Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Photomagic1.jpg Photomagic1.jpg 2.flv 1_320x240.flv 2_320x240.flv 1_320x240.flv 3.flv 2.flv 1.flv DSC_0004.flv Tiet_hoc_VNEN_truong_Tieu_hoc_Dong_Tam_My_Duc_Ha_Noi.flv A3.jpg A4.jpg A2.jpg A1.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26166846_556921901316218_7612334982417096170_n.jpg 26167950_556921724649569_3365595436747622781_n.jpg 26113924_556921847982890_7637197292786136344_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn thị Hằng
 • Kế hoạch tăng cường vệ sinh dinh dưỡng và ATTP năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 20h:23' 08-10-2017
  Dung lượng: 76.0 KB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 115/QĐ-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
  Năm học 2017 - 2018

  Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tăng cường quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong trường mầm non năm học 2016 - 2017;
  Thực hiện công văn số /GD&ĐT ngày /8/2017 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc tăng cường công tác phòng dịch và đảm bảo an toàn VSTP trong trường học;
  Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2017 - 2018;
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP của trường Mầm non Mỹ Hưng gồm các đồng chí có tên sau:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban thường trực
  
  3
  Nguyễn Văn Lâm
  Trạm trưởng trạm y tế
  Phó ban
  
  4
  Lê Thị Giang
  NV Y tế
  Thành viên
  
  5
  Nguyễn Thị Thúy
  TT Khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  6
  Hoàng Thị Thi
  Tổ phó khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  7
  Phạm Thị Hương
  TT Tổ giáo dục
  Thành viên
  
  8
  Nguyễn Thị Hằng
  TT khu Quảng Minh
  Thành viên
  
  9
  Nguyễn Thị Giang
  TT Tổ nuôi dưỡng
  Thành viên
  
  10
  Nguyễn T Thu Trang
  Hội trưởng hội PH
  Thành viên
  
  Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý và thực hiện công tác vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong nhà trường.
  Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu VP./.
  HIỆU TRƯỞNG

  Nhữ Thị Thủy
  
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 116/PCNV-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 01tháng 9 năm 2017
  
  
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  Các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thức phẩm
  Năm học 2017 - 2018

  Căn cứ quyết định số 115/QĐ-MNMH ngày 01 tháng 9 năm 2017 của trường Mầm Non Mỹ Hưng về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2018;
  Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2018;
  Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường MN Mỹ Hưng;
  Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2018;
  Nay Trưởng ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2018 trường Mầm Non Mỹ Hưng năm học 2017-2018 phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
  1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban
  - Quản lý, chỉ đạo chung công tác Y tế của đơn vị.
  - Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
  2. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực
  - Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
  - Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
  - Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2018 và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
  - Phụ trách công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn theo ngày.
  - Có trách nhiệm tham mưu cùng phòng y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV,PH và các cháu về vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2018;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
  3. Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng trạm Y tế xã - Phó ban
  - Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
  - Theo dõi và phân công cán bộ Y tế xã thực hiện tốt công tác
   
  Gửi ý kiến