Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20180201_10_53_55_Pro.jpg WP_20180201_10_44_27_Pro.jpg WP_20180201_10_40_21_Pro.jpg Image.jpeg Image.jpeg WP_20180203_10_15_03_Pro.jpg WP_20180203_10_13_30_Pro.jpg WP_20180203_10_15_56_Pro.jpg WP_20180203_10_16_04_Pro.jpg WP_20180203_10_18_19_Pro.jpg Video_Huong_Dan_Tao_bai_giang_Elearning_bang_Ispring_Suite_Phan_2.flv Video_Huong_Dan_Tao_bai_giang_Elearning_bang_Ispring_Suite_Phan_1.flv Image.jpeg Image.jpeg WP_20180201_09_13_34_Pro.jpg WP_20180201_09_13_43_Pro.jpg WP_20180201_10_26_18_Pro.jpg WP_20180201_10_40_17_Pro.jpg WP_20180201_10_43_50_Pro.jpg WP_20180201_10_58_54_Pro.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  kế hoạch tuyên truyền pháp luật

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Đinh Thị Nguyệt
  Người gửi: Đinh Thị Nguyệt
  Ngày gửi: 18h:40' 01-11-2017
  Dung lượng: 25.9 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG –––––––– Số:   /KH-THCS PT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Phương Trung, ngày 31  tháng 10 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường  năm 2016

   Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012;
  Thực hiện Công văn số 424/BDGDT-CT ngày13/9/2017 về hướng dẫn tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Kế hoạch số 205/KH –UBND của Ủy ban thành phố Hà Nội ngày 14/9/2017 về tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017;
  Thực hiện công văn số   345 /PGD&ĐT ngày 30tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức“Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017
   Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học của trường THCS Phương Trung năm 2017-2018, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật trường THCS Phương Trung xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2017 của trường như sau:
  Mục đích – Yêu cầu
  Mục đích
  - Tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp 2013, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.. -  Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2017-2018
  - Không ngừng nâng cao chất  lượng công tác pháp chế, ý thức pháp luật của đội ngũ Công chức, Viên chức và người lao động, học sinh của trường. - Đảm bảo 100% đội ngũ Công chức, Viên chức và người lao động, học sinh của trường hiểu biết về pháp luật và không vi phạm pháp luật. - Thực hiện công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ trong toàn trường;  góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
  2.Yêu cầu
  - Nội dung PBGDPL bám sát các kế hoạch  nhiệm vụ trọng tâm của trường năm học 2017 - 2018, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2017.
  II. Nhiệm vụ trọng tâm - Tiếp tục kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường. Điểm nhấn là ứng dựng CNTT một cách mạnh mẽ
  trong việc PBGDPL; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL. - Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, nhà giáo, người học, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục giai
  đoạn 2011 - 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  - Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác PBGDPL. - Tiếp tục triển khai Hiến pháp 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW  ngày 04/11/2013; tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đối tượng thuộc phạm vi quản lí của nhà trường . - Cử giáo viên môn Giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL tham dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL nếu có
  sự tổ chức của phòng. - Đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung PBGDPL trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. - Tăng cường cập nhật thông tin pháp luật một cách hiệu quả trên Trang website của nhà trường. III. Tổ chức thực hiện    1. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên cơ sở Kế hoạch PBGDPL của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành; kiện toàn Hội đồng Phổ
   
  Gửi ý kiến