Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1821.JPG IMG_1819.JPG WP_20180122_10_32_05_Pro.jpg WP_20180122_10_33_53_Pro.jpg CNTT_010.jpg CNTT_012.jpg Ice_20171207105108163.jpg IMG_1466.JPG IMG_1287.JPG IMG_2530.JPG IMG_0816.JPG IMG_2536.JPG WP_20170707_15_30_53_Pro.jpg Z738781707990_24166a775ce1e970b63491835c4b2ecb.jpg Z778865301673_e7620e4ea135f59687d95e948a9435c9.jpg Z779592631867_327d56c110888f9d99f065a16c68e097.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ MN năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 20h:19' 08-10-2017
  Dung lượng: 82.5 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 105/QĐ-YTHĐ-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu
  Năm học 2017 - 2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTG ngày 12/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Y tế trong trường học;
  Thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác Y tế học đường của Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai về việc triển khai công tác Y tế học đường;
  Căn cứ hướng dẫn về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ mầm non của các cấp,
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu của trường mầm non Mỹ Hưng gồm các ông (bà) có tên sau:

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban TT
  
  3
  Nguyễn Văn Lâm
  Trạm trưởng trạm y tế
  Phó ban
  
  4
  Lê Thị Giang
  NV Y tế
  Thành viên
  
  5
  Nguyễn Thị Hằng
  TT khu Quảng Minh
  Thành viên
  
  6
  Nguyễn Thị Thúy
  TT khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  7
  Hoàng Thị Thi
  T phó khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  8
  Phạm Thị Hương
  TT Tổ GD
  Thành viên
  
  9
  Nguyễn Thị Giang
  TT tổ nuôi dưỡng
  Thành viên
  
  10
  Nguyễn T Thu Trang
  Hội trưởng Hội PH
  Thành viên
  
  Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên đôn đốc và phối hợp thực hiện với trạm Y tế xã Mỹ Hưng, Trung tâm Y tế Huyện Thanh Oai thường xuyên kiểm tra giám sát để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường mầm non Mỹ Hưng.
  Điều 3: Các đồng chí có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu VP ./.
  HIỆU TRƯỞNG

  Nhữ Thị Thủy
  
  
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 106/PCNV-BCĐ-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban-PT chung
  
  
  2
  
  Nguyễn Thị Mai
  
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban TT- Phối hợp với Trạm Y tế xã chăm sóc sức khỏe cho trẻ
  
  3
  Nguyễn Văn Lâm
  Trạm trưởng trạm y tế
  Phó ban - Phối hợp với BGH thực hiện kế hoạch
  
  
  4
  
  Lê Thị Giang
  
  NV Y tế
  Thành viên - Chịu trách nhiệm xây dụng kế hoạch và triển khai kế hoạch.theo công văn chỉ đạo cấp trên
  
  5
  Nguyễn Thị Hằng
  TT khu Quảng Minh
  Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở VS trường lớp.
  
  
  6
  
  Nguyễn Thị Thúy
  
  TT khu Trung Tâm
  Thành viên - Chịu trách nhiệm phối hợp tham gia theo dõi hoạt động y tế và thông báo kịp thời tình hình sức khỏe học sinh với phụ huynh.
  
  
  7
  
  Hoàng Thị Thi
  
  Tổ phó khu Trung Tâm
  Thành viên - Chịu trách nhiệm phối hợp với giáo viên các lớp khu Trung Tâm, tham gia theo dõi hoạt động y tế và thông báo kịp thời tình hình sức khỏe học sinh với phụ huynh.
  
  
  8
  
  Phạm Thị Hương
  
  TT Tổ GD
  Thành viên - Chịu trách nhiệm phối hợp với giáo viên các lớp khu Quảng Minh, tham gia theo dõi hoạt động y tế và thông báo kịp thời tình hình sức khỏe học sinh với phụ huynh.
  
  
  9
  
  Nguyễn Thị Giang
  
  TT tổ nuôi dưỡng
  Thành viên - Chịu trách nhiệm phối hợp với giáo viên các lớp khu Trung Tâm, tham gia theo dõi hoạt động y tế và thông báo kịp thời tình hình sức khỏe học sinh với phụ huynh.
  
  
  10
  
  Nguyễn T Thu Trang
  
  Hội trưởng Hội PH
  Thành viên - Chịu trách nhiệm tham gia theo dõi hoạt động y tế
   
  Gửi ý kiến