Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1510842472896.jpg Received_723658231156288.jpeg IMG_9440.JPG 20171220_143029.jpg 20171220_143140.jpg 20171220_145017.jpg 20171220_150403.jpg 20180122_171517.jpg 20180205_083303.jpg 20180205_083329.jpg 20180209_152955.jpg 20180209_153027.jpg 20180209_153013.jpg 20180221_084351.jpg WP_20180201_10_53_55_Pro.jpg WP_20180201_10_44_27_Pro.jpg WP_20180201_10_40_21_Pro.jpg Image.jpeg Image.jpeg WP_20180203_10_15_03_Pro.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Unit 5. Things I do

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 21h:33' 25-10-2017
  Dung lượng: 6.5 MB
  Số lượt tải: 187
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS
  Phuong Trung Secondary School
  Teacher : Nguyễn Thị Hoài Phương

  Subjects
  english
  math
  history
  geography
  music
  literature
  Subjects
  Lesson 6: C2 – C3
  P. 59
  Unit 5
  Thursday, October 26th, 2017
  THINGS I DO
  Period 30
  The days of the week
  I. New words:
  - Tuesday (n)
  - Monday (n)
  - Wednesday (n)
  C2. Page 59
  - Thursday (n)
  - Friday (n)
  - Saturday (n)
  - Sunday (n)
  * Listen and repeat.
  I. New words:
  - Tuesday (n):
  - Wednesday (n):
  C2. Page 59
  - Thursday (n):
  - Friday (n):
  - Saturday (n):
  - Sunday (n):
  - Monday (n):
  Thứ hai
  Thứ ba
  Thứ tư
  Thứ năm
  Thứ sáu
  Thứ bẩy
  Chủ nhật
  -The day after Monday is………………… .
  Tuesday
  -The day before Saturday is………………… .
  Friday


  Nga: When do we have (1)……………?
  Ba: We have it on (2)………………and (3)…………………
  Nga: When do we have (4)…………....?
  Ba: We have it on (5)…………., (6)….………….and (7)…………
  Nga: Does Lan have math on (8)……………?
  Ba: No, she doesn’t.
  history
  Tuesday
  Thursday
  math
  Monday
  Wednesday
  Friday
  Friday
  NGA
  Ba
  Predict Dialogue
  * Listen and fill in the dialogue.
  C3. Page 59
  * Listen and repeat.
  C3. Page 59
  Model sentences:
  When do we have history?
  Hỏi đáp thời gian các môn học (khi nào)
  We have it on Tuesday and Thursday .
  When + do/does + S + have…………. ?
  -> S + have/has + it + on ………….
  When do we have…………?
  We have it on…………..
  We / // Monday
  When do we have…………?
  We have it on…………..
  We / // Friday
  Your timetable
  Eg1: S1: When do we have literature?
  BOARD DRILL.
  S2: We have it on Tuesday and Friday.
  Literature
  Literature
  Literature
  Literature
  English
  English
  English
  History
  History
  Math
  Math
  Math
  Math
  Your timetable
  BOARD DRILL.
  Eg2: S1: Do we have English on Wednesday?
  S2: No, we don’t.
  Ba’s timetable
  2) S1: Does Ba have ………….. on ………..?
  S2: Yes, he does. / No, he doesn’t.
  1) S1: When does Ba have ……………..?
  S2: He has it on ………………….
  Mapped dialogue
  -I don’t have my……………………….

  -……………………… we have today?


  - It’s Thursday. We have………….and………….


  - When……………… ?

  - On ……………………………...and………………………..


  -…………we have ……………… on Saturday?

  - Yes, we……………. .
  Unit 5: Things I do
  C: Classes - Lesson 5: C2, 3
  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
  Sunday
  HOMEWORK
  Learn new words by heart.
  Do exercises in the workbook.
  Practice speaking C3.
  Prepare: Grammar pracice 2

  GOOD BYE EVERYBODY.
   
  Gửi ý kiến