Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1821.JPG IMG_1819.JPG WP_20180122_10_32_05_Pro.jpg WP_20180122_10_33_53_Pro.jpg CNTT_010.jpg CNTT_012.jpg Ice_20171207105108163.jpg IMG_1466.JPG IMG_1287.JPG IMG_2530.JPG IMG_0816.JPG IMG_2536.JPG WP_20170707_15_30_53_Pro.jpg Z738781707990_24166a775ce1e970b63491835c4b2ecb.jpg Z778865301673_e7620e4ea135f59687d95e948a9435c9.jpg Z779592631867_327d56c110888f9d99f065a16c68e097.jpg

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 0 thành viên

  Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hoa
  Ngày gửi: 19h:59' 10-10-2017
  Dung lượng: 4.9 MB
  Số lượt tải: 132
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầy cô và các em về dự hội giảng
  Phòng GD & đT THANH OAI
  TRệễỉNG thcs PHUONG TRUNG
  GV: Lấ TH? HOA
  Môn Lịch sử - lớp 8
  Câu 1:
  Neâu söï xaâm löôïc vaø chính saùch thoáng trò cuûa Anh ôû Aán Ñoä?
  Kiểm tra bài cũ:
  Câu 2.
  Em coù nhaän xeùt gì veà chính saùch thoáng trò cuûa thöïc daân Anh vaø hậu quả đối với AÁn Ñoä?
  BÀI 10:
  TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  LƯỢC ĐỒ TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  Trung Quốc là nước lớn Diện tích : 9, 6 triệu km2 ( ¼ diện tích Châu Á ), đông dân dân số 1,2 tỉ người (1996 lµ 1/5 dân số Thế giới )
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  I/ Trung Quốc bị các nước đế quốc chia x?:
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  I/ Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé:
  - Diện tích rộng. Tài nguyên khoáng sản phong phú.
  Dân số đông, nguồn lao động dồi dào.
  Nhµ Thanh suy yếu, môc n¸t.
  1. Hoàn cảnh:
  MÃN CHÂU
  TRIỀU TIÊN
  S
  DƯƠNG
  TỬ
  QUẢNG ĐÔNG
  QUẢNG TÂY
  VÂN NAM
  TÂY AN
  BẮC KINH
  SƠN ĐÔNG
  PHÚC KIẾN
  M Ô N G C Ổ
  CÁP NHĨ TÂN
  LỮ THUẬN
  T H Á I B Ì N H D Ư Ơ N G
  ĐẢO ĐÀI LOAN
  ĐẢO HẢI NAM
  CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC
  XÂU XÉ TRUNG QUỐC
  CUỐI THẾ KỶ XIX
  ĐẦU THẾ KỶ XX

  CHÚ GIẢI
  KHU VỰC ẢNH HƯỞNG
  CỦA ĐẾ QUỐC
  NHẬT
  PHÁP
  ĐỨC
  NGA -NHẬT
  ANH
  Biên giới quốc
  gia ngày nay
  LÊ HỮU PHONG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ MANG YANG
  NGA
  MÔNG CỔ
  BẮC KINH
  MÃN CHÂU
  Cáp Nhĩ Tân
  SƠN ĐÔNG
  Tế Nam
  PHÚC KiẾN
  Phúc Châu
  VÂN NAM
  QUẢNG TÂY
  Côn Minh
  THIỂM TÂY
  Tây An
  QUẢNG CHÂU
  Kiêm Điền
  Châu Giang
  QUẢNG ĐÔNG
  SƠN TÂY
  Trực Lệ
  Thiên Tân
  BẢN D? CC NU?C D? QU?C XU X TRUNG QU?C
  S. Dương Tử
  Hoàng Hà
  Đức chiếm vùng Sơn Đông.
  Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.
  Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông.
  Nga, Nhật chiếm vùng Đông Bắc.
  2. S? xõm chi?m của các đế quốc:
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  I/ Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé:
  Hon c?nh:
  2. S? xõm chi?m:
  -Dức chiếm vùng Sơn Dông
  -Anh chi?m vựng chõu th? sụng Duong T?
  -Phỏp chi?m vựng Võn Nam, Qu?ng Tõy Qu?ng Dụng
  -Nga, Nh?t chi?m vựng Dụng B?c
  Hình 42. Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt ”Trung Quốc
  Từ trái qua phải:
  Chân dung của Hoàng đế Đức
  Tổng thống Pháp
  Nga Hoàng
  Nhật Hoàng
  Tổng thống Mỹ
  Thủ tướng Anh đương thời
  ? Vì sao không phải là một nước mà nhiều nước cùng xâm chiếm Trung Quốc?
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  I/ Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé:
  II/ Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX:
  1. Nguyên nhân:
  + Sự xâu xé của các nước Đế quốc.
  + Sự hèn nhát của triều đình Mãn Thanh.
  2. Diễn biến:
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  1840-1842
  -Nội bộ mâu thuẫn
  -NhàThanh cấu kết với các nước đế quốc đàn áp
  Phong trào nông dân thái bình Thiên quốc
  1851-1864
  Hồng Tú Toàn
  Thất bại
  Thất bại
  Kháng chiến chống Anh
  Thái Bình thiên quốc
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  Cuộc vận động Duy Tân
  1898
  -Khang Hữu Vi , Lương Khải Siêu khởi xướng
  -Vua Quang Tự (ủng hộ)
  -Hơn 100 ngày thì thất bại
  -Từ Hi Thái
  hậu làm
  chính biến
  Từ Hi thái hậu

  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  Phong trào Nghĩa hòa đoàn
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  I/ Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé:
  II/ Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX:
  1.Nguyên nhân:
  2. Diễn biến:
  3. Kết quả: Thất bại
  4. ý nghĩa:
  - Thỳc d?y nhõn dõn ti?p t?c d?u tranh ginh d?c l?p
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  I/ Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé:
  II/ Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX:
  III/ Cách mạng Tân Hợi:
  Tôn Trung Sơn
  Tôn Trung Sơn: (1866-1925)
  1. Lãnh đạo:
  -8.1905, thành lập Trung Qu?c Dồng minh hội.
  -Dề ra học thuyết Tam dân
  Bài 10: Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  I/ Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé:
  II/ Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX:
  III/ Cách mạng Tân Hợi:
  Thảo luận :
  Nguyeõn nhaõn naứo daón ủeỏn cuoọc caựch maùng Taõn hụùi naờm 1911?
  LÊ HỮU PHONG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ MANG YANG
  Nam Kinh
  Thượng Hải
  Thanh Đảo
  Vũ Xương
  Hình 45. Lược đồ cách mạng Tân Hợi
  Phạm vi cách mạng lan rộng
  Nơi chính quyền nhà Thanh còn tồn tại
  Quảng Đông
  Quảng Tây
  10-10-1911 cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương, sau đó lan sang tất cả các tỉnh miền Nam và miền Bắc.
  29-12-1911 chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc do Tôn Trung Son làm t?ng th?ng.
  Cách mạng Tân Hợi 1911

  Viên Thế Khải
  Tôn Trung Sơn mắc sai lầm là thương lượng với Viên Thế Khải đồng ý nhường cho ông ta lên làm tổng thống 2/1912, cách mạng kết thúc.
  2.Cách mạng Tân Hợi năm 1911.
  a. Nguyên nhân
  - 9-5-1911 chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh quốc hữu hóa đường sắt (trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc) -> nhân dân đấu tranh.
  b. Diễn biến
  Ngày 10/10/1911 cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương và nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miềnNam và
  miền Trung.
  29-12-1911 chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc và bầu Tôn Trung Sơn lên làm
  Tổng Thống .
  - Tháng 2/1912 Tôn Trung Sơn thương lượng với Viên Thế Khải (đại thần nhà Thanh) nhường cho ông ta lên làm Tổng Thống. Cách mạng coi như chấm dứt.
  c. Ý nghĩa.
  - Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dân quốc. ,
  - Tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
  - Có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.
  d. Hạn chế:
  - Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc
  - Không tích cực chống phong kiến đến cùng.
  - Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
   
  Gửi ý kiến