Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1510842472896.jpg Received_723658231156288.jpeg IMG_9440.JPG 20171220_143029.jpg 20171220_143140.jpg 20171220_145017.jpg 20171220_150403.jpg 20180122_171517.jpg 20180205_083303.jpg 20180205_083329.jpg 20180209_152955.jpg 20180209_153027.jpg 20180209_153013.jpg 20180221_084351.jpg WP_20180201_10_53_55_Pro.jpg WP_20180201_10_44_27_Pro.jpg WP_20180201_10_40_21_Pro.jpg Image.jpeg Image.jpeg WP_20180203_10_15_03_Pro.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Quyết định kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 06h:19' 31-10-2017
  Dung lượng: 53.0 KB
  Số lượt tải: 38
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN THANH OAI
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  
  
  Số: /QĐ-GD&ĐT
  Thanh Oai, ngày tháng 11 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Kiện toàn Hội đồng trường Trường Mầm non Mỹ Hưng

  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Liên Bộ GD&ĐT - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;
  Căn cứ Tờ trình số 77/TT-MNMH ngày 28/08/2017 của Trường Mầm non Mỹ Hưng.
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1: Kiện toàn Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng nhiệm kì 2016 - 2020 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo;
  Điều 2: Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng có trách nhiệm hoạt động đúng theo Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Điều 3: Tổ Giáo dục Trung học, Tổ Hành chính - Tổng hợp Phòng GD&ĐT, Trường Mầm non Mỹ Hưng và các ông(bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lưu VP/GD.
  TRƯỞNG PHÒNG
  
  
  
  
  
  Đoàn Việt Dũng
  
  


  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  NHIỆM KÌ 2016 - 2020
  (Kèm theo Quyết định số /QĐ-GD&ĐT ngày /11/2017
  của Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Oai)


  * Chủ tịch:
  - Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng;
  * Phó Chủ tịch:
  1. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - CT Công đoàn;
  2. Bà Phạm Thị Hương - Giáo viên phụ trách chuyên môn.
  * Ủy viên:
  1. Bà Hoàng Thị Thi - P.Chủ tịch Công đoàn TT tổ MG;
  2. Bà Ngô Thị Nga - Tổ Phó Tổ Mẫu giáo;
  3. Bà Trịnh Thị Thu Hương - Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ;
  4. Bà Nguyễn Thị Giang - Tổ trưởng Tổ Nuôi dưỡng;
  5. Bà Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn;
  7. Bà Đào Thị Hằng - Tổ trưởng Tổ Văn phòng;
  7. Bà Kiều Thị Hằng - Thư kí Hội đồng, Thư kí./.

  (Danh sách gồm 10 người)

   
  Gửi ý kiến