Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1821.JPG IMG_1819.JPG WP_20180122_10_32_05_Pro.jpg WP_20180122_10_33_53_Pro.jpg CNTT_010.jpg CNTT_012.jpg Ice_20171207105108163.jpg IMG_1466.JPG IMG_1287.JPG IMG_2530.JPG IMG_0816.JPG IMG_2536.JPG WP_20170707_15_30_53_Pro.jpg Z738781707990_24166a775ce1e970b63491835c4b2ecb.jpg Z778865301673_e7620e4ea135f59687d95e948a9435c9.jpg Z779592631867_327d56c110888f9d99f065a16c68e097.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 20h:22' 08-10-2017
  Dung lượng: 102.5 KB
  Số lượt tải: 112
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 113/QĐ-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích
  Xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ IV thông qua ngày 26/11/2003;
  Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai về kế hoạch triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 gồm các đ/c có tên sau:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban thường trực
  
  3
  Nguyễn Văn Lâm
  Trạm trưởng trạm y tế
  Phó ban
  
  4
  Lê Thị Giang
  NV Y tế
  Thành viên
  
  5
  Nguyễn Thị Thúy
  TT Khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  6
  Hoàng Thị Thi
  Tổ phó khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  7
  Phạm Thị Hương
  TT Tổ giáo dục
  Thành viên
  
  8
  Nguyễn Thị Hằng
  TT khu Quảng Minh
  Thành viên
  
  9
  Nguyễn Thị Giang
  TT Tổ nuôi dưỡng
  Thành viên
  
  10
  Nguyễn T Thu Trang
  Hội trưởng hội PH
  Thành viên
  
  Điều 2: Các thành viên trong BCĐ có nhiệm vụ XD kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến từng khu, lớp trong toàn trường.
  Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo nghiêm chỉnh thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu VP ./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nhữ Thị Thủy
  
  
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 114/PCNV-YTHĐ-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích
  Xây dựng trường học an toàn
  Năm học 2017 - 2018

  Căn cứ quyết định số 113/QĐ-MNMH ngày 01 tháng 9 năm 2017 của trường Mầm Non Mỹ Hưng về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường MN Mỹ Hưng;
  Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
  Nay Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 trường Mầm Non Mỹ Hưng phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
  1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban
  - Quản lý, chỉ đạo chung công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 của đơn vị.
  - Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
  2. Ông Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực
  - Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
  - Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
  - Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 của nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
  - Có trách nhiệm tham mưu cho nhân viên y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV, PH và học sinh về phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
  3. Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng trạm Y tế
   
  Gửi ý kiến