Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Photomagic1.jpg Photomagic1.jpg 2.flv 1_320x240.flv 2_320x240.flv 1_320x240.flv 3.flv 2.flv 1.flv DSC_0004.flv Tiet_hoc_VNEN_truong_Tieu_hoc_Dong_Tam_My_Duc_Ha_Noi.flv A3.jpg A4.jpg A2.jpg A1.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26166846_556921901316218_7612334982417096170_n.jpg 26167950_556921724649569_3365595436747622781_n.jpg 26113924_556921847982890_7637197292786136344_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn thị Hằng
 • Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 20h:26' 08-10-2017
  Dung lượng: 115.5 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 66/QĐ-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 24 tháng 7 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng
  Năm học 2017 - 2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Thực hiện Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác y tế trường học;
  Thực hiện công văn chỉ đạo của các cấp về tăng cương công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch Tay - chân - miệng năm học 2017 - 2018;
  Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Trung tâm Y tế Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai, PGD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng năm học 2017 - 2018;
  Xét đề nghị của nhân viên Y tế,
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng năm học 2017 - 2018 gồm các đồng chí có tên sau:
  STT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
   Nhữ Thị Thủy
  Hiệu Trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban TT
  
  3
   Nguyễn Văn Lâm
  Trạm trưởng trạm y tế
  Phó ban
  
  4
  Lê Thị Giang
  Nhân viên y tế
  Thành viên
  
  5
  Phạm Thị Như Ngọc
  Bí thư Chi đoàn
  Thành viên
  
  6
   Phạm Thị Hương
  Tổ trưởng tổ GD
  Thành viên
  
  7
   Nguyễn Thị Thúy
  Tổ trưởng khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  8
  Nguyễn Thị Hằng
  Tổ trưởng khu Quảng Minh
  Thành viên
  
  9
  Hoàng Thị Thi
  Tổ Phó khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  10
   Nguyễn Thị Giang
  Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng
  Thành viên
  
  11
   Nguyễn Thị Việt
  Nhân viên Phục vụ
  Thành viên
  
  
  Điều 2: Các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết dịch tay-chân-miệng năm học 2017 - 2018. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến từng khu, lớp trong toàn trường theo đúng kế hoạch đã xây dựng.
  Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo nghiêm chỉnh thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu VP ./.
  HIỆU TRƯỞNG

  Nhữ Thị Thủy
  
  


  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: 67/PCNV-YTHĐ-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 20 tháng 07 năm 2017
  
  
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  Các thành viên trong BCĐ tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng
  Năm học 2017 - 2018

  Căn cứ quyết định số 66/QĐ-MNMH ngày 24 tháng 7 năm 2017 của trường Mầm Non Mỹ Hưng về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng;
  Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường MN Mỹ Hưng;
  Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong BCĐ công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng;
  Nay Trưởng ban chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng trường Mầm Non Mỹ Hưng năm học 2017-2018 phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
  1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban
  - Quản lý, chỉ đạo chung công
   
  Gửi ý kiến