp.jpg Hien_Anh_5A__Con_cong__hoan_thanhbmp.jpg Giup_me_viec_nha_ly_5a_12bmp.jpg GIUP_ME_TRA_MY_5Abmp.jpg Giup_me_hien_anh_2bmp.jpg 272bmp.jpg BAO_VE_MOI_TRUONGbmp.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Unit 5. Things I do

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 06h:11' 07-10-2017
  Dung lượng: 2.9 MB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME
  YEN LAC SECONDARY SCHOOL
  - What time is it?
  4
  2
  1
  3
  Look at the pictures and answer the questions.
  - It is 12 o’clock.
  - It is ten ten.
  - It’s three forty.
  - It is half past seven.
  - It’s ten past ten.
  - It’s forty past three.
  - It’s twenty to four.
  - It’s + giờ.
  - It’s + giờ + phút.
  - It’s phút + past + giờ.
  - It’s phút + to + giờ.
  Answer the questions.
  What time do you …. every morning?
  Go to school
  Get up
  Have breakfast
  - I …. at … .
  Lesson1: A. My day (1,2)

  Tuesday, October 13th, 2015
  Unit 5. Things I Do
  Period 25.

  Unit 5: Lesson 1: A. My Day (A1-2)
  I. Vocabulary
  - to play games (v):
  chơi trò chơi
  - to do homework (v):
  làm bài tập ở nhà
  MATCHING
  4. play games
  2. do homework
  1. go to school
  C
  B
  A
  D
  3. get dressed
  E
  5. have breakfast
  1
  3
  4
  2
  This is Nga. What does she do?
  She plays games.
  She does her homework.
  She goes to school.
  Nga gets up.
  Every evening, I do my homework.
  Every afternoon, I play games.
  Every morning, I go to school.
  II. Listen and repeat. Then practice with a partner (A1)
  2
  Every day, I get up at six.
  Every day, Nga gets up at six.
  She plays games.
  She goes to school.
  She does her homework.
  1
  3
  4
  III. Look at exercise A1 again. Ask and answer with a partner (A2)
  a) What does Nga do every day?
  - Every day, Nga gets up at six.
  b) What does she do every morning?
  - She goes to school.
  c) What does she do every afternoon?
  - She plays games.
  d) What does she do every evening?
  - She does her homework.
  What about you?
  1.What do you do every day?
  - Every day, I…….
  2.What do you do every morning?
  - Every morning, I…….
  3.What do you do every afternoon?
  - Every afternoon, I…..
  4.What do you do every evening?
  - Every evening, I …..
  What about you?
  1. What do you do every day?
  => Every day, I get up at seven.
  2. What do you do every morning?
  => Every morning, I play games.
  3. What do you do every afternoon?
  => Every afternoon, I go to school.
  4. What do you do every evening?
  => Every evening ,I do my homework.
  The present simple tense (Thì hiện tại đơn)
  * Cấu trúc ở dạng khẳng định.
  I, We, You, They + V(Ng. thể) +O.
  He, She, It + Vs (es) + O.
  Diễn tả hành động lặp đi lặp lại tạo thành thói quen ở thời điểm hiện tại.
  * Cách dùng:
  - Chú ý: Với chủ ngữ ngôi thứ 3số ít “He, She, It” động từ đi sau nó phải thêm “s” vào sau. Các động từ có kết thúc tận cùng là “sh, ch, o, ss, s, x, z” thì thêm “es”.
  Brushes, watches, does, misses, boxes, buzzes… “Have” thành “Has”
  5. He washes his face every morning.
  6. She goes to school every afternoon.
  7. It rains everyday in May.
  8. Ba has breakfast at six fifteen everyday.
  Chọn đáp án đúng ở trong ngoặc để hoàn thiện những câu sau:
  1. I ( get / gets) up.

  2. He ( get / gets) dressed.

  3. She ( brushes / brush) her teeth.

  4. Ba (have / has) breakfast.

  5. They ( washes/ wash) their face.

  6. He ( go / goes) to school.
  She ..................two brothers . (have)
  I ……………my teeth every morning. (brush)
  Tam and Hai ................games after school. (play)
  My brothers ...............…TV every evening. (watch)
  Nga ................the housework . (do)

  Give the form of the verbs:
  has
  brush
  play
  watches
  does
  10
  Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau.
  1 .What.......Trang do every morning?
  A. do B . does C. doing D. doings
  2. She .........to school.
  A. goes B. go C. going D. gone
  3. I............games .
  A. playing B. played C. plays D. play
  4. Nga............up at six.
  A. gets B. get C. getting D. get up
  5. What............. you do every evening?
  A. doing B. does C. do D. doings
  B
  A
  D
  A
  C
  Homework
  + Make 5 sentences about daily routines yourself.
  + Do Exercises in workbook part A-1,2.
  + Prepare Unit 5 A-3,4 (read A3 at home and try to answer the questions in A4).
  THANK YOU FOR
  YOUR ATTENDANCE
  GOOD BYE! SEE YOU AGAIN
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓