Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Photomagic1.jpg Photomagic1.jpg 2.flv 1_320x240.flv 2_320x240.flv 1_320x240.flv 3.flv 2.flv 1.flv DSC_0004.flv Tiet_hoc_VNEN_truong_Tieu_hoc_Dong_Tam_My_Duc_Ha_Noi.flv A3.jpg A4.jpg A2.jpg A1.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26166846_556921901316218_7612334982417096170_n.jpg 26167950_556921724649569_3365595436747622781_n.jpg 26113924_556921847982890_7637197292786136344_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn thị Hằng
 • Kế hoạch phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 20h:21' 08-10-2017
  Dung lượng: 83.0 KB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: 111/QĐ-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống các bệnh truyền nhiễm
  Năm học 2017 - 2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường năm học 2017 - 2018,
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống các bệnh truyền nhiễm gồm các đồng chí có tên sau:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban TT
  
  3
  Nguyễn Văn Lâm
  Trạm trưởng trạm y tế
  Phó ban
  
  4
  Lê Thị Giang
  NV Y tế
  Thành viên
  
  5
  Nguyễn Thị Thúy
  TT Khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  6
  Hoàng Thị Thi
  Tổ phó khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  7
  Phạm Thị Hương
  TT Tổ giáo dục
  Thành viên
  
  8
  Nguyễn Thị Hằng
  TT khu Quảng Minh
  Thành viên
  
  9
  Nguyễn Thị Giang
  TT Tổ nuôi dưỡng
  Thành viên
  
  10
  Nguyễn T Thu Trang
  Hội trưởng hội PH
  Thành viên
  
  Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp với Trung tâm y tế Huyện Thanh Oai, Trạm y tế xã điều tra và giám sát dịch.
  Điều3: Các đồng chí có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu VP ./.
  HIỆU TRƯỞNG

  Nhữ Thị Thủy
  
  
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: 112/PCNV-BCĐ-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống các bệnh truyền nhiễm
  Năm học 2017 - 2018

  Căn cứ quyết định số 111/QĐ-MNMH ngày 01 tháng 9 năm 2017 của trường Mầm Non Mỹ Hưng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017 - 2018.
  Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường MN Mỹ Hưng;
  Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017 - 2018;
  Nay Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017 - 2018 trường Mầm Non Mỹ Hưng thực hiện phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
  1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban
  - Quản lý, chỉ đạo chung về công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017 - 2018 của đơn vị.
  - Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
  2. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực
  - Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
  - Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
  - Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng kế hoạch phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017 - 2018 trong nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu. Có trách nhiệm tham mưu cùng NV Y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho PH và học sinh về phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017 - 2018.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
  3. Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng trạm Y tế xã - Phó ban
  - Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
  - Theo dõi và phân công cán bộ Y tế xã tiến hành theo dõi và phòng chống các bệnh truyền nhiễm năm học 2017 - 2018 cho học sinh trong nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
  4. Bà Lê Thị Giang - Y tế học đường - Thành viên
  - Phụ trách phòng Y tế nhà trường.
  - Lập kế hoạch về phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm; Tham mưu với Hiệu trưởng XD kế hoạch phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm - Phụ trách phòng Y tế
   
  Gửi ý kiến